Son kanuna göre Yurtdışından Türkiye'ye Araç Getirme Konusu

Son kanuna göre Yurtdışından Türkiye'ye Araç Getirme Konusu

Aceleniz varsa ve yazının tamamını okumak istemiyorsanız, 7. ve 8. maddeye odaklanabilirsiniz.

Yurtdışından Türkiye’ye araç götürme konusundaki son günlerde sizden bana gelen bütün soru ve cevapları en son haliyle yine sizler için derledim ve hazırladım. Bildiğiniz gibi Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız her yıl araçlarıyla Türkiye’ye izine gittiklerinde eskiden en fazla 180 gün, emekliler ise 360 gün kalabiliyordu. Ancak; 13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile artık T.C.vatandaşları ile Mavi Kartlılar ve emekliler de Türkiye’de 2 yıl (730 gün) kalabilmektedir. Bu konudaki değişiklikler ve yeni uygulamalar aşağıdadır;

1) Kimler yurt dışında kayıtlı bir arabayı Türkiye’ye götürebilir.? Yurt dışında ikamet eden ve yerleşik olarak yaşayan T.C. vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler (mavi kartlılar dahil) yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişi / şirket adına kayıtlı veya ait olan yabancı plakalı arabaları Türkiye’ye götürebilirler. Yani yurt dışında kayıtlı yabancı plakalı bir arabayı Türkiye’ye götürebilmek için yurt dışında ikamet etmek gerekmektedir.

2) Yurt dışından Türkiye’ye götürülen arabalar Türkiye’de ne kadar kalabilir.? Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye götürülen arabalara (yeni yasaya göre) en fazla 24 ay (730 gün) süre verilir Bu süre, tek seferde kullanılabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir. Yani bu arabaları Türkiye’de bırakıp, 2 yıl içerisinde istediğiniz kadar uçak veya başka bir vasıtayla yurt dışına çıkıp,Türkiye’ye geri dönebilirsiniz.

Ancak bu sürenin tamamının kullanılmasından sonra, Türkiye’ye yeniden araba getirilebilmesi için -hem kişinin,- hem de arabanın, -çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunması gerekir; (Dikkat: Eski yasaya göre 6 ay süreyle Türkiye’ye giriş yapmış ve halen Türkiye’de bulunan arabaların 6 aylık süresinin 24 aya uzatılması için süresi dolmadan ve arabanın yurt dışına çıkarılmadan gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir).

3) 13.10.2015 tarihinden önce Türkiye’ye gittim ve eski yasaya göre bana 6 ay süre verdiler. 6 ayı doldurduktan sonra yurt dışına çıktım ama 185 gün yurt dışında kalmadım. Şimdi Türkiye’ye tekrar gitsem geri kalan süreyi 730 güne tamamlayabilirmiyim.? HAYIR. 13.10.2015 tarihinden önce arabası ile Türkiye’ye gitmiş ve eski yasaya göre Türkiye’de kalması için 6 ay süre verilmiş olanlar bu süreyi doldurduktan sonra şayet yurt dışına çıkmış ise (Hem şahıs-hem de araba) en az 185 gün yurt dışında kalmadan bir daha arabayla Türkiye’ye gidemezler. Yani 185 gün kalmadan yeni yasadan yararlanmak ve 730 güne tamamlamak üzere Türkiye’ye araba ile giriş yapamazlar. Son günlerde bu kurala uymayıp gidenler gümrüklerde kalmıştır.

4) Türkiye’ye gittim ve eski yasaya göre bana 6 ay süre verdiler. Süre –dolmadan- yurt dışına çıktım. Şimdi gittiğim takdirde bana ne kadar süre verirler.? 13.10.2015 tarihinden önce arabası ile Türkiye’ye gitmiş, eski yasaya göre Türkiye’de kalması için 6 ay süre verilmiş ve bu süre bitmeden yurt dışına çıkmış olan kimselere geri döndüklerinde kalan süresi kadar süre verilir.

5) Türkiye’ye 2 yıllığına (730 gün) götürülen arabaların TÜV’ü Türkiye’de iken biterse ne olacak? İki yıllığına (730 gün) Türkiye’ye götürülen arabanın TÜV’ü bitmeden bir ay öncesinden kayıtlı olduğu ülkeye götürilerek TÜV’ünün alınması gerekmektedir. TÜV’ü biten arabanın Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de TÜV alınması yasaktır. Araç sahibi aracı yurt dışına çıkartamayacak bir durumda ise, yurt dışında ikamet eden bir kişiye vekaletname vererek aracın yurt dışına çıkartılmasını ve aracın kayıtlı olduğu ülkede vekaletname ile TÜV almasını sağlayabilir.

6) T.C.vatandaşı ve Mavi kartlıların dışındaki yabancılara ne kadar süre verilir.? Yabancılara (mavi kartlılar hariç) ait taşıtlara verilecek süre bu kişilerin Türkiye de kalabilecekleri süre kadardır. (Örneğin ; Yabancı vatandaşlara verilecek süre Türkiye’de kalacakları süreyi geçemeyeceğinden taşıtına da en fazla vize süresi (3 ay) kadar süre verilir.).

7) Türkiye’de ikamet edenler yurt dışında kayıtlı bir arabayı turistik amaçlarla getirebilir mi? Türkiye’de ikamet eden ve Türkiye’de yerleşik olarak yaşayan bir kişinin yurtdışından geçici olarak vekaletle dahi araç getirmesi mümkün değildir.

8) Yurt dışından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen bir aracı Türkiye’deki akrabalarım kullanabilir mi? Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır ve ayrıca taşıt yurtdışı edilir.

9) T.C.vatandaşının yabancı uyruklu eşi yurt dışında kayıtlı bir arabayı Türkiye’ye getirebilir mi? Bir Türk vatandaşı ile evli yabancı ülke vatandaşı olan eşin de yurtdışından taşıt getirebilmesi için, yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Bu durumda kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur. Turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmesi için hamgi ülke vatandaşı olduğu önemli değildir. Yurtdışında yerleşik olmak ve Türkiye’ye gelmeden önce 185 gün yurt dışında bulunmak yeterlidir.

10) Yurt dışında kayıtlı bir arabayı araç sahibinden başka birisi tarafından Türkiye’ye götürebilmesi için neler gereklidir.? Taşıtın mülkiyeti yurtdışında yerleşik başka bir şahıs ya da şirket adına kayıtlı ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

11) Taşıtı Türkiye’ye götürcek olan şahsında mutlaka yurt dışında mı ikamet etmesi lazım? EVET.Taşıtın mülkiyet sahibinin gerçek kişi (Şahıs) olması ve sahibi dışında başka bir şahıs tarafından getirilmesi halinde taşıtın maliki ile, vekaleten getirecek olan kişinin de yurt dışında yerleşik olmaları gerekmektedir. Diğer bir deyişle, taşıtın adına tescilli olduğu kişi ile vekaleten getirecek kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru 365 (üçyüzaltmışbeş) gün içerisinde en az 185 (yüzseksenbeş) gün yurt dışında bulunmuş olması gerekmektedir.

12) Yurt dışında iş yerime kayıtlı arabamı Türkiye’deki şubemizde kullanmam mümkünmüdür? Yurt dışında bir iş yerine kayıtlı arabayı turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye götürülen taşıtların Türkiye’deki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılması mümkün değildir.

13) Bu kapsamda bir kişi kaç arabayı Türkiye’ye götürebilir.?.Kişisel kullanıma mahsus sadece 1 (bir) adet yabancı plakalı araç Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla yapılan giriş -çıkışlar bir bütün olarak değerlendirilir. Taşıt ile birlikte römork ya da motorsuz karavan da getirilebilir.

14) Arabamı Türkiye’de 730 gün kullandım, süresi dolduğunda yurt dışına bir giriş-çıkış yapsam tekrar 730 gün kalabilirmiyim? Türkiye’de 730 gün kalan ve süresi bitmiş bir taşıtın Türkiye’de kullanılması için taşıtın herhangi bir sınır kapısından giriş-çıkış yapması yeterli değildir. Bu yanlış bir bilgidir. Süresi bitmiş bir taşıtın çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün yurtdışında bulunması gerekir ve 185 gün kalması halinde Türkiye’ye yeniden girişine izin verilir.

15) Türkiye’de 730 gün kaldım, arabamı yurt dışında başkasına satsam, satın alan kişi arabamı Türkiye’ye götürebilir mi? Türkiye’de 730 gün kalan ve yurt dışında başkasına satılan/devredilen aracı satın alan kişinin aynı araç ile Türkiye’ye gidebilmesi için yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında yerleşikse ve en az 185 gün yurt dışında kalmış ise o taşıtı getirmesine izin verilir.

16) Türkiye’de 730 gün kaldım ve arabamı yurt dışına getiridim. Kendim uçakla/otobüsle/trenle/gemiyle Türkiye’ye gidebilir miyim? Türkiye’de 730 gün kaldıktan sonra yurt dışına çıkan taşıt sahibinin taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Taşıtsız olarak dilediği kadar Türkiye’ye giriş-çıkış yapabilir.

17) Türkiye’ye götürülen arabalarda yaş sınırı var mı? Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye götüreceğiniz taşıtın yaşı ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır.İstediğiniz modelde bir arabayı Türkiye’ye götürebilirsiniz. Direksiyonunun da sağda veya solda olması önemli değildir.

18) Yurt dışındaki bir şirketten kiraladığım arabayı Türkiye’ye götürebilir miyim? Yurt dışında yerleşik kişilerin kiralayarak da bir şirkete ait taşıtı Türkiye’ye getirmesine izin verilir. Taşıta verilecek süre kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.

19) Türkiye’ye götürdüğüm arabamı evimin garajına veya gümrük deposuna bırakarak yurt dışına çıkabilirmiyim? Türkiye’ye turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirerek taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde ikamet ettiğiniz yerdeki veya en yakın gümrük idaresine başvurarak Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında, aracı başkasının kullanmayacağına dair bir TAAHHÜTNAME vermek suretiyle taşıtsız olarak yurtdışına çıkış izninin alınması gerekmektedir. Veya gümrük idaresine taşıt teslim edilerek yurtdışına taşıtsız çıkış yapılabilir.

20) Taşıtımı gümrük idaresine haber vermeden yurt dışına çıkarsam ne olur? Gümrük idaresi denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde taşıtın Türkiye’de kalma süresi işlemeye devam eder.

21) Taşıtımı gümrük deposuna en fazla ne kadar bırakabilirim.? Gümrük deposuna bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.

22) Taşıtımı gümrüğe terk edebilir miyim? Taşıtınızı gümrüğe terk etmek istediğiniz takdirde , en yakın gümrük idaresine başvurularak taşıt gümrüğe terk edilebilir. Dilekçe verilmesi yeterlidir, herhangi bir ücret ödenmesi gerekmez. Ancak, yasal olarak takip edilen vergi ve cezalar varsa bunların ayrıca ödenmesi gerekir.

23) Taşıtımı Türkiye’de benden başka kimler kullanabilir.? Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt, Türkiye’de taşıtın sahibi ve bu kişinin ikamet yeri yurt dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından ve araç sahibinin aracın içerisinde olmak şartıyla acil durumlarda 3.kişilerce de kullanılabilir.

24) Türkiye’ye götürdüğüm arabamı başkasına satabilirmiyim.? Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye geçici olarak getirilen taşıt Türkiye’de yerleşik olsun yada olmasın bir başkasına satılamaz, devredilemez, ödünç verilemez.

25) Türkiye’de 730 gün kaldıktan sonra arabamı yurt dışındaki eşime/oğluma/kızıma veya bir başkasına devretsem/satsam onlar Türkiye’ye götürebilir mi? Türkiye’de 730 gün kalan araç yurt dışında 185 gün kalmadığı takdirde araç sahibinin eşi, çocukları, veya bir başkası tarafından dahi vekaletle Türkiye’ye götürülemez. Taşıtın; tekrar Türkiye’ye vekaleten gelebilmesi için hem taşıtın , hem de getirenin en az 185 gün yurtdışında kalmış olması gerekmektedir. Yani arabayı üzerine alanın da son bir yıl içerisinde arabayı getirmeden önce 185 gün yurt dışında kalmış olması gerekmektedir.

26) Arabamın sigortasını yurt dışında ödemeyi unuttuğum takdirde ne yapmam lazım.? Aracın Türkiye’ye girişinde geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Taşıtın sigorta poliçesinin bulunmaması ya da Türkiye’de geçerli olmaması durumunda gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenlettirmek gerekmektedir.

27) Taşıtımla Türkiye’ye giriş-çıkış yaparken pasaportuma mühür vurulması gerekiyor mu?Taşıtınızı yurt dışına çıkartırken veya gümrük deposuna bırakırken taşıtın bilgisayardaki giriş kaydı kapatılır ve pasaporttaki “taşıt vardır” kaşesi iptal edilir. Türkiye’ye yeniden girerken pasaportunuza ‚‘Taşıtı vardır‘ kaydı yapılır. Bunları yaptırmayı unutmayınız. Bu çok önemlidir.Memur unutsa bile siz unutmayınız. Bunlar için herhangi bir ücret alınmaz.

28) Araç, aracın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda nerelerden vekaletname alabilirim.? ;
• Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,
• Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
• Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
• Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca (ÖAMTC-ADAC-TCS vb) düzenlenen belgeler,
• Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,
• Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri Vekâlet Belgesi olarak kabul edilir.

29) Taşıtımı Türkiye’ye götürürken hangi belgeler gerekmektedir.? Taşıtta bulunması gereken belgeler; Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname veya kiralama sözleşmesi), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu (bazı yabancı ülkelere göre resmi hüviyet), yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir.

30) Taşıtımla Türkiye’de 730 gün kaldım. Bu süreyi geçirirsem ne kadar ceza öderim.? Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı aşmayan sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/5-b maddesi uyarınca 6 kat usulsüzlük cezası,.(Bir ay için 120, -2 ay için 240, -3 ay için 360.-TL ceza verilir)

31) Taşıtımın Türkiye’de kalış süresini 3 aydan fazla süre ile geçirirsem ne kara ceza öderim.? Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı geçen sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası,Tahsil edilir.

32) Türkiye’de arabamla eski yasaya göre 180 gün (emekliler 360 gün) kaldım ve yurt dışına çıktım. Yurt dışında 185 gün kalmadan , bilmeyerek tekrar aynı arabayla Türkiye’ye gidersem ne olur.? Bu durumda arabanızı gümrük deposuna emenat ederek bulunduğunuz yerden bir araba kiralayabilir, otobüs veya başka bir vasıtayla yolunuza devam edebilirsiniz.
Değerli Dostlar. Bu yazıyı dernek üyelerinizle veya dostlarınızla da paylaşarak onlara da yardımcı olabilirsiniz Sevgi ve saygıarımla.

Bu bilgiler için TC. Konsoloslugu'nda görevli Muammer Kelesogluna cani gönülden tesekkür ederiz...


8 yıl 6 ay önce eklendi

Evde pişiği önlemek için neler yapılabilir? Tutum Yatırım Ve Türk Malları Haftası ile ilgili şiirler Bilimin hayatımızdaki yeri ve önemi Şapka Kanunu'na karşı olması sebebiyle idam edilenler Türevin geometrik yorumu Türkiye tatili Erdoğan'ı desteklemekten başka bir şey değil Bayrak ile ilgili şiirler Son kanuna göre Yurtdışından Türkiye'ye Araç Getirme Konusu 2020 Kadir Gecesi ne zaman Rönesans ve Reform Haraketleri Mehmet Akif Ersoy Hayatı Tekke Edebiyatı Nazım Türleri Hoşgörüyle ilgili Atasözleri ve Güzel Sözler Higgs Bozonu Nedir? Sorularla Higgs Bozonunu Tanıyalım Televizyonun İcadı, Televizyonu Kim İcat Etti Salep (Sahlep) Nasıl Üretilir? Cevizin faydaları DNS Numaraları 2013 2013 Hac Kuraları Sonuçları, 2013 Hacca Gitmeye Hak Kazanan Hacı Adayları Collatz Problemi ve ilk 10000 sayı için çözümü
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28