Osmanlı Devleti'nin Padişahları

Osmanlı Devleti'nin Padişahları

Birçoğumuz Osmanlı Devleti üzerine atıp tutmayı iyi biliriz. Ancak, padişahlarının kimler olduğunu, hangi sıralarda tahta çıktıklarını, dönemlerinde neler yaptıklarını ve kendilerinden sonra hangi padişahların yerine geçtiklerini bilmeyiz.

Bu sayfada büyük cihan devleti olan Osmanlı'nın padişahlarının isimlerini, tahta çıkma sıralarını, kimler olduklarını ve neler yaptıklarını kısaca size tanıtmaya çalışacağız.

Bu hızlı dökümanı kullanarak Osmanlı tarihçesini hızlıca hatırlayabileceğinizi düşünüyoruz. Haydi bakalım, hızlı bir şekilde Osmanlı padişahlarını tanıyalım.

Sırasıyla Osmanlı Devleti Padişahları

Sıra Padişah Notlar
1 I. Osman
(Gazi-Bey)
 • Ertuğrul Gazi ve Halime Hatun’un oğlu;
 • Osmanlı Devleti kuruldu.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
2 I. Orhan
(Gazi-Bey)
 • Osman Gazi ve Malhun Hatun’un oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
3 I. Murat
Hüdavendigâr, Şehid
(1383'ten sonra Sultan)
 • Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun’un oğlu;
 • Şehid olana kadar tahttan inmedi;
 • I. Kosova Muharebesi'nde şehid oldu.
4 I. Bayezid
Yıldırım, Sultân-î İklim-i Rûm
 • I. Murat ve Gülçiçek Hatun’un oğlu;
 • Anadolu' Türk birliği sağlandı.
 • Ankara Savaşı'nda esir düştü (saltanatı bitti);
 • 1402 Fetret Devri başladı
 • 8 Mart 1403'te Akşehir'de tutsakken öldü.
Fetret Devri (1402–1413)
5 I. Mehmed
Çelebi-Kirişçi
 • I. Bayezid ve Devlet Hatun’un oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
6 II. Murad
Koca Sultân, Gazi
 • I. Mehmet ve Emine Hatun’un oğlu;
 • Kendi özgür iradesiyle oğlu II. Mehmed lehine tahttan feragât etti.
7 II. Mehmed
Fatih
 • II. Murat ve Hüma Hatun’un oğlu;
 • Babasına tekrar padişah olmasını rica ettikten sonra tahtı teslim etti.
II. Murad
Koca Sultân, Gazi Han
 • İkinci çıkışı;
 • Yeniçeri isyanı neticesinde tahtta geri dönmek zorunda kaldı.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
II. Mehmed
Fâtih Sultân Mehmed Hân - Gazi
 • İkinci çıkışı;
 • 29 Mayıs 1453'te İstanbul’u fethetti;
 • Osmanlı Devleti'nde ilk defa altın para bastırdı
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
8 II. Bayezid
Sultân Bayezid-î Velî Han - Gazi
 • II. Mehmet ve Emine Gülbahar Hatun veya Sitti Mükrime Hatun’un oğlu;
 • Oğlu I. Selim lehine tahttan feragât etti;
 • 26 Mayıs 1512'de Dimetoka yakınlarında öldü.
9 I. Selim
Yavuz Sultân Selim Han - Gazi
(1517'den beri halife)
 • II. Bayezid ve Gülbahar Hatun veya Ayşe Hatun’un oğlu;
 • İslam birliği politikası güttü.
 • İlk Osmanlı İslam Halifesi (Mısır'ın fethiyle başlar)
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
10 I. Süleyman
Kanûnî Sultân Süleyman Han
Muhteşem - Şehid
 • I. Selim ve Ayşe Hafsa (Hafize) Valide Sultan’ın oğlu;
 • Avrupa ağırlıklı fetihler yaptı. 1526 Mohaç Savaşı’nda Macar Krallığı'na son verdi.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
11 II. Selim
Sarı
 • I. Süleyman ve Hürrem Haseki Sultan’ın oğlu;
 • Denizciliğe önem verilerek, Kıbrıs ve Tunus alındı.
 • Sefere çıkmayan ilk padişahır.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
12 III. Murad
 • II. Selim ve Afife Nurbanû Valide Sultan’ın oğlu;
 • Doğu ağırlıklı fetihler sürdü.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
 • Osmanlı en geniş sınırlarına ulaştı.
13 III. Mehmed
Adlî
 • III. Murad ve Safiye Valide Sultan’ın oğlu;
 • I. Süleyman'dan sonra sefere çıkan ilk padişahdır.
 • Ölene kadar tahttan inmedi;
14 I. Ahmed
Bahtî
 • III. Mehmed ve Handan Valide Sultan’ın oğlu;
 • Zitvatorok Antlaşması ile Osmanlı ve Avrupa eşit sayıldı.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
15 I. Mustafa
Deli
 • III. Mehmed ve Halime Valide Sultan’ın oğlu;
 • Zekâ geriliğinden ötürü Genç yeğeni II. Osman lehine tahttan indirildi.
16 II. Osman
Genç, Şehid
 • I. Ahmed ve Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan’ın oğlu;
 • 19 Mayıs 1622'deki yeniçeri isyanında tahttan indirildi;
 • 20 Mayıs 1622'de Sadrazam Kara Davut Paşa tarafından katledildi.
I. Mustafa
 • İkinci çıkışı;
 • Yeğenine yapılan suikastin ardından tahtta geri döndü;
 • Zihnî dengesizliği nedeniyle tahttan indirildi;[kaynak belirtilmeli]
 • 20 Ocak 1639'da İstanbul'daki ölümüne kadar hapsedildi.
17 IV. Murad
Bağdat Fâtihi, Sahib-î-Kıran, Gazi
 • I. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan’ın oğlu;
 • Doğu ağırlıklı fetihler yapıldı.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
18 İbrahim
Girit Fâtihi, Asabî, Şehid
 • I. Ahmed ve Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan’ın oğlu;
 • Şeyhülislam liderliğinde gerçekleştirilen darbe ile tahttan indirildi;
 • 18 Ağustos 1648'de İstanbul'’da isyancıların önderi olan Sadrazam Mevlevî Sofu Mehmed Paşa tarafından boğduruldu.
19 IV. Mehmed
Avcı
 • İbrahim ve Turhan Hatice Valide Sultan’ın oğlu;
 • İkinci Mohaç Muharebesi’nde Osmanlı Devleti’nin uğradığı yenilginin ardından tahttan indirildi;
 • Edirne’de 6 Ocak 1693'te öldü.
20 II. Süleyman
Gazi
 • İbrahim ve Sâliha Dil-Âşûb Valide Sultan’ın oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
21 II. Ahmet
Gazi
 • İbrahim ve Hatice Mû’azzez Sultan’ın oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
22 II. Mustafa
Gazi
 • IV. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah (Emetullah) Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultan’ın oğlu;
 • Karlofça Antlaşması ile Osmanlı ilk defa büyük ölçüde toprak kaybetti (1699).;
 • Edirne Vakası olarak anılan yeniçeri ayaklanması sonucu 22 Ağustos 1703’te tahttan indirildi;
 • 8 Ocak 1704'te İstanbul'da öldü.
23 III. Ahmed
Lâle Devri Pâdişâhı - Gazi
 • IV. Mehmed ve Mâh-Pâre Ümmetullah (Emetullah) Râbi’a Gül-Nûş Valide Sultân’ın oğlu;
 • Lale Devri (1718-1730)’nde ıslâhatlar yaptı.
 • Patrona Halil önderliğinde gerçekleştirilen yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi;
 • 1 Temmuz 1736'da öldü.
24 I. Mahmud
Gazi
 • II. Mustafa ve Saliha Sebkat-î Sultân’ın oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
25 III. Osman
Sofu
 • II. Mustafa ve Şeh-Süvar Valide Sultân’ın oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
26 III. Mustafa
İlk Yenilikçi, Gazi
 • III. Ahmed ve Emine Mihr-î-Şâh İkinci Kadın Efendi’nin oğlu;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
27 I. Abdülhamid
Islâhatçı, Gazi
 • III. Ahmed ve Râbi’a Şermi Kadın Efendi’nin oğlu;
 • Ruslara karşı mücadele etti.
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
28 III. Selim
Bestekâr, Nizâmî, Şehid
 • III. Mustafa ve Mihr-î-Şâh Valide Sultân’ın oğlu;
 • Çeşitli reformlar yaptı.
 • Gerçekleştirdiği reformlarına karşı Kabakçı Mustafa önderliğinde tertiplenen yeniçeri isyanıyla tahttan indirildi;
 • 28 Temmuz 1808'de İstanbul’da Padişah IV. Mustafa’nın emriyle katledildi.
29 IV. Mustafa
 • I. Abdülhamid ve Nükhetseza Hanımefendi’nın oğlu;
 • Rusçuk A’yan’ı Alemdar Mustafa Paşa önderliğinde gerçekleştirilen ayaklanma neticesinde tahttan indirildi;
 • 17 Kasım 1808'de İstanbul'da Padişah II. Mahmud’un emriyle idam edildi.
30 II. Mahmud
İnkılâpçı, Gazi
 • I. Abdülhamid ve Nakş-î-Dil Valide Sultan’ın oğlu;
 • 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı lağvetti. (Vaka-i Hayriye);
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
31 Abdülmecid
Tanzimâtçı, Gazi
 • II. Mahmud ve Bezm-î-Âlem Valide Sultan’ın oğlu;
 • 3 Kasım 1839'da Osmanlı demokratikleşmesinin ilk adımı olan (Gülhane Hatt-ı Şerif-î) Tanzimât Fermânı’nı yayımladı;
 • 18 Şubat 1856'da (Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-u) Islâhat Fermânı’nı ilân etmek zorunda bırakıldı;
 • Ölene kadar tahttan inmedi.
32 Abdülaziz
Bahtsız, Şehid
 • II. Mahmud ve Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Valide Sultân’ın oğlu;
 • İlk kez Avrupa'ya seyahat' amacıyla gitti.
 • Bakanları tarafından tahttan indirildi;
 • Beş gün sonra da (intihar etti ya da muhtemel bir suikâsta kurban gitti) ölü bulundu.
33 V. Murad
Deli
 • Abdülmecid ve Şevk-Efzâ Valide Sultân’ın oğlu;
 • Akıl hastalığı nedeniyle tahttan indirildi;
 • 29 Ağustos 1904’te Çırağan Sarayı’nda öldü.
34 II. Abdülhamid
Gazi
 • Abdülmecid ve Tîr-î-Müjgan Kadın Efendi’nin oğlu; ve daha sonra da Rahîme Piristû Valide Sultan'ın mânevî evlâdı;
 • 23 Kasım 1876'da (Birinci) Meşrûtiyyet'i tesis ederek anayasa (Kanûn-î Esasî) çıkardı, daha sonra ise 13 Şubat 1878'ta askıya aldı;
 • 23 Temmuz 1908'de (İkinci) Meşrûtiyyet’i yeniden ilân etti;
 • 31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) sonrasında tahttan indirildi;
 • Vakarlı esaret hayatına başlamak üzere Selânik’e nakledildi;
 • 1912'de Selânik’in Yunanistan’a kaybedilmesiyle 10 Şubat 1918 tarihindeki vefatına kadar Beylerbeyi Sarayı’na kapatıldı.
35 V. Mehmed
Reşâd
 • Abdülmecid ve Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi’nin oğlu;
 • Osmanlı gücünü yitirdi, Balkanlar, Libya ve Ortadoğu kaybedildi.
 • Ölene kadar Mehmed Talât, İsmail Enver ve Ahmed Cemal Paşaların etkisinde olarak tahtta kaldı.
36 VI. Mehmed
Vahideddin
 • Abdülmecid ve Gül-İstü (Gülistan) Münîre Dördüncü Kadın Efendi’nin oğlu;
 • 1 Kasım 1922'de Saltanat lâğvedildi;
 • 17 Kasım 1922’de İstanbul’dan ayrıldı;
 • 16 Mayıs 1926’da Sanremo, İtalya'da sürgünde öldü.
Saltanatın Lağvının Sonrası (1922–1924)
Abdülmecid
(Son Osmanlı Halifesi)
 • I. Abdülaziz ve Hayran-î-Dil Kadın Efendi’nin oğlu;
 • TBMM tarafından halife seçildi;
 • Hilafet’in kaldırılmasıyla sürgüne gönderildi;
 • 23 Ağustos 1944’te Paris, Fransa'da sürgünde öldü.


8 yıl önce eklendi

Sabah namazının kazası nasıl kılınır? Gitarla kolay çalınan şarkıların akorları İngiliz kız isimleri Doğa ile ilgili şiirler Dünyaca ünlü bilim adamlarımız ve sanatçılarımız Osmanlı Devleti'nin Padişahları Kimlere zekat verilir? Topkapı Sarayı'nda 5 Asırdır Kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunuyor Son kapattığınız TAB'ı yeniden açma kısayolu Ünlü Matematikçiler ve Hayatları 1 Prenses Isabella Fortuna kimdir, Isabella Fortuna'nın özgeçmişi Mona Lisa Resminin Özellikleri Şizofren Nedir? Şizofren Ne Demek Gizli Dosyaları Göremiyorum, Gizli Dosya ve Klasörleri Nasıl Görebilirim? Uçağı Kim icat etti (Wright Kardeşler) Enerji kaynaklarının çevreye olumlu etkileri Doğal afetler nelerdir, doğal afetler hakkında bilgi Batıl inançlar Vücudunuz hakkındaki inanılmaz gerçekler Makarna (Spagetti) Yiyen Düşünürler Problemi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28