Peygamberimiz Hz. Muhammed'in güzel ahlakı

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in güzel ahlakı

Hz Muhammed'in güzel ahlakı ile ilgili hadisler ve örnekler

Sevgili Peygamber Efendimiz üstün kişiliği, güvenilirliği, insana değer vermesi, hakkı gözetmesi, sabırlı ve hoşgörülü oluşu ile en güzel örnektir.

Hz. Muhammedin en önemli özelliği, başkalarına önerdiği öğütleri ve ahlak kurallarını önce kendi yaşamında uygulamasıdır. O, kendini başkalarından üstün görmemiş, Kuranın öğütlerini ve yasaklarını yaşamının her anında uygulamıştır.

Peygamberimiz bütün kemâl ve güzellikleri kendisinde toplamış, örnek bir şahsiyettir. Onun mükemmel ahlâkını ciltler dolusu kitaplarla bile anlatmak mümkün değildir.

Peygamberimizin ahlâkı Kuran ahlâkı idi. Kuran-ı Kerimde Yüce Allahımız Onun ahlâkını överek, şöyle buyurmuştur: "Yâ Muhammed! Şüphesiz sen yüce bir ahlâk üzeresin." (1)

Peygamberimizin ahlâk ve yaşayışı Hz. Aişe annemize sorulduğu zaman "Siz Kuran okumuyor musunuz? Onun ahlâkı Kurandan ibâret idi." (2) diye cevap vermiştir.

Peygamberimiz (s.a.s.) Cenâb-ı Hakka şöyle niyaz ediyordu: "Allahım! Beni ahlâkın en güzeline yönelt, kötü ahlâktan uzaklaştır." (3)

Peygamberimiz, aile fertleri ile iyi geçinir, ev işlerinde yol gösterir ve onlara yardım ederdi. Bu konuda şöyle buyururdu: "En hayırlınız, ahlâkı güzel olanınız ve aile fertlerine en çok faydalı olanınızdır." (4)

Peygamberimiz fakirlerin evlerine gider, onların hatırlarını sorar, onlarla beraber otururdu.

Arkadaşlarının arasında bulunduğu zamanlarda, dışarıdan gelen kimseler, oturduğu yer itibariyle Onu ayırdedemezlerdi. Bir gün peygamberimizin ziyaretine gelen bir bedevî, Peygamberimizin huzurunda olmanın verdiği heyecanla, korkup titremeye başlamıştı. Bunun üzerine peygamberimiz, o kimseyi şöyle teskin etti: "Arkadaş kendine gel! Ben hükümdar değilim.

Ben, Kureyşden kadid lokmasıyla geçinen bir kadının oğluyum." Peygamberimiz kendi işlerini kendisi görürdü. Arkadaşlarıyla beraber bir iş yapılacağı zaman, kendisi de onlarla birlikte çalışırdı. Bir yolculuk esnasında istirahat edilmiş, yemek hazırlamak için görev bölümü yapılmıştı. Peygamber Efendimiz "Öyle ise ben de yakacak temin edeyim." buyurmuştur. Arkadaşlarının, istirahat etmesi yönündeki ısrarlarına rağmen, onlara yardım etmiştir.

Peygamberimizin özü sözüne uygundu. Hiç kimse ile alay etmez ve kimsenin dedikodusunuyapmazdı. Kimseye küsmez, küskünleri barıştırır, suçluları affederdi.

Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterir; yetimlere, dul kadınlara ve ihtiyacı olanlara çok acır, onlara elinden gelen yardımı yapardı. Kadınların haklarına çok dikkat eder, komşu hukukuna riâyet eder, hayvanların hakları hususunda da büyük titizlik gösterirdi.

Tatlı dilli ve güleryüzlüydü. Hiç kimseye kötü söz söylemez, kötü davranışta bulunmaz, herkesi dinler, kimsenin sözünü kesmezdi. İnsanların gizli hallerini ve kusurlarını araştırmaz, daima haklıyı tutar, kimsenin kabahatini yüzüne vurmazdı.

Karşılaştığı kimselere selâm verir, ellerini sıkar, hal ve hatırlarını sorardı. Hayâ, edeb, sabır, cesaret ve şecaat örneği idi. O, hayatı boyunca daima iyinin, doğrunun ve güzelin yanında olmuş; kötüden, şerden ve çirkin şeylerden son derece kaçınmıştır.

Kaynaklar

1. Kalem Sûresi - ayet: 4.
2. Müslim, 1/514 (Hadis No: 746; Yücel, İrfan, Peygamberimizin Hayatı, Sh. 264, Diyanet Yayını).
3. Müslim, Sahih, 1/535 (Hadis No: 771). Yücel, İrfan, a.g.e. Sh. 264.
4. El- Buharî, 4/166; Müslim, 4/1810 (Hadis No: 2321) Tecrid Terc. 9/318 (Hadis No: 1456)
Diyanet Yayını.

Hz Muhammed'in Güzel Ahlakı

1. Peygamberimizin kalbi insan sevgisiyle doludur.

2. Peygamberimiz çocukları çok sever onları kucağına alır okşardı.

3. Peygamberimiz son derece alçak gönüllü idi. Zengin fakir ayırımı yapmazdı

4. Hastaları ziyaret eder, iyileşmeleri içir dua ederdi.

5. Bir meclise gittiği zaman boş bulduğu yere otururdu.

6. Peygamberimiz ayaklarını başkalarına karşı uzatmazdı.

7. Peygamberimiz elbisesini kendi eliyle yamar ve ayakkabısını kendi onarırdı.

8. Peygamberimiz başkalarına yük olmazdı.

9. Peygamberimiz kadınlara son derece nazik davranır ev işlerinde onlara yardım ederdi. Peygamberimiz "Sizin en hayırlınız kadınlara karşı iyi davranandır." derdi.

10. Peygamberimiz misafiri çok sever, onlara bizzat kendi hizmet ederdi.

11. Peygamberimiz Müslüman olan ve olmayana aynı şekilde davranırdı.

12. Peygamberimiz hiç kimseye kötü söz söylememiş, kırıcı bir davranışta bulunmamış ve ömründe kimseyi azarlamamıştır.

13. Peygamberimiz güler yüzlü tatlı sözlü idi.

14. Peygamberimiz başkaları konuşurken onları dinler, sözlerini kesmezdi.

15. Peygamberimiz gördüğü kusurları kimsenin yüzüne vurmazdı.

16. Peygamberimizin yaşayışı sade ve temizdi. Bedenini daima temiz tutar, elbiselerinin temiz olmasına çok dikkat ederdi.

17. Peygamberimiz dişlerini temizlemek için misvak kullanırdı.

18. Peygamberimiz doğru sözlü idi. Verdiği sözden dönmezdi ve yalancıları hiç sevmezdi.

19. Peygamberimiz insanların en cömerti idi. Kendisinden bir şey isteyen kişiyi asla boş çevirmezdi. "Ben ancak bir dağıtıcıyım, veren Allah'tır" derdi.

20. Peygamberimiz kimseden intikam almaz bağışlamayı severdi.

21. Peygamberimiz kendisine kötülük edenlere, iyilik ederdi. Kendisine yapılan iyilikleri hiç unutmaz, iyilik yapanları her zaman iyilikleri ile anardı.

22. Peygamberimiz yaşlılara saygılı davranır, küçüklere sevgi ve şefkat gösterirdi. Süt kardeşlerini gördüğü zaman ayağa kalkar, hırkasını yere yayarak onları oturturdu.

23. Peygamberimiz tembelliği ve boş oturmayı sevmezdi.

24. Peygamberimiz, maddi imkanlara sahip olduğu durumlarda sade bir hayat yaşamış, elinde ne varsa yoksullara vermiştir.


6 yıl 11 ay önce eklendi

Türkiye'de yıllara göre ayçiçek üretim istatistikleri Peygamberimiz Hz. Muhammed'in güzel ahlakı Erozyon hakkında bilgi 54 farz nelerdir? Öğretmenler günü ile ilgili en güzel şiirler Osman Bey Dönemi (1281-1326) Nüfus kayıt örneği Ölülerin arkasından Kuran-ı Kerim okunur mu? Ülkelere göre yıllık karbondioksit salınımı değerleri Varlık Felsefesi (Ontoloji) 20. Yüzyıl Tarihi, 1950-2000 Kronolojisi Kafiyeli Sözler A’dan Z’ye Tüm Ressam İsimleri Gökkuşağı Nasıl Oluşur Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur? Kunut duaları, Kunut dualarının okunuşu ve anlamı Büyük patlama, kâinatın ilk sakini! Cep telefonlarının SAR değerleri CON İsimli Klasörü Nasıl Oluştururum? En hızlı, uygun fiyatlı ve güncel bilgisayar, Ekim 2012 Sitemdeki resimleri başka sitelerin tarafından kullanmasının önlenmesi