Felsefenin Ana Konuları

felsefenin ana konularıBilgi Felsefesi (Epistemoloji)

Bilgi Felsefesinin Konusu: Doğa ve evrenle ilgili sorunlara tanrı ve ruh bağlamında getirilen metafizik açıklamalar duyu organlarının verileri ile açıklanamadığından bilginin kaynağına doğrudan yönelmek gereği doğmuştur. Böylece bilgi, felsefenin ana konularından birini oluşturmuştur.

Bilgi Felsefesi'nin detayları

Bilim Felsefesi

Bilim felsefesi, bilimlerin ortaya koyduğu kavram, kuram (teori) ve yasalarla bunların ait olduğu olayları inceler. Felsefe, bilim felsefesi aracılığı ile bilim üzerinde düşünme, bilimin mantığını oluşturma gereğini duymuştur. 

Bilim Felsefesi'nin detayları

Varlık Felsefesi (Ontoloji)

Varlık felsefesi açısından var olanlar iki biçimde ele alınır. Gerçekte var olan belirli bir zaman ve mekanda var olandır. Gerçekten var olanlar duyu organları ile kavranır.

Varlık Felsefesi'nin detayları

Ahlak Felsefesi (Etik)

İnsan davranışlarını iyi ya da kötü olarak nitelendiren yaptırım gücünü ağırlıklı olarak bireyin vicdanından alan kurallara ahlak denir. Ahlak felsefesi (etik) ise ahlak alanını yöneten değerlerin neler olduğunu, özünü ve temellerini araştıran ahlaki eylemlerin ölçütlerini koyan özel bir felsefe alanıdır.

Ahlak Felsefesi'nin detayları

Siyaset Felsefesi 

Hukuk: Toplumda kişiler arasındaki ve kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen yazılı kurallar sistemidir.

Yasa: Bireylerin toplum içindeki eylem ve davranışlarını düzenleyen yazılı hukuk kurallarıdır.

Bürokrasi: Yasaların uygulamalarını üstlenen memurların idari işleyişidir.

Sivil Toplum: Devlet otoritesi ve kurumları dışında kendi hak ve özgürlüklerini savunabilen örgütlenmelerdir.

Siyaset Felsefesi'nin detayları

Sanat Felsefesi (Estetik)

Felsefe tarihinde estetikle yakından ilgilenen pek çok düşünür olmasına rağmen, estetiğin felsefi bir disiplin olmasını sağlayan 18. yüzyıl düşünürlerinden Baumgarten’dir. Estetiğin ana konusu “güzel” ve “güzellik” tir. Ancak “güzellik” kavramının zorunlu olarak dayandığı yerlerden biri de “sanat” tır. Bu nedenle estetik, bir anlamda “sanat felsefesi” dir.

Sanat Felsefesi'nin detayları

Din Felsefesi

Din Felsefesinin Konusu: İnsanların bir inanç sistemi içinde Tanrı’ya bağlanma yoluna din denir. Din, evren, doğa ve insanla ilgili metafizik soruların aklın denetimi dışında kutsal bir varlığa dayanarak açıklanma çabasıdır. Dinlerin en önemli özelliği, temelinde iman yani dogma olmasıdır. Dogmalar, aklın eleştirisine başvurmadan kayıtsız koşulsuz inanılan düşüncelerdir.

Din Felsefesi'nin detayları


2 yıl 9 ay önce eklendi

Un, şeker, su, süt gibi ürünlerin bardakla ölçümleri Seni Seviyorum Şiirleri Yıllara göre Net Asgari Ücret ile Kaç Litre Benzin Alabilirsiniz? Ermeni soykırımı niye yalandır? NGINX'te "502 Bad Gateway" hatası nasıl çözülür? Kandiller nasıl değerlendirilmeli, kandil geceleri neler yapılmalı? Dünyanın en şişman adamı Felsefenin Ana Konuları Dünyada en çok tanınan 15 ünlü Ateist Bilim Adamlarının Biyografileri Divan Edebiyatının Genel Özellikleri Doğruluk ve Dürüstlük ile ilgili Atasözleri Batıl inanç nedir? En çok bilinen batıl inançlar nelerdir? Genetik Hastalıklar Nelerdir, Genetik ve Kalıtsal Hastalıklar Hangileridir? Yetişkin bir insanda kaç litre kan bulunur Naim Süleyman oğlu kimdir, hayatı, biyografisi, rekorları Hidrojen bombası, atom bombasından farkı ve gücü En garip batıl inançlar Orgazm sırasında neler oluyor? Domain Adı Yaşam Çevrimi, Silinme Aşamaları Einstein alan denklemleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24