Kur'an-ı Kerim'de içki (alkol) ile ilgili ayetler var mı?

Kur'an-ı Kerim'de içki (alkol) ile ilgili ayetler var mı?

Dinimiz İslam'da alkol kullanmak haram mıdır?

İslam dininde alkollü içki içmek kesinlikle yasaklanmıştır. Haram olmasının yanı sıra, en şiddetli şekilde uyarılan ve göz dağı verilen günahlardan da birisidir. Hatta dinimizce, diğer tüm kötülüklerin anası olarak kabul edilir. 

Alkollü içkilerin; çeşitli hastalıklara yol açtığı, aklı azalttığı (bunama, unutkanlık, alzheimer), karaciğeri bozduğu, beyni ve sinirleri harap ettiği, ilmi olarak defalarca tespit edilmiştir. Ayrıca içki içen kişilerde sorumsuz davranışların baş gösterdiği (adam öldürür, hatırlamıyorum der; zina eder, istemeden oldu der; karısını döver, içkiliyken bulaşmasaydın der; ...); utanma, edep, haya, ... gibi medeni bir insanda olması gereken en önemli özelliklerin yok olduğu herkes tarafından bilinen açık gerçeklerdir.

Bir kimse, müslüman olmasa bile; sağlığına, psikolojisine ve çevresine verdiği zararlardan dolayı içkiden uzak durmalıdır! Bir müslüman ise, böyle zararları olmasa bile; sırf Kuran ve sünnette yasaklanması sebebiyle tek damla alkollü içki içmemelidir.

"Benim kimseye zararım yok, ben sosyal içiciyim, vs." diyerek bu büyük günahtan paçayı sıyıramazsınız. Alkolün, bireysel bir hastalık değil, toplumsal bir hastalık olduğunu anlamalısınız. Şöyle ki, alkolün toplum üzerinde son derece bulaşıcı bir etkisi vardır. Sizi çok seven ya da size azıcık empati duyan birisi sizden görerek alkole başlayabilir. Oysa, alkole her bulaşan kişinin sizin gibi bir karaktere sahip olması gerekmez. Vazgeçmediğiniz bu günah sebebiyle ikincil ya da üçüncül kişilerin yapacakları hataları ve günahları da üstleneceğinizi asla unutmayın!

Kuran-ı Kerim'de içkinin yasaklanması ile ilgili ayetler var mıdır?

Kuran'da alkolle ilgili yasaklama aşağıdaki ayetler ile açıklanmıştır.

Ey Muhammed! Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: Bu ikisinde büyük bir günah, bir de insanlar için bazı menfaatler (yararlar) vardır. Fakat günahları, menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana neyi infak edeceklerini (Allah yolunda harcamak) soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin. İşte böylece Allah, size âyetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz. (Bakara, 219)

Ey iman edenler, sizler sarhoş ve zihinsel uyuşukluk halindeyken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de, yolları mescitten geçenler hariç, gusledinceye kadar namaza, mescide yaklaşmayın. Eğer hasta, yaralı olur veya yolculukta bulunursanız yahut herhangi biriniz ayakyolundan gelirse veya hanımlarınızla ilişkiye girmiş, su da bulamamışsanız, o zaman abdest alma veya gusul etme niyetiyle temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinizi ve ellerinizi-kollarınızı meshedin, namazınızı kılın. Allah çok affedicidir, kullarını daima koruma kalkanına alır. (Nisa, 43)

Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar hep Şeytan işi murdar bir şeydir, onun için siz ondan kaçının ki yakayı kurtarasınız. (Maide, 90)

Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi? (Maide, 91)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) hadislerinde içki ile ilgili neler söylemiştir?

Dinimizden ne anlamımız gerektiğini bize açıklayan peygamberimiz (s.a.s.)'in, içki ve alkolle ilgili bize ulaşan sahih (aktarılma kaynakları belli olan ve çoğunlukla birden fazla kişi tarafından teyit edilen) hadislerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

İçkinin haram olduğuna dair kesin hüküm indi. [Müslim]

İhtimar (fermantasyon, alkol teşekkül) etmiş her içki haramdır. [Ebu Davud]

Çoğu sarhoş eden içkinin, azını da içmek haramdır. [Nesai]

İçkide ilaç özelliği yoktur. Hastalık yapar. [Müslim]

İçki, bütün kötülüklerin başıdır. [Taberani]

İçki kötülük doğurur. [Beyheki, Ruzeyn]

İçki her kötülüğün anahtarıdır. [İbni Mace]

Allah'a ve ahirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın! [Taberani]

İçkiden sakının! Ağaç dal budak saldığı gibi, içki de kötülük saçar. [İbni Mace]

İçki, günahların en büyüğüdür, her kötülüğün ve her günahın anasıdır. [Taberani]

İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar. [Taberani]

Alkoliğin, kabrinden kalkarken, iki gözü arasında, "Bu Allah’ın rahmetinden mahrumdur" yazısı görülür. [Deylemi]

Rahmet melekleri, sarhoştan uzak durur. [Bezzar]

İçki içenin, kıyamette yüzü kara, dili sarkıktır, pis kokusundan herkes kaçar. [Zevacir]

Bir zaman gelir ki, içkinin adı değiştirilip helal sayılır. [İ. Ahmed]

İçki, zinadan kötüdür. [R.Nasıhin]

Allahü Teâlâ, içki içene, içirene, alıp satana, yapana, saklayana, taşıyana, kendisine götürülene ve parasını yiyene lanet etti. [İbni Mace]

Kötülüklerin hepsi kilitli bir yerdedir. Bu yerin anahtarı içkidir. İçki içen, o kapıyı açıp içine düşer. [Abdürrezzak]

Bütün kötülükler bir yere toplanmıştır. Bu yerin kilidi zina, anahtarı içkidir. Bütün iyilikler de bir yerde toplanmıştır. Bu yerin kilidi namaz, anahtarı abdesttir. [İslam Ahlakı]

Cenab-ı Hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı aletlerini, cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı emredip, kendisinden korkup da içkiyi bırakan mümine Cennet nimetlerini ihsan edeceğini de bildirdi. [İ. Ahmed]

Şaraba değişik isimler konup içilir, çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalırsa Allahü teâlâ onları yere geçirir. [İbni Mace, İbni Hibban]

Çalgılar çoğalır ve içkiler içilirse, yere batmak, başka kılığa çevrilmek gibi belalar gelir. [Tirmizi]

İçki içilir, kötü kadınlar çoğalırsa, erkek erkekle, kadın kadınla yetindiği zaman, çeşitli belalar gelir. [Beyheki]

Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz. [Tirmizi, Hakim, Nesai]

"Namazı kabul olmaz" demek, namazı boşa gider demek değildir. Böyle kişiler namaz borcundan kurtulur. Ancak namazın verdiği mutluluktan ve namaz kılmakla kavuşacağı büyük sevaptan mahrum kalır demektir. Namaz kılmak, dinimizin temel emirlerinden birisi olduğu için, içki içen kişiler de sarhoşluğu geçtikten sonra namaza devam etmelidir. Unutmayın; namaz kılanın günahları bırakması kolaylaşır.

Kişi, mümin olduğu halde zina ve hırsızlık edemez, içki içemez. Bunları yapan İslam halkasını boynundan çıkarmış olur. Tevbe ederse, Allahü teâlâ tevbesini kabul eder. [Nesai]

Zina eden ve şarap içenin imanı, gömleğin sırttan çıktığı gibi çıkar. [Hakim]

İçki ile iman, bir arada bulunmaz, biri, diğerini uzaklaştırır. [Beyheki]

İçki içenin kalbinden iman nuru çıkar. [Taberani]

Alkolik olan Cennete giremez. [Hakim]

Unutmayın, Kuran bir anayasa kitabı gibidir. Temel sorunları belirtir ama detaylara çok da fazla girmez. Örneğin, namazı nasıl kılacağımızın detayları Kuran'da yer almamaktadır. Dinimizdeki bu denli önemli bir konuyu dahi peygamberimiz bize öğretmiştir.

Toplumsal hayatta içki ve alkolun ne denli zararlı olduğunu da, keza aynı şekilde, bize peygamberimizin sözleri daha detaylı olarak açıklamaktadır. Peygamberimizin uyarıları bu denli şiddetli iken bir müslümanın alkole yaklaşması asla mümkün olamaz.


12 yıl 4 ay önce eklendi

Nicolás Maduro ne zaman geldi? Hz. Muhammed'in Hayatı (Kısaca) Hangi sebze hangi ayda ekilir? Divan Edebiyatın'da sık kullanılan kelimeler ve anlamları Kur'an-ı Kerim'de içki (alkol) ile ilgili ayetler var mı? Almanya'da 'darbe karşıtı miting'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle bağlanması yasaklandı A'dan Z'ye Dinimiz'deki Terimler ve Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı Dinimizde domuz eti niçin haram kılınmıştır? Paskalya Bayramı Ne Zaman Kutlanacak 2019 Haftanın günleri Dede Korkut Halk Şiiri Türleri ve Nazım Biçimleri Nasır tutmak ne demek Işık Yılı Nedir? Işık Yılı Kaç Km, Işık Hızı kaç kilometredir? Tekerleğin icadı, Tekerleğin Bulunuşu Erozyon Nedir, Erozyon Nasıl Oluşur? Yoğurdun Faydaları İnternet Hızı Arttırma, ADSL Hızı Yükseltme Tüm uydu alıcıları için Biss Key girme işlemi ispat: 1'den n'e kadar olan sayıların kareleri toplamı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28