Harflere göre İngilizce Atasözleri

Harflere göre İngilizce Atasözleri

Bu sayfada harflere göre düzenlediğimiz İngilizce atasözlerini ve bu atasözlerinin Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz.

A harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. A drowning man will catch at a straw. Denize düşen yılana sarılır.

2. As you make your bed, so you lie on it. Kendi düşen ağlamaz

3. Among the blind the one-eyed man is king. Adam olmayan köyde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

4. As you sow, you shall reap. Ne ekersen onu biçersin.

5. All his geese are swans. Kuzguna yavrusu şahin görünür.

6. Actions speak louder than words. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

7. A friend in need is a friend indeed. İyi dost kara günde belli olur.

8. A good beginning is half the battle. Başlamak bitirmenin yarısıdır.

9. A burnt child dreads the fire. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

10. A bird in the hand is worth two in the bush. Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

11. A living dog is better than a dead lion. Aslanın ölüsünden tilkinin dirisi yeğdir

12. A word to the wise is enough. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

13. A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz

14. All truth is not always to be told. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

15. A man is known by the company he keeps. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.

16. A penny saved is a penny gained. Damlaya damlaya göl olur.

17. All that glitters is not gold. Her sakallıyı deden sanma.

18. A quiet baby gets no suck . Ağlamayana meme yok.

19. A change is as good as a rest. Tebdili mekânda hayır vardır.

20. As you make your bed, you lie on it. Kendi düşen ağlamaz.

21. An apple a day keeps the doctor away. Elma girmeyen eve doktor girer.

22. Actions speak louder than words. Lafla peynir gemisi yürümez.

23. Add fuel to the fire. Yangına körükle gitmek.

24. All things come to those who wait. Bekleyen derviş muradına ermiş.

25. As black as thunder. Öfkeli, burnundan soluyan.

26. As green as grass. Acemi çaylak.

27. As white as a sheet. (Korkudan) bembeyaz kesilmiş, beti benzi atmış.

28. Ask for it/trouble . Belasını aramak, aranmak, kaşınmak.

29. Apple never falls far from the tree. Armut dalının dibine düşer.

30. The apple of someone’s eye. Çok sevilen kişi, gözbebeği.

31. A bad/rotten apple. İşe yaramaz kişi ya da şey, çürük elma.

32. A bag of bones. Bir deri bir kemik, iğne ipliğe dönmüş, kemikleri sayılan.

33. A bag of nerves. Heyecandan tir tir titreyen

34. A barking dog never bites. Havlayan köpek ısırmaz.

B harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Bad news travels fast. Kötü haber tez yayılır.

2. Blood is thicker than water. Et tırnaktan ayrılmaz.

3. Better bend than break. Eğilen baş kesilmez.

4. Better lose the saddle than the horse. Zararın neresinden dönülse kardır.

5. Better late than never. Geç olsunda güç olmasın

6. Be swift to hear, slow to speak. Bin kere düşün bir kere konuş.

7. Barking dog never bites. Havlayan köpek ısırmaz

8. Bag and baggage. Pılı pırtıyı toplayarak, tası tarağı toplayarak.

9. Beat it. Çekip gitmek, yaylanmak, toz olmak.

10. Be at someone’s beck and call. Birinin emrine amade olmak, emrinde olmak, kul köle olmak.

11. Be colourful. Canlı/hareketli/renkli olmak.

12. Be colourless. Sıkıcı/itici/renksiz olmak.

13. Be in bad with someone. Birisiyle arası açık/bozuk olmak.

14. Be in someone’s black books. Birisinin kara listesinde olmak, gözünden düşmek.

15. Be in the red. Borcu olmak, borca girmek.

16. Be left holding the baby/bag. Kabak başına patlamak.

17. Be off colour. Keyifsiz/hasta olmak.

18. Be shown the red card. İşinden kovulmak, kapı dışarı edilmek, sepetlenmek.

19. Bed of roses. Güllük gülistanlık.

20. Behind bars. Hapiste, demir parmaklıklar ardında.

21. Better be safe than sorry. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.

22. Between the devil and deep blue sea. Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık.

23. Beyond question. Tartışmasız, hiç şüphesiz.

24. Big fish eat little fish. Büyük balık küçük balığı yer.

25. Birds of a feather flock together. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.

26. Bleed someone white. Birisini soyup soğana çevirmek.

27. Blue one’s Money. Parasını çarçur etmek, har vurup harman savurmak.

28. Break out into floods of tears. Hıçkıra hıçkıra ağlamak, iki gözü iki çeşme ağlamak.

29. Break someone’s back. Birini çok çalıştırmak, canını çıkarmak.

30. Bring home the bacon. Ekmek parası kazanmak, eve ekmek getirmek.

31. Build castles in the air. Olmayacak duaya amin demek.

32. The ball is in your court. Sıra sende/sizde, top sende.

33. The big banana. Önemli adam, nüfuzlu kişi.

34. The biter is sometimes bit. Ava giden avlanır.

35. The black sheep of the family. Ailenin yüz karası.

C harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Cheats never prosper. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

2. Coming events cast their shadows before. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir.

3. Cast ne'er a clout till May is out. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.

4. Charity begins at home. Önce can sonra canan.

5. Children and fools speak the truth. Bir çocuktan bir deliden al haberi.

6. Cleanliness is next to godliness. Temizlik imandan gelir.

7. Cheats never prosper. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

8. Cowards die many times before their deaths. Korkunun ecele faydası yoktur.

9. Christmas comes but once a year. Papaz bir kere pilav yer.

10. Cakes and ale. Eğlence, cümbüş, vur patlasın çal oynasın.

11. Care/Curiosity killed the cat. Ağacı kurt, insanı dert yer

12. Catch somebody in the act. Birisini suçüstü yakalamak.

13. Catch someone red-handed. Birisini suçüstü yakalamak.

14. Charge an arm and a leg. Çok para istemek.

15. Clear the air. Yanlış anlamaları gidermek, sis bulutunu dağıtmak.

16. Clothes do not make the man. Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir.

17. Come down-to-earth. Gerçekçi olmak, ayakları yere basmak.

18. Come of age. Reşit olmak, ergin olmak.

19. Come under fire. Eleştiri oklarının hedefi olmak, topa tutulmak.

20. Cost an arm and a leg. Dünyanın parasına mal olmak.

21. Cut the cackle. Gevezeliği bırakıp işe koyulmak, laklak etmeyi kesmek.

22. Cut your coat according to your cloth. Ayağını yorganına göre uzat.

D harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Don't count your chickens before they are hatched. Dereyi görmeden paçaları sıvama.

2. Dead mice feel no cold. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

3. Decline begins by internal strife. Ağacın kurdu içinden olur.

4. Dog dosent eat dog. İt iti ısırmaz.

5. Don't teach your grandmother to suck eggs. Tereciye tere satılmaz.

6. Do as the Romans do when in Rome. Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin.

7. A drowning man will clutch at a straw. Denize düşen yılana sarılır.

8. Dance attendance on. Etrafında dört dönmek, üzerine titremek.

9. Daylight robbery. Ateş pahası.

11. Diamond cut diamond. Dinsizin hakkından imansız gelir.

12. Die laughing. Gülmekten çatlamak.

13. Disappear into thin air. Sırra kadem basmak, yer yarılıp içine girmek.

14. Disappear like water on sand. Ortadan kaybolmak, sırra kadem basmak, kayıplara karışmak.

15. Do as I say, not as I do. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma.

16. Dogs bark, but the caravan goes on. İt ürür, kervan yürür.

17. Don’t change horses in mid-stream. Irmaktan geçerken at değiştirilmez.

18. Drive a hard bargain. Sıkı pazarlık etmek.

19. The die is cast. Ok yaydan çıktı.

E harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Early bird gets/catches the worm. Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.

2. Earn one’s daily bread. Ekmeğini kazanmak.

3. Easy come, easy go. Haydan gelen huya gider.

4. Empty sacks will never stand upright. Boş çuval ayakta (dik) durmaz.

5. Empty vessels make the most sound. Boş fıçı çok langırdar.

6. Even the best steed sometimes stumbles. Düşmez kalkmaz bir Allah

7. Every cloud has a silver lining. Her işte bir hayır vardır.

8. Every cock will crow upon his own dunghill. Her horoz kendi çöplüğünde öter.

9. Every herring must hang by its own gill. Her koyun kendi bacağından asılır.

10. Everything comes to him who waits. Sabreden derviş muradına ermiş.

11. The exception proves the rule. İstisnalar kaideyi bozmaz.

12. Every man is his own enemy. Insan kendisinin düşmanıdır.

13. Empty vessels make the most noise. Boş teneke çok ses çıkartır.

14. Each day brings its own bread. Gün ola hayrola.

15. Easy come,easy go. Haydan gelen huya gider.

16. Enough is as good as a feast. Azı karar çoğu zarar.

F harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. A friend in need is a friend indeed. Dost kara günde belli olur.

2. Fan the flames. Yangına körükle gitmek.

3. Feel blue. Depresyona girmek, morali bozuk olmak, dibe vurmak.

4. Fight a losing battle. Akıntıya kürek çekmek, boşa uğraşmak.

5. Fight fire with fire. Ateşe ateşle karşılık vermek, anlayacağı dilden konuşmak.

6. Fine feathers make fine birds. Ye kürküm ye.

7. Fire-eater. Cıngar çıkaran kimse.

8. Fire off questions. Soru yağmuruna tutmak.

9. First come, first served. Sona kalan dona kalır.

10. Fish and guests stink after three days. Misafirlik üç gündür.

11. Flat on one’s back. Yardıma muhtaç, beş parasız, dibe vurmuş.

12. Full of beans. Keyfi yerinde, hayat dolu, bomba gibi.

13. The fish always stinks from the head downwards. Balık baştan kokar.

G harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Get off someone’s back. Birini rahat bırakmak, yakasından düşmek.

2. Get one’s own back. Öcünü almak, intikamını almak.

3. Get the drift. Meseleyi anlamak, çakmak.

4. Give a dog a bad name and hang him. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın.

5. Give colour to . (Anlatılanı) doğrulamak, haklı çıkarmak

6. Give oneself airs. Havalara girmek, hava atmak.

7. Give somebody the cold shoulder. Birisine yüz vermemek, soğuk davranmak.

8. Give the green light. Yeşil ışık yakmak.

9. Go from bad to worse. Kötüye gitmek, kötüleşmek.

10. Go into a black hole. Sırra kadem basmak, ortadan kaybolmak.

11. Go through fire and water . Her şeye göğüs germek, çok badire atlatmak.

12. Go to earth. Ortadan kaybolmak, sırra kadem basmak, yer yarılıp içine girmek.

13. Go to the bad. Doğru yoldan ayrılmak, kötü yola sapmak, yolunu şaşırmak/sapıtmak.

14. Go up in smoke. (Umut, plan vs) Suya düşmek.

15. God tempers the wind to the shorn lamb. Garip kuşun yuvasını Allah yapar.

16. Good seed makes a good crop. Ne ekersen onu biçersin.

17. Good wine needs no bush. Görünen köy kılavuz istemez.

18. Go up in the air. Küplere binmek, tepesinin tası atmak.

19. Grasp all, lose all. Az tamah çok zarar getirir.

20. Great minds think alike. Aklın yolu birdir.

21. Green with envy. Kıskançlıktan kuduran, kıskançlıktan çatlayan.

22. Grow grey. (Bir yerin) Eskisi olmak, demirbaşı olmak

23. The grass is greener on the other side of the fence. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.

24. Give a dog a bad name and hang him. Adamın adı çıkacağına canı çıksın.

25. Good words are worth much, and cost little. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.

H harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. He who hesitates is lost. Kararını geciktirirsen fırsatı kaçırırsın.

2. He that laughs last laughs best. Son gülen iyi güler.

3. Hang fire. Ertelenmek, askıda kalmak

4. Have a ball. Çok eğlenmek, dağıtmak.

5. Have a bee in one’s bonnet. Aklından zoru olmak, aklını bir şeyle bozmak.

6. Have an axe to grind. Kişisel çıkarı olmak, çıkarına bakmak.

7. Have an eye to the main chance. Fırsattan yararlanmak, işini bilmek.

8. Have ants in one’s pants. (Bir konuda) Endişesi olmak.

9. Have bats in the belfry. Aklından zoru olmak.

10. Have been around. Hayat tecrübesi çok olmak, saçları değirmende ağartmamak.

11. Have got out of bed on the wrong side. Solundan kalkmak, aksiliği üstünde olmak.

12. Have many irons in the fire. Kırk tarakta bezi olmak.

13. Have one’s back to/against the Wall. Çıkmazda olmak, kuyruğu kapana kısılmak, köşeye sıkışmak.

14. Have something down to a fine art. Tereyağından kıl çeker gibi yapmak.

15. Have someone over a barrel. Köşeye sıkıştırmak.

16. Have the ball at one’s feet. Fırsat ayağına gelmek.

17. Head for the rocks. Felakete sürüklenmek.

18. Health is better than wealth. Her işin başı sağlık.

19. He that seeks finds. Arayan Mevlasını da bulur belasını da.

20. He who hesitates is lost. Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.

21. History repeats itself. Tarih tekerrürden ibarettir.

22. Hit the rocks. Duvara toslamak.

23. Hot air. Boş laf, palavra, martaval, hava cıva.

I harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. If you chase two rabbits, you will not catch either one. Bir koltukta iki karpuz taşınmaz.

2. It never rains, but pours. Aksilikler hep üst üste gelir

3. If the cap fits, wear it. Yarası olan gocunur

4. It's not over until the fat lady sings. Dereyi görmeden paçayı sıvamak

5. I don’t have time to turn around. Başımı kaşıyacak zamanım yok.

6. If you can’t beat them, join them. Bükemediğin eli öpeceksin.

7. If you want a thing done well, do it yourself. Kendi işini kendin gör.

8. If you would be well served, serve yourself. Kendi işini kendin gör.

9. In a black mood. Karalar bağlamış

10. In a brown study. Karadeniz’de gemileri batmış

11. In deep water. Dara düşmüş

12. In for a penny, in for a pound. Battı balık yan gider.

13. In hot water. Hapı yutmuş

14. In one’s element. Keyfi yerinde

15. In the bag . Çantada keklik

16. In the country of the blind, the one-eyed man is king. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler.

17. It is easy to be wise after the event. Araba devrilince yol gösteren çok olur.

J harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Jack of all trades. On parmağında on marifet.

2. Joe Bloggs . Sıradan kimse, sokaktaki adam.

3. Just the job. Tam aranan şey, tam isabet.

4. The jet set. Jet sosyete

K harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Keep/hold at bay. (Tehlikeli ya da istenmeyen kişi ya da şeyi) Uzak tutmak.

2. Keep pace. Ayak uydurmak.

3. Keep someone at arm’s length. Birine yüz vermemek, soğuk davranmak, araya mesafe koymak.

4. Keep up appearances. Durumu idare etmek, görünüşü kurtarmak

5. Kill somebody in cold blood. Birisini kılı kıpırdamadan öldürmek, acımasızca öldürmek.

6. Lend colour to. (Anlatılanı) doğrulamak, haklı çıkarmak.

L harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Lick someone’s arse/boots. Yalakalık etmek.

2. Like a bat out of hell. Hızla, ok gibi, fişek gibi, yıldırım gibi.

3. Like a bear with a sore head. Huysuz, aksiliği üstünde, burnundan soluyan.

4. Like the Black Hole of Calcutta. Aşırı sıcak, cehennem gibi.

5. Live on the fat of the land. Tuzu kuru olmak, yediği önünde yemediği ardında olmak.

6. Look into the abyss. İflasın eşiğinde olmak, uçurumun eşiğinde olmak.

7. Look on the black side. Kötü tarafından bakmak, kötümser olmak.

8. Look through rose-coloured/tinted spectacles. Toz pembe görmek.

9. Lose one’s bearings. Ne yapacağını bilememek, pusulayı şaşırmak, abliyi kaçırmak.

10. Love is blind. Âşığın gözü kördür.

11. The long arm of the law. Kanunun pençesi.

M harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. A man is known by the company he keeps. Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim.

2. Make advances to/towards somebody. Birisine asılmak.

3. Make amends. Kendini affettirmek.

4. Make haste slowly. Acele işe şeytan karışır.

5. Make hay while the sun shines. Su akarken testiyi doldurmalı.

6. Man proposes, God disposes. Murat insandan, takdir Allah’tan.

7. Many a little makes a mickle. Damlaya damlaya göl olur.

8. Many hands make light work. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

9. Men make houses, women make homes. Yuvayı dişi kuş yapar.

10. Money doesn't grow on trees. Para sokaktan toplanmıyor.

11. Money for jam. Kolay para, havadan gelen para.

12. Money makes money. Para parayı çeker.

13. Money talks. Para her kapıyı açar.

14. More haste, less speed. Acele işe şeytan karışır.

15. Move heaven and earth. Her çareye başvurmak, çalmadık kapı bırakmamak.

N harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Nail one’s colours to the mast. Fikrini açıkça söylemek, dobra dobra konuşmak, rengini belli etmek.

2. Never cast a clout till May be out. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

3. Never look a gift horse in the mouth. Bahşiş/beleş atın dişine bakılmaz

4. Never put off till tomorrow what may be done today. Bugünkü işi yarına bırakma.

5. Not as black as one is painted. Söylendiği kadar kötü olmayan.

6. Not have a bean. Beş parası olmamak, meteliğe kurşun atmak, cebi delik olmak.

7. Not know beans about something. Bir şeyden hiç anlamamak, hiç çakmamak.

8. Nothing ventured, nothing gained. Korkak bezirgân, ne kâr eder ne ziyan.

O harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Off the beam. Yanlış yolda.

2. Of the first water. Birinci sınıf, en iyi kalite

3. Old flame. Eski sevgili, eski göz ağrısı.

4. On one’s beam ends. Para sıkıntısında, eli darda.

5. On the ball. İşinin erbabı, işini iyi bilen, işinin ehli

6. On the black list. Kara listede.

7. On the same wavelength. Aynı kafada, kafadar.

8. Once bitten, twice shy. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

9. Once in a blue moon. Kırk yılda bir, ayda yılda bir.

10. One swallow does not make a summer. Bir çiçekle yaz olmaz.

11. Open up a rift. Anlaşmazlığa neden olmak,  çatlağa neden olmak.

12. Other times, other manners. Eski çamlar bardak oldu.

13. Out of thin air. Hiç yoktan, durup dururken.

P harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Pack one’s bags. Pılısını pırtısını toplamak, tasını tarağını toplamak.

2. Paint in bright colours. Pembe tablolar çizmek.

3. Paint the town red. Âlemlere akmak, felekten bir gün çalmak.

4. Pay the earth for. …… için avuç dolusu para ödemek, dünyanın parasını ödemek.

5. Pile/put on the agony. Çok abartmak, bire bin katmak.

6. Play with fire. Ateşle oynamak.

7. Poke one’s nose into everything. Her şeye burnunu sokmak, her aşın kaşığı olmak.

8. Pour cold water on something. Hevesini kırmak, eleştirmek.

9. Pour oil on troubled waters. Ortalığı sakinleştirmek, kavga edenleri yatıştırmak, fırtınayı dindirmek.

10. Prop up the bar. (Belli bir bara) takılmak, müdavimi olmak.

11. Pull the chestnuts out of the fire. Başkası için kendini tehlikeye atmak, kendini feda etmek.

12. Put in an appearance. (Bir yere) uğramak, şöyle bir görünüvermek, bir uğramak.

13. Put on airs. Havalara girmek, hava atmak, çalım satmak.

14. Put one’s back into. Canla başla çalışmak, var gücüyle çalışmak, dört elle sarılmak.

15. Put/get/set someone’s back up. Sinirlendirmek, canını sıkmak, tepesini attırmak, damarına basmak.

Q harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Queen it. Üstünlük taslamak, kasım kasım kasılmak, kendini bir şey sanmak.

2. Queer in the head. Kafayı sıyırmış, kafayı yemiş

3. Queer someone’s pitch. Bir çuval inciri berbat etmek, işini bozmak.

R harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. A rolling stone gathers no moss. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

2. A running battle. Ezeli rekabet.

3. Rake over the ashes/coals. Eski defterleri karıştırmak

4. Red tape. Bürokratik işlemler, bürokrasi, kırtasiyecilik.

5. Return with a bang . Dönüşü muhteşem olmak.

6. Rise from the ashes. Yeniden dirilmek, küllerinden doğmak.

7. Rise to the bait. Oltaya takılmak/düşmek, tuzağa düşmek, sazan gibi atlamak.

8. Rise up in arms. İsyan etmek, ayaklanmak, ayağa kalkmak.

9. Roll in the aisles. Çok gülmek, yerlere yatmak.

10. The rotten apple injures its neighbours. Körle yatan şaşı kalkar.

S harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. A soft answer turneth away wrath. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

2. A stitch in time saves nine. Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.

3. Safe bind, safe find. Eşeğini sağlam kazığa bağla.

4. Sail under false colours. Olduğundan farklı görünmek, kuzu postuna bürünmek.

5. Save your money for a rainy day. Ak akçe kara gün içindir.

6. Scrape the bottom of the barrel. İşe yaramayanları kullanmak, kalanla idare etmek.

7. Scream/Shout blue murder. Avaz avaz bağırmak, yeri göğü inletmek, kıyametleri koparmak.

8. See someone in his/her true colours. Birinin gerçek yüzünü görmek.

9. See red. Gözü dönmek, çok öfkelenmek, gözünü kan bürümek.

10. See the red light. Tehlikeyi görmek, tehlikenin farkına varmak, uyanmak.

11. Send shockwaves through something. Şok etkisi yaratmak.

12. Set a thief to catch a thief. Dinsizin hakkından imansız gelir.

13. Settle accounts with somebody. Hesap sormak.

14. Show oneself in one’s true colours. Gerçek yüzünü göstermek.

15. Show the white feather. Korkakça davranmak, tabansız olmak, tavşan gibi ödlek olmak.

16. Show the white flag. Teslim bayrağı çekmek.

17. Shrouds have no pockets. Kefenin cebi yok.

18. Silence gives consent. Sükut ikrardan gelir.

19. Sleep with dogs and wake up with fleas. İtle yatan bitle kalkar.

20. Smart aleck. Ukala dümbeleği.

21. Spare the rod and spoil the child. Kızını dövmeyen dizini döver.

22. Speech is silver, but silence is gold. Söz gümüş ise sükut altındır.

23. Spill the beans. Baklayı ağzından çıkarmak.

24. Spread like wild fire. (Dedikodu vs. ) Çabucak yayılmak.

25. Stab someone in the back. Birini arkadan vurmak.

26. Still waters run deep. Yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.

27. Strike a balance between. …… arasında dengeyi sağlamak, ortasını bulmak.

28. Stop one’s ears. Kulak tıkamak.

29. Strike while the iron is hot. Demir tavında dövülür.

30. Swallow the bait. Zokayı yutmak, oltaya takılmak.

31. Swim with the tide. Çoğunluğa uymak.

32. The shoemaker’s son always goes barefoot. Terzi kendi söküğünü dikemez.

33. The sins of the fathers are visited upon the children. Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır

34. The squeaking wheel gets the grease. Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

T harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Take amiss. Yanlış anlamak, gücenmek, gücüne gitmek

2. Take into account. Hesaba katmak, göz önüne almak.

3. Take to one’s bed. (Hastalıktan) yataklara düşmek.

4. Talk of the devil and he will appear. İti an, çomağı hazırla.

5. There are plenty more fish in the sea. Amasya’nın bardağı biri olmazsa bir daha.

6. There is an exception to every rule. İstisnalar kaideyi bozmaz.

7. There is no accounting for tastes. Zevkler ve renkler tartışılmaz.

8. There is no smoke without fire. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

9. Those who live in glass houses shouldn’t throw stones. Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalı.

10. Throw a spanner in the Works. Tekere çomak sokmak, taş koymak, pişmiş aşa su katmak.

11. Throw dirt enough, and some will stick. Çamur at izi kalsın.

12. Tied to someone’s apron-strings. Annesine ya da karısına aşırı bağlı, anasının ya da karısının eteğinin dibinden ayrılmayan.

13. Tip somebody over the edge. Birisini uçurumun eşiğine getirmek.

14. To err is human ( to forgive divine). Hatasız kul olmaz.

15. To my dying day. Son nefesime kadar, ölünceye kadar.

16. To the backbone. Tam anlamıyla, sapına kadar.

17. Too many cooks spoil the broth. Horozu çok olan köyün sabahı geç olur

18. Tread water. Boş boş oturmak, sinek avlamak.

19. Turn one’s back. Sırt çevirmek, yüz çevirmek, yüzüne bakmamak.

20. Turn on the waterworks. Ağlayıp zırlamak, iki gözü iki çeşme ağlamak.

21. Two blacks don’t make a white. İki yanlış bir doğru etmez.

22. Two heads are better than one. Bir elin nesi var iki elin sesi var.

U harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. An uphill battle / struggle / fight. Deveye hendek atlatmak kadar zor.

2. Under colour of. Bahanesiyle, numarasıyla, bir şeyin arkasına gizlenerek.

3. Until you are blue in the face. Bıkıp usanmadan

4. Up in the air. Mutluluktan uçan, etekleri zil çalan.

5. Upset the apple-cart. Bir çuval inciri berbat etmek, pişmiş aşa soğuk su katmak.

V harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Vanish into thin air. Kayıplara karışmak, sırra kadem basmak, yer yarılıp içine girmek.

W harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. A word to the wise. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

2. Walk/tread on air. Sevincinden havalara uçmak, etekleri zil çalmak, ayakları yere değmemek.

3. Welcome with open arms. Memnuniyetle karşılamak, kucak açmak

4. What can’t be cured must be endured. Başa gelen çekilir.

5. What can you expect from a pig but a grunt?  Eşeğe cilve yap demişler, çifte atmış.

6. What is bred in the bone will never come out of the flesh. Armut dalının dibine düşer.

7. What’s done cannot be undone. Geçmişe mazi, yenmişe kuzu derler.

8. What one fears always happens. Sakınılan göze çöp batar.

9. What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over. Göz görmeyince gönül katlanır.

10. When in Rome do as the Romans do. Ya bu deveyi güdersin, ya bu diyardan gidersin.

11. When the balloon goes up. Korkulan başa gelince, korkulan olunca.

12. When the cat’s away, the mice will play. Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar.

13. Where there is a will there is a way. Meramın elinden bir şey kurtulmaz.

14. Whet someone’s appetite. İştahını kabartmak.

15. While there is life, there is hope. Çıkmayan canda ümit vardır.

16. White lie. Beyaz yalan, masum yalan.

17. White-wash. Örtbas etmek, temize çıkarmak, aklamak.

18. Who pays the piper calls the tune. Parayı veren düdüğü çalar.

19. Win one’s colours. Kendini ispatlamak.

20. With flying colours. Üstün bir başarıyla.

21. Words cut more than swords. Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

22. Would give one’s right arm. Çok istemek, canını vermek.

23. Wouldn’t touch with a bargepole. Elini sürmemek, yanına yanaşmamak, uzak durmak.

Y harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. You cannot teach an old dog new tricks. Ağaç yaşken eğilir.

2. You can’t fit a square peg into a round hole. Zorla güzellik olmaz.

3. You scratch my back and I’ll scratch yours. Eşek eşeği ödünç kaşır.

Z harfiyle başlayan İngilizce Atasözleri

1. Zero hour. (Askeri harekatın) başlama saati.

2. Zero in on. Dikkatini bir noktaya toplamak, odaklanmak.

3. Zonked out. Çok yorgun, pestili çıkmış; kendinden geçmiş, kafayı bulmuş.

4. Zoom up. ( Fiyat) Aniden artmak, fırlamak.7 yıl 7 ay önce eklendi

Bülent Tekin kimdir? Namazda kamet nasıl getirilir? Dünyaca ünlü keman sanatçıları Ağır topu bulma mantık sorusu Burnunda tütmek deyiminin anlamı Harflere göre İngilizce Atasözleri Beraat kandilinin önemi Allah'ın İsimleri Dünyanın en uzun adamı Davranışlarınızından çıkartılabilecek psikolojiniz ile ilgili ipuçları Din Felsefesi ile ilgili bilgiler Sadece Aptallar 8 Saat Uyur Kitap Özeti, Erdal Demirkıran Ünlü ressamlar ve tuvalleri Teravih Namazının Faziletleri Osmanlı'da uygulanan devşirme sistemi nedir ve detayları nelerdir? Peri bacaları nasıl oluşmuştur Azerbaycan'ın Şehirleri Windows Çalıştır komutları, CMD Komutları Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları Evcil hayvanlar hakkında ilginç bilgiler ve merak ettikleriniz AJAX + PHP Kullanımına Basit Bir Örnek