Rüyada diş görmek

Rüyada diş görmek

Ön dişlerinin fazia uzun, güzel ve beyaz otduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki Ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittiğini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazen de diş, oğul veya erkek kardeşle tabir edilir.Dişlerinin çeşitli şekilde uzadığım gören kimse, ailesi ile münakaşa eder, onlarla geçinemez.Dişlerin uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakaşaya işarettir. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olduğu haide düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur. Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasında münakaşa çıkar.Rüyada kalbinde diş bittiğim gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder. Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayi meydana gelecek bir ayıptan dolayı rüya sahibinin yüzü kızarır. Dişlerinde pis ve kötü bir koku olduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anılmasına işarettir. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar. Halkın kendisini dişleriyle yediğini veya ısırdıklarını görse, o şahsın halka meslek öğretmeye imkanı varken öğretmediğine işarettir.Dişlerinin kırıldığını gören kimsenin,akraba ve dostlanndan birisi ölür. Bu rüya hastalığa ve bu hastalıktan kurtulamayıp ölmeğe işarettir.Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, ağzı ev halkı mesafesinde tutulmalıdır, dediler. Bundan dolayı ağzın sağ tarafında bulunan dişler, erkeklere; solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlara işarettir. Sağ taraftaki dişler,erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerine işarettir.önde bulunan sivri ve yanlarındaki dişler, çocuklara, ön azı dişler, hizmetçilere, arka azı dişler ise, halkın yaşlılarına işarettir.Dişler insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere işarettir, ön azı dişler, halkın ekserisi için açık olmayan şeyİere işarettir. Köpek dişler, ekseri halk için açık olmayan şeylere, ön dişler, açık ve sözle yapılan işlere işarettir. Dişlerinin kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder.Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise,evlerinde meyadana gelecek yangına veya sarılık hastalığına yakalanmaya işarettir.Dişlerinin camdan veya ağaçtan oldugunu görse,rüya sahibini kahredecek ölüme işarettir. Gümüşten olduğunu görse, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin uğrayacağı zarara işarettir.Ön dişlerinin düştüğünü ve onlann yerine diğerlerinin bittiğini görse, rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbiri erinin bozulmasına işarettir.Dişlerini diliyle çıkarıp attığını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasına işarettir. Köpek dişinin kırıldığı gören şahsın oğlu ölür.Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dışlerinin kamaştığını görmesi, ihtiyaç zamanında aile balkının ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terk edecekleri ne işarettir. Dişlerinin yerlerinden aynlarak üst dişlerin alta,ait dişlerin de üst tarafa geçtiğini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerineişarettir.Rüyada dişlerinin aralıklı oldugunu gören kimsenin, aile halkının dagilmasına, aralannda fesat çıkmasına veya malının noksanlıgına işarettir. Rüyadadişlerinin arasından et çıkardığını gören kimse, bir milletin gıybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, kadınlar için inci kelebineişaret eder, dediler.ibn-i Şirin (R.A.), rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, diş çıkarılırken çıkan kan da, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluguna işaret eder, dedi.Hapis bir kimsesi bulunan bir şahıs, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkımn durumunun zayıf olduğuna işarettir.Rüyada dişlerin sallandığını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarfetmeye İşarettir. Köpek dişinin fazlalığı sahibinin çok akıllı olduğuna işarettir.

Rüyada diş görmek kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder:

• Üst dişler baba tarafından, 

• alt dişler anne tarafından akrabalara; 

• Üst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya; 

• alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına, 

• Bu dişlerde görülen çürüme ve düşme yahut kırılma, dişinn temsil ettiği yakının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme yahut vefatınaa; 

• bu dişlerde görülen güzellik, temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma, 

• Diş oynaması hastalığa, 

• Diş kiri yahut kokusu kötü şöhreteve sünnete uymamaya, 

• Diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya, 

• Dişlerde görülen düzensizlik, ev halkındaki uyumsuzluğa, 

• Fazla diş akrabadan görülecek iyiliğe, 

• Küçük diş güzelliğe, büyük diş müjde yahut korkutmaya, 

• Kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına, hamile değilse ele geçecek dünyalığa, 

• Diş ağrısı aile bireyleri yahut akrabadan gelecek sıkıntıya, 

• Gümüş diş asalet ve güzel ahlaka, altın diş kadın için kız çocuğuna yahut mutululuğa, 

• odun. taş vs.den yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere, 

• Ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurulmaya, 

• Ağzında tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğine, 

• Diş bazen yıllara, Efendimizin güzel söz ve davranışlarına; 

• Diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntıya, 

• Dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya, 

• Diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesine

Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre işarettir. Dişlerin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada işarettir.Dişler mala, binilecek hayvana. hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya,hububat, ölüm ve hayata, ayrılığı ve birleşmeğe işarettir. Dişler emanet ve gizli şeylere işarettir.Dişler insanın ev halkıdır. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarfından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, anne tarafından akrabasıdır.ikisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki öndiş, rüya sahibinin neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimselerdir. Üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba,sol taraftaki amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa,o iki ön diş,iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur.Köpek dişleri, rüyayı görenin amca oğullarıdır veya amca oğulları gibi iki dostudur. Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasında her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan başkanıdır veya onun yerine geçen başkanın dostudur.Ön azı dişler dayı ve dayı oğullan veya öğüt vermede onlann yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır.Alt çenede bulunan iki ön dişler, anne ve haladır. Bunların sağ tarafta olanı anne, sol taraftaki haladır. Eğer rüyayı görenin anne ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. Ön iki dişlerin yanla-rındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya hala kızıdır.Bunlan takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimad edilen başkanı veya onun yerine geçecek bir kimsedir.Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayı kızıdır.Arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkından uzak akrabaları ve büyükannelerdir.Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarda da izah edildiği gibi, dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyeceği bir şekilde ortadan kaybolmasıdır.Eğer rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmesi, dişin tabirde temsil ettiği akrabasında eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiğiakrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir.9 yıl 8 ay önce eklendi

Rüyada börek yemek Rüyada kuaför görmek Rüyada sevmediği birini görmek Rüyada kavun görmek Rüyada hasta olmak Rüyada gelin olmak, gelin görmek Rüyada amca oğlu görmek Rüyada helva yemek, rüyada helva görmek Rüyada dolma yemek Rüyada ayva yemek Rüyada kan almak, kan vermek Rüyada büyük balık görmek Rüyada dövmek Rüyada diş görmek Rüyada kadınla sevişmek Rüyada kek görmek ve kek yemek ne anlama gelir? Rüyada halay çekmek Rüyada sevdiği kişiyi görmek ne anlama gelir Rüya Yorumları, Rüyada Altın Görmek
1
2
3
4