A harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları

A harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları

A harfi ile başlayan erkek isimleri

ACAR: Atılgan,çevik, Gürcü soyundan

ACUN: Evren, kainat

ABDULLAH: Allahın kulu

ADAL: Ün kazan

ADAR: Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş

ADNAN: İnsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı

ADSAY: Moğol hakanlarından biri (Ölümü:1434)

AFŞİN: Zırh,silah; Sultan Alparslan’ın komutanlarından biri

AHSEN: En güzel

AKAL: Beyaz ve kırmızı

AKAN: Akmakta olan

AKANAY: Akıp giden ayAKARSU: Sürekli akıp giden su

AKDORA: Karlı dağın doruk noktası

AKEL: Eli uğurlu anlamında

AKIN: Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardıarkası kesilmeyen geliş durumunda olması

AKINALP: Savaşan yiğit kişi

AKİF: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi

AKGİRAY: Temiz ve yaraşır

AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün

AKSOY: Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy

AKSU: Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu’da birçok akarsu ve yer adı.

AKTAN: Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan

AKTUĞ: Beyaz renkli tuğ; Kutlu tuğ, uğurlu tuğ

ALANER: Alan eri, meydan yiğidi

ALATAN: Güneşin doğuşundan önceki vakit

ALATUĞ: Alaca renkli tuğ

ALAZ: Yanan bir şeyin yayılan alevi

ALDENİZ: Kızıldeniz, al renkli deniz

ALDOĞAN: Al renkli doğan kuşu

ALEMDAR: Sancak ya da bayrak taşıyan

ALGAN: Kentleri, ülkeleri ele geçiren, alan

ALGÜN: Kızıl gün; kızıl renkli güneş

ALİ: Yüksek,büyük

ALİCAN: Ali+Can: üstün yaradılışlı yüce kişi

ALİHAN: Ali+Han

ALİNUR: Ali+Nur

ALİZE: Bir rüzgar adı

ALKAN: Al renkli kan, temiz kan

ALKANALP: Al kanlı yiğit

ALKIM: Gökkuşağı

ALKOR: Al renk almış kor ateş

ALP: Büyük işler başaran; yiğit

ALPAY: Cesur, ay gibi parlak, yiğit

ALPER: Yiğit er

ALPEREN: Ermiş yiğit, ermiş kahraman

ALPERGİN: Yiğit ve olgun, ermiş

ALTAN: Hakan’lara verilen san, güneişn doğarken ufka yaydığı kızıl renk

ALTUNA: Tuna ırmağının gün batarken aldığı durum için Osmanlılar’ın verdiği ad.

AMİL: Etken, etmen

ANDAÇ: Anılar, hatıralar

ANGIN: Ünlü, tanınmış

ANIL: “Başkaları tarafından sözün edilsin”, sakin, yavaş, ağır

ARAS: Bir ırmak adı

ARDA: Meriç ırmağının bir kolu; Sonra gelen; İşaret olarak yere dikilen nişan değneği

ARDAHAN: Arda+HAN; Doğu Anadolu’da bir ilimiz

ARDIÇ: Yemişleri ilaç olarak kullanılan ağaç

ARCEM: Ar+Cem (Namuslu, arlı hükümdar, padişah)

ARGUN: Gizli, saklı, arınmış. Kamıştan yapılmış bir çalgı; Vahşi hayvan

ARIN: Arınmak eyleminden arın; sade ol

ARKAY: Yükselmek, göğe doğru çıkmak. Her yana çıkık durmak

ARKIN: Yavaş, ağır, sakin

ARMAĞAN: Ödül

ARMAN: Kutsal rüya, ermek istenilen şey, arzu

ARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtan

ASLAN: Güçlü ve yırtıcı bir hayvan. Gürbüz ve yiğit kişi

AŞKIN: Aşmış, ileri

ATA: Dede ve büyükbabalardan herbiri

ATABEK: Selçuklularda şehzadelerin eğitimcisi

ATAHAN: Soyu hükümdarlardan gelen

ATAÇ: Atalardan gelen

ATALAY: Ünlü, soylu, tanınmış

ATANER: Baban, atan, soyun yiğit anlamında

ATAOL: Yüce bir insan ol

ATASAGUN: Doktor, hekim

ATASOY: Ecdadı soylu

ATEŞ: Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla ortaya çıkan ısı ve ışık

ATİK: Çabuk davranan, çevik

ATIL: Bir amaca doğru hızla ilerleme (A harfi uzatılarak okunmalıdır, aksi halde atıl durağan anlamına gelir)

ATILAY: İleri atılan

ATILGAN: Girişken, hevesli

ATİLLA: Hun hükümdarı (Attila olarak yazılan şekli de türkçedir.)

AYAZ: Hava ve gece için soğuk

AYBARS: Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdarı Atilla’nın amcası

AYBERK: Güçlü ışığı olan ay

AYDEMİR: Yüzü kavisli bir çeşit keser

AYDOĞA: Ay doğsun anlamında

AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında

AYERDEM: Ay+Erdem

AYGEN: Dost, gönüldeş

AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay

AYTAÇ: Ay+Taç

AYTAN: Ay+Tan

AYTAŞ: Ay gibi parlak ve sert

AYTEK: Ay+Tek

AYTUĞ: Ay gibi parlak tuğ

AYVAZ: Savaş gemilerinde cerrah yamağı

AZAD: Özgür, kurtulmuş, başına buyruk anlamında

AZER: Ateş

A harfi ile başlayan kız isimleri

AÇELYA: Güzel Kokulu Bir Çicek İsmi

AÇANGÜL: Açılan gül çiçeği

AÇILAY: Ay’ın şekilleri, yansıması

ADAL: Ün kazan

AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

AĞÇA: Temiz, saf

AHENK: Uyum

AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel

AHU: Ceylan, karaca

AHUSE: Coşkulu güzellik

AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı

AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi

AKEL: Eli uğurlu anlamında

AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün

AKSU: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

AKŞİN: Beyaz tenli kadın

AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş

ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş

ALEDA: Nazlı, kaprisli

ALEV: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime

ALEYNA: Bizim üzerimize olsun

ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

ALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni

ALKIM: Gökkuşağı

ALPİKE: Kahraman kraliçe

ALTIN: Yüksek değerli bir maden

ALYA: Yüksek yer, yükseklik, gök

ANDAÇ: Anılar, hatıralar

ANIL: Başkaları tarafından sözün edilsin

ANKA: Kaf Dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu

ARIN: Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak

ARKIN: Yavaş, ağır, sakin

ARMAĞAN: Hediye, ödül

ARMİNA: Emine, korkusuz, yürekli

ARNİSA: Çok namuslu kadın

ARSEN: Kurtuluş, özgürlük

ARSU: Su kadar berrak

ARSUN: Yüreğindeki temizliği yansıtan

ARYA: Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı

ARZU: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

ASALBİKE: Gerçek hanım, gerçek güzel

ASEL: Bal, Cennetteki dört sudan biri

ASENA: Dişi kurt, güzel kız

ASLI: Kökeni anlamında; Kerem ile Aslı öyküsündeki kadın kahraman

ASLIHAN: ASLI+HAN=soyu han

ASLIM: Özü geçmişe ait

ASU: Azgın, huysuz

ASUDE: Rahat, huzur içinde olan

ASUELA: Ela gözlü yaramaz

ASUMAN: Gökyüzü

ASYA: Dünyanın en büyük kıtası

AŞKIN: Aşmış, ileri

AYBEN: Ben ayım anlamında

AYBİKE: Ay gibi güzel kız

AYBİRGEN: Ayveren

AYÇA: Yay biçimindeki ay

AYÇİÇEK: Günçiçek

AYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

AYDAN: Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel

AYDENİZ: Hem ay, hem de deniz

AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında

AYEVİ: Ay çevresinde oluşan ışık çemberi

AYGEN: Gönül arkadaşı

AYGÜN: Hem ay, hem gün

AYKAL: Ay gibi parlak ve ışıklı kal

AYKIZ: Ay+Kız

AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay

AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

AYLİN: AYLA ile aynı anlamdadır

AYSAR: Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse

AYSIN: Sen aysın, ay kadar güzelsin

AYSU: Ay ve su gibi güzel

AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayan

AYŞEGÜL: Ayşe+Gül

AYŞENUR: Ayşe+Nur

AYŞIL: Ay ışığı

AZRA: Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız

A harfi ile başlayan diğer isimler

Abay: Sezgi, anlayış, dikkat

Abbas: Sert, çatık kaşlı veya Aslan

Abdullah: Allah’ın adamı- Allah’a ait olan, onun yolundan giden kişi

Abidin: Dua eden / Duacı

Acun: Dünya, varlık

Adem: Allah’ın yarattığı ilk insan / Adam

Adil: Adaletli / Hakça davranan

Adnan: Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında

Affan: Kendini kötülüklerden uzak tutan

Agah: Bilgili / Bilen / Haberli / Uyanık

Ahmet: Övülmeye değer/ Beğenilmiş / Allah’a şükreden /

Akad: Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak

Akay: Beyaz ay, dolunay

Akel: Dürüst, güvenilir

Akgün: Mutlu, sevinçli gün

Akın: Hızlı bir biçimde düşmana yapılan saldırı

Akif: Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah’a yönelen

Akil: Akıllı, Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş, yaptıklarının farkında olan

Aktaç: Beyaz taç, gelin tacı

Aktan: Aydınlık Gece

Alaaddin: Din uğruna çalışan

Aldemir: Ateşte kıpkırmızı hale getirilen demir Al-Demir

Ali: Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse

Alican: Cana yakın, içtenlikli, candan, sıcakkanlı, girişken

Alim: Bilim adamı, bilgin ilim bilen, ilimle uğraşan kimse

Alişan: Şanı şerefi en yüksek olan

Alkan: Kızıl kan

Alkın: Sevdalı, aşık

Alp: Kahraman, cesur, savaşçı

Alpar: Yiğit, cesur

Alpaslan: Aslan gibi cesur, savaşçı beyi

Alpay: Cesur, yiğit

Alper: Alp + Er Cesur erkek Soylu erkek anlamında

Alphan: Yiğit, hükümdar

Alptekin: Alp+ Tekin Soylu prens, güvenilir ve soylu

Altan: Al + Tan Kırmızı + şafak, güneşin şafaktaki kırmızı rengi

Altay: Yüksek orman anlamında. Orta Asya’da bir sıradağ

Altuğ: Al+Tuğ Kırmızı + Tuğ değerli taşlarla süslü tuğ

Andaç: Armağan, hediye

Anıl: Ölçülü davranan, hoşa giden kimse

Aral: Takımada, sıradağlar.

Aras: Sahip çıkılan buluntu, Doğu anadoluda bir ırmağın adı

Arcan: Saf, temiz

Arda: Halef, ardından gelen

Arel: Temiz, dürüst

Argün: Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün

Arıkan: Temiz Soy

Arın: Temiz, saf - Alın

Arif: Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi

Arkan: Temiz kandan gelen - Üstün, galip

Armağan: Hediye, ödül

Arman: Hasret, özlem - sıkıntı

Arslan: Yırtıcı, güçlü, yiğit

Artaç: Ar+ taç utanma duygusunu baş tacı eden

Asım: Temiz, namuslu, sağlam karakterli

Asil: Soylu, soylu bir aileden gelen, seçkin insan

Aslan: Türklerin, güçlü insan tanımlarında genellikle seçtikleri ormanlar kralı

Asrın: Bu asıra ait, bu devire uygun

Asutay: Hırçın tay

Aşkın: Benzerlerinden daha üstün - coşkun

Ata: Baba, ced, ecdat, büyükbaba, bilge

Atabek: Şehzade eğitmeni - devlet yetkilisi

Atabey: Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan

Atacan: Hoşgörülü, babacan

Atahan: Han soyundan gelen, soylu yiğit

Atak: Canlı, girişken-cömert-nişancı

Atakan: Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran

Atalay: Ünlü, şöhretli

Ataman: Ata kişi, önder

Atanur: Atasından aldığı nuru taşıyan

Atasoy: Ataların soyundan gelen

Atay: Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Ateş: Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması

Atıf: Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / bir şeye yönlendirilen

Atıl: İleri hamle yap, anlamında atıl, atılmak

Atılay / Atalay: Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Atılgan: Engelleri aşan - korkusu olmayan

Atınç: Atılgan / atak

Atilla / Attila: Hunların “tanrının kırbacı” denilen büyük hükümdarı

Atlıhan: At + han kelimelerinden, iyi ata binen yiğit han

Avni: Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

Aybar: Gösterişli, heybetli

Aybars: Ay ve pars kelimelerinden, ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı

Ayberk: Sağlam kişilik- ayın parlaklığı

Aydemir: Ay gibi ışıklı, temiz, demir gibi güçlü

Aydın: Beyni çağdaş düşüncelerle aydınlanmış, bilgili kişi

Aygün: Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

Ayhan: Ay gibi güzel yüzlü hakan ay +han

Aykan: Kanı ay gibi parlak ve temiz ay kanlı

Aykut: Kutlu ay, armağan, ödül


9 yıl 8 ay önce eklendi

Nadir bulunan erkek ve kız isimleri En çok tercih edilen kız bebek isimleri A harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları B harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları, sayfa 2 Ç harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları E harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları G harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları I harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları J harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları L harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları N harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları Ö harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları R harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları S harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları, sayfa 2 T harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları Ü harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları Y harfi ile başlayan en güzel isimler ve isimlerin anlamları
1
2