Yeni başlayanlar için namaz kılmayı öğrenme

Yeni başlayanlar için namaz kılmayı öğrenme

İlk adımı atmışsınız ve namaz kılmayı öğrenmek istiyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Namazlar farklı rekatlardan oluştuğu için ve sünnet, vacip ve farz namazlar arasında farklılıklar olabileceği için öğrenmek çoğu insana zor gelir. Namaz kılmayı öğrenmenizi kolaylaştırmak için bu sayfayı hazırlamaya çalıştım, hatalarım olursa lütfen bağışlayın.

Namaz kılmayı öğretmek için en geniş namaz olan 4 rekatlık namazın nasıl kılınacağını anlatarak başlayacağım. Zaten 4 rekatlık namazı kılmayı bilen birisi, diğer namazları rahatlıkla kılabilir. Hemen altında da diğer namazların bu namazdan farklarını öğreneceğiz.

4 rekatlık bir namaz nasıl kılınır?

4 rekat namaz kılarken rekat rekat yapılması gerekenleri aşağıda kodladım. Bu kodların açıklamalarını alt kısımda bulabilirsiniz.

N, EK, AE

1. Ayakta (S, EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

2. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), AE

3. Ayakta (EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

4. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), SLM

Not 1: Genel olarak üç rekatlık namazlarda (1, 2, 4) maddeleri, iki rekatlık namazlarda ise (1, 4) maddeleri yapılır.

Not 2: Altı çizili olan maddeler bazı namazlarda okunur, bazılarında okunmaz. Öğrenme aşamasında her zaman okuyabilirsiniz.

Namaz kodlarının açıklamaları

N: namaza niyet etme (ÖR: Niyet ettim Allah rızası için 4 rekatlık Öğle namazı farzını kılmaya.)

EK: Erkekler elleri kafa seviyesine kaldırıp, baş parmaklarla kulak memesine dokunur. Kadınlar ise omuz hizasına kadar kaldırır.

AE: Allahü Ekber demek

Ayakta: Eller önde bağlı, sağ el üstte, baş ve küçük parmakla sol eli bilekten yakalamış. Erkekler ellerini göbek üstünde bağlar, kadınlar ise göğüs üstünde bağlar.

S: Sübhaneke okuma

EB: Eüzü besmele okuma (Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim)

F: Fatiha suresini okuma

I: Innâ ağtayna suresini okuma

Rükû: Rükûya eğilinir, 3 kere Sübhâne Râbbiye'l-Azim denir

SALH: Semi Allahu li-men hamideh diyerek ayağa kalkılır, eller yanda serbesttir

Secde: Secdeye kapanılır, 3 kere Sübhâne rabbiyel-a'lâ denir

Oturuş: Eller düz ve dizlerin üzerinde, dirsekler kırık değil

B: Besmele okuma (Bismillahirrahmanirrahim)

K: Kul Hüvellahü Ehad suresini okuma

ET: Ettehiyyâtü duasını okuma

AS: Allâhümme Salli duasını okuma

AB: Allâhümme Barik duasını okuma

SLM: Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah diyerek hem sağa hem de sola selam verilir

Namazların rekat sayıları

Sabah namazı: 2 rekat sünnet + 2 rekat farz

Öğle namazı: 4 rekat ilk sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat son sünnet

İkindi namazı: 4 rekat ilk sünnet + 4 rekat farz

Akşam namazı: 3 rekat farz + 2 rekat sünnet

Yatsı namazı: 4 rekat ilk sünnet + 4 rekat farz + 2 rekat son sünnet + 3 rekat vacip olan vitir namazı

Namaz kılmak için ezbere bilmeniz gereken sûreler ve dualar

Eûzu besmele: Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım.

Sübhaneke: Sübhâneke-allâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük.

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

Elham (Fatiha): Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil (Amin)

İnna ağtayna (Kevser): İnnâ a'taynâkel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel'ebter.

Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan!

Kul hüvellahü ehad (İhlas): Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

(Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir.

Ettehiyyatü: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh.

Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun.Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

Allahümme salli: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allahümme barik: Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Not: Öğrenmeniz gerekenlerin neredeyse tamamı buraya kadar olan bilgilerdir. Bu şekilde namazlarınızı dosdoğru bir şekilde kılabilirsiniz. Aşağıdakiler sonraki aşamalarda üzerinden geçebileceğiniz detaylardır.

Yukarıda anlatılan dört rekatlık namaz kılma ile ilgili açıklama

Yukarıda anlatılan 4 rekatlık namaz kılma yöntemini öğrendiğinizde tüm 4 rekatlık namazlarda kullanabilirsiniz. Ancak 4 rekatlık namazların çoğunda burada anlatılanların tamamını yapmak zorunda değilsiniz. Yukarıdaki formül üzerinde göstermek gerekirse, aşağıda altı çizili olarak gösterilen kodları sadece iki vakit namazda okuruz.

N, EK, AE

1. Ayakta (S, EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

2. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), AE

3. Ayakta (EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

4. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), SLM

Altı çizili AS ve AB'nin okunması gereken 4 rekatlık namazlar:

• İkindi namazının 4 rekatlık sünneti
• Yatsı namazının 4 rekatlık ilk sünneti

Öğle namazının 4 rekatlık ilk sünnetinde AS ve AB'nin okunmasına gerek yoktur. Kodlama şeklinde öğle namazının kılınışını verelim:

N, EK, AE

1. Ayakta (S, EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

2. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET), AE

3. Ayakta (EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

4. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), SLM

4 rekatlık farz namazlarda ise daha da fazla kolaylaştırma yapılmış ve altı çizili olan I ve K'nın da okunmasına gerek yoktur. 4 rekatlık farz namazlar:

• Öğle namazının 4 rekatlık farzı
• İkindi namazının 4 rekatlık farzı
• Yatsı namazının 4 rekatlık farzı

4 rekatlık farz namazların kılınışını aşağıda kodlama halinde verelim:

N, EK, AE

1. Ayakta (S, EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

2. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET), AE

3. Ayakta (EB, F), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

4. Ayakta (B, F), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), SLM

4 rekatlık namazları bitirmiş olduk.

Üç rekatlık namazlar nasıl kılınır?

2 tane 3 rekatlık namaz vardır:

• Akşam namazıın farzı
• Yatsı namazının ardından okunan ve vacip olan 3 rekatlık Vitir namazı

Akşam namazının farzı, 4 rekatlık farz namazların 3. rekatının çıkartılmış hali gibidir. Kodlama ile aşağıda verelim:

N, EK, AE

1. Ayakta (S, EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

2. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET), AE

3. Ayakta (B, F), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), SLM

Vitir namazında ise diğer tüm namazlardan farklı olarak Kunut Duaları okunmaktadır. Vitir namazının kodlamasını aşağıda bulabilirsiniz.

N, EK, AE

1. Ayakta (S, EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

2. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET), AE

3. Ayakta (B, F, I, AE, KD), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), SLM

Kunut Dualarının okunuşu ve anlamı

Allâhümme innâ nesteînüke: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Allâhümme iyyâke na'büdü: Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

İki rekatlık namazlar nasıl kılınır?

Günlük namazlar arasında yer alan iki rekatlık namazların listesini aşağıda bulabilirsiniz:

• Sabah namazının 2 rekatlık sünneti
• Sabah namazının 2 rekatlık farzı
• Öğle namazının 2 rekatlık son sünneti
• Akşam namazının 2 rekatlık sünneti
• Yatsı namazının 2 rekatlık son sünneti

2 rekatlık namaz kılmak 4 rekatlık namazların 1. ve 2. rekatını kılmaya benzer. Sonunda selam verilir. 2 rekatlık namazı kodlayarak yazmak gerekirse:

N, EK, AE

1. Ayakta (S, EB, F, I), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE

2. Ayakta (B, F, K), AE, Rükû, SALH, AE, Secde, AE, Oturuş, AE, Secde, AE, Oturuş (ET, AS, AB), SLM10 yıl önce eklendi

Din nedir? Hangi çiçek ne zaman ekilir? Yeşilay haftası ne zaman Yunus Emre şiirleri 1. Mehmet Dönemi (1413-1421) İlk telgraf ne zamana kullanılmıştır? Ünlü Kahin Baba Vanga'nın Kehanetleri Eski Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıça isimleri Sanat Felsefesi (Estetik) Kanuni'nin Fransa Kralı Fransuva'ya Gönderdiği Mektup Roman ve Hikaye Arasındaki Farklar Telkari Sanatı Yeni başlayanlar için namaz kılmayı öğrenme Kuşlar neden V şeklinde uçarlar? Arabanın icadı, Otomobili kim icat etti Hacim ölçüleri nelerdir? Karınca duası, Karınca duasının okunuşu ve anlamı Akvaryum Balık Türleri, Akvaryum Balıklarının İsimleri ve Özellikleri Radyasyon'un Etkileri Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28