Rüyada Et Yemek

Rüyada Et Yemek

Bir kimse rüyada çiğ et yediğini görse, bu rüya hayırdır. Eğer çiğ eti görse ve onu yemese bu rüya iyi değildir.Bir kimse rüyada pişmiş eti yediğni görse, o kimsenin malı artar. Eğer pişmiş eti ihtiyar bir adamla beraber yese, o kimsenin ileri gelenler yanında kadri ve şanı yücelir.Kebap edilmiş sığır eti, korkudan emin olmaktır. Eğer bir çocuk bekliyorsa, doğacak çocuk oğlandır. Bazı tabirciier kebap edilmiş sığır eti, rızka ve ucuzluğa işarettir, dediler. Rüyada sığır veya öküz eti yediğim gören kimse, hakime götürülür.

Tavuk eti kadın tarafından menfaatlanmaya işarettir. Et hastalıktan şifa bulmaya üzüntü, keder ve sıkıntıların gitmesine işarettir. Haramlığına icma vaki olmuş et, haram maldır. Kuş eti yolculuk yapmak suretiyle fayda elde etmektir, Bazen de rüyada kuş eti yemek, Cennete ve kişiyi Cennete yaklaştıran salih amellere İşarettir.Vahşi hayvan eti helal olan rızıktır. Bazen onda bulunan bir sebepten dolayı meşakkat ve tehlikeye de işarettir.Balık eti, kolay kazanılan ve afiyetli bir nzıktır. Bazen balık eti, deniz tarafından temin edilecek menfaata işarettir.İnsan eti, düşmana galip gelmektir. Tanınmayan et ve kan görmek, galip gelmeye ve fitneye işarettir.Kuş etleri pişmiş veya kebap yapılmış olduğu halde bir kadın tarafından hile ve zulümle elde edilecek rızık ve maldır. Eğer iyice pişmemişse, rüya sahibinin bir kadını zalim olduğundan gıybet etmesine işarettir. Rüyada yenmesi helal olmayan kuş etini yediğini gören kimse, hilekar vezalim bir kavmin malını yer.

Ördek eti, erkeklerden mütedeyyin ve salih kimseler tarafından meydana gelecek menfaata işarettir. Kebap edilmiş veya kızartılmış kuş yavruları, zahmet ve meşakkat içinde kazanılacak bir maldır.Bir kimse rüyada kendi etini fazla görse, o kimsenin geçimi yoluna girer.Eğer o kimse hasta ise, kurtulur, Bir kimse kendi etinin noksan olduğunu görse, o kimsenin işlerinin durgunluguna veya hastalıgına yahut kendi durumunun ya da ticaretinin noksanlığına işarettir.Abid ve zahid bir kimse rüyada kendi etinin fazla oldugimu görse, ibadet yapmaktan usanır, dünya ve zevkleriyle meşgul olur. Abid ve zahid bir kimsenin kendi etini eksik görmesi, yukarda geçen tabirin aksinedir. Meçhul et helak olmuş kimselerin geriye bıraktıkları maltanna işarettir. Rüyada insan eti aldığını gören kimse, geçerli olmayan bir mal satın alır.Bir kimse rüyada kendi etinin siyah ve gök renkte yahut parça parça kesilip yere düştügünü görse, o kimseye arız olacak şiddetli bir azaba veya tutulacağı bir hastalığa işarettir.Bir kimse rüyada kendisinde gördüğü fazla eti yerse,o kimse malının kazancını yer. Sermayesini bırakır.Rüyada kendisinin fazla olmayan etini yediğini gören kimse,sermayesini zayi eder, veya bir iş yaptığından dolayı pişman olur.

Rüyada et yemenin ikinci tabiri

Pişmiş et görmek yahut onu yemek kolaylıkla elde edilen hayır ve menfaate, Eti kızarttığını ya da kebap yaptığını görmek kendisinin yahut bir yakınının hastalanmasına, Kasaptan et aldığı halde onu eve götürmediğini görmek hastalıktan sonra şifaya, Kasapttan aldığı eti eve getirip, onu afiyetle yemek güzel nimetlerle rızıklanmaya, Etin parçalanarak dağıtıldığını görmek, varlıklı birinin vefatı ile birlikte malının vereseler tarafından taksim edilmesine, Pişmemiş et gıybet ve üzüntüye, Sığır eti sıhhate ve ucuzluğa; at, arslan ve kaplan eti şeref ve yüceliğe, katır eti hastalık ve maraza, deve eti düşman malına, devekuşu eti kır ve ormanlık yerlerden rızka, kaz ve ördek eti mal ve nimete, ceylan eti güzel bir kadının malına, kümes hayvanlarının eti refah ve mala, kuş etleri gaddar kimsenin malına, fil eti büyük bir kimseden az bir mala, Et dilimleri rızka yahut gizlenen şeyin açığa çıkmasına, Üzerinde et parçalanan kütük, insanları biribirine düşüren kötü niyetli birine, Terbiye edilmiş yahut kıyma yapılmış et bekar için eşe, kadın için erkek çocuğa, diğerleri için kazançlı ve karlı bir ortaklığa, Et yemeği afiyet ve güzel geçime, Her çeşit etli yemek fakir için zenginliğe, durumu iyi olanlar için ilme, faydalı rızka ve sevince delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Yağ.)

Rüyada et yemenin üçüncü tabiri

Rüyada görülen et, eğer pişmiş ise, mala işarettir. Çiğ etin tümü, ağn, hastalık ve izdıraplara işarettir.Kasaptan et almak, musibet ve kedere işarettir. Taze et ölüme ve gıybet etmeye de işarettir.Rüyada bir insanın ctini gören kimse,o insanın gıybetini eder.

Rüyada kendi vücüdunun etini yediğini gören kimse, kendi kazancından ve elinin emeğiyle meydana getirdiği şeyden yer.Bir kadın diğer kadının etini yediğini görse, o kadın diğer kadınla sevicilik eder.Rüyada kendi etini yediğini gören, ana yapar.

Yılan eti düşman tarafından bir maldır. Eğer yılan etip pişmiş olmayıp çiğse, onu yiyen kimsenin, düşmanının gıybetine düşmesine işarettir. Yırtıcı hayvanlann eti, maldır. Yırtıcı kuşların eti de böyledir.Domuz eti haram maldır. Pastırma görmek, ölüleri gıybet etmeye işarettir. Bir kimsenin rüyada zayıf et yemesi onun malca noksanhğına işarettir.Bir kimsenin rüyada eliyle dokunmaksızın görmüş olduğu erkek deve eti,baba ve bir düşman tarafından meydana çıkacak mala işarettir. Eğer o ete eliyle dokunursa, o kimseye kaba bir düşman tarafından bir keder isabeteder. Erkek deve etini pişmiş olduğu halde yiyen kimse, bir adamın malını yer ve çokça hasta olur, sonra yine kurtulur, Sığır eti zahmet, meşakkat ve az iş yapmaya işarettir. Rüyada kendi evinde yüzülmüş, parçalanmış koç eti gören kimse, tanımadığı bir adamla buluşur ve ziyafet yapmak suretiyle görmediği ve tanımadığı bir kimseyi davet ederveya birtakım dost ve arkadaş kazanıp onlarla mesrur olur. Eğer kendi evinde yüzülmüş, ancak parçalanmamış koç eti görse, o kimsenin aniden göreceği bir bela ve musibete işarettir. Eğer koyun eti yağlı ise, o kimse bir ölünün malına varis olur.9 yıl 5 ay önce eklendi

Rüyada vücut dili Rüyada böcek görmek Rüyada besmele çekmek Rüyada kan görmek Rüyada hapishane görmek Rüyada Almanya'ya gitmek Rüyada iğne görmek Rüyada birşey kaybetmek Rüyada imza atmak Rüyada umreye gitmek Rüyada Ayetel Kürsi okumak, dinlemek, duymak Rüyada bevil (küçük tuvalet) etmek Rüyada ağladığını görmek Rüyada hastane görmek Rüyada boğa görmek Rüyada cereyan/elektrik çarpması nedir? Rüyada incir yemek Rüyada Et Yemek Rüya Yorumları, Rüyada Yılan Görmek
1
2
3
4