Alfabetik Antik Yunan Kişileri Listesi

Alfabetik Antik Yunan Kişileri Listesi

Alfabetik olarak sıralanmış olan Antik Yunan Tanrıları, Düşünürleri, Bilim Adamları, Fİlozofları, Mimarları, vb. listesini aşağıda bulabilirsiniz:

A

• Acacius Caesarea'li - Kilikya (Kayseri?) rahibi

• Acestorides - Sicilya Tiranı

• Achaeus - General

• Achaeus Eretria'li - Şair

• Achermus - Heykeltraş

• Achilles Tatius - Yazar

• Acron - Yazar

• Acrotatus - Isparta Kralı

• Acusilaus - Akademisyen

• Adeimantus - Korint şehrinden General

• Adrianus - Sofist

• Aedesius - Filozof

• Aeimnestus - Ispartalı asker

• Aelianus Tacticus - Asker ve yazar

• Aelius Aristides - Hatip ve yazar

• Aeneas Tacticus - Yazar

• Aenesidemus - Septik Filozof

• Aeropus I Makedon'li - Makedonya Kralı

• Aeropus II Makedoya'li - Makedonya Kralı

• Aeschines Socraticus - Sokrat okulundan Filozof

• Aeschines - Atinalı hatip

• Aeschylus - Oyun yazarı

• Aesop (Ezop) - Fabl Yazarı

• Aetion - Ressam

• Aetius - Filozof

• Agarista - Megakles'in karısı,Perikles'in annesi

• Agasias - Heykeltraş

• Agasicles - Isparta Kralı

• Agasides - Atlet

• Agatharchidas - Ispartalı general

• Agatharchides - Tarihçi

• Agatharchus - Ressam

• Agatharcides - Dilbilimci

• Agathias - Tarihçi

• Agathinus - Eczacı

• Agathocles - Sicilya Tiranı

• Agathocles Baktirya'li - Baktirya'da Yunan Kralı

• Agathon - Trajedi şairi

• Ageladas - Heykeltraş

• Agesander - Heykeltraş

• Agesilaus I - Isparta kralı

• Agesilaus II - Isparta kralı

• Agesipolis I - Isparta kralı

• Agesipolis II - Isparta kralı

• Agesipolis III - Isparta kralı

• Agis I - Isparta kralı

• Agis II - Isparta kralı

• Agis III - Isparta kralı

• Agis IV - Isparta kralı

• Agoracritus - Heykeltraş

• Agrippa - Astronom

• Agyrrhius - Atinalı politikacı / öl. M.Ö.400

• Aisimides - General

• Albinus - Filozof

• Alcaeus - Lirik şair, oyun yazarı, epigrammatist

• Alcamenes - Heykeltraş

• Alcetas I Makedonya'li - Makedonya kralı

• Alcibiades - Atinalı general

• Alcidamas - Sofist

• Alciphron - Sofist

• Alcmaeon Croton'lu - Fizikçi

• Alcman - Lirik şair öl. M.Ö. 7.YY

• Alcmenes - Isparta Kralı

• Alexander - Trajedi şairi

• Alexander Aetolus - Şair

• Alexander Balas - Suriye kralı

• Alexander Cornelius - Dilbilimci

• Alexander I Epirus'lu - Epirus Kralı

• Alexander I Makedonya'li - Makedonya Kralı

• Alexander I Molossia'li -

• Alexander II Epirus'lu - Epirus kralı

• Alexander II Macedonya'li - Makedonya kralı

• Alexander II Molossiaya'li

• Alexander II Zabinas - Makedonya kralı

• Alexander IV Makedonya'li - Makedonya kralı

• Alexander Abonuteichos'li - Kült lideri

• Alexander Aphrodisias'li - Peripatetik filozof

• Alexander of Greece - Retorisyen

• Alexander Pherae'ya - Tiran

• Alexander Polyhistor - Yazar

• Alexander the Great - Büyük İskender Makedonya kralı

• Alexander V Makedonya'li - Makedonya kralı

• Alexis - Oyun yazarı

• Alyattes I - Lidya kralı

• Alyattes II - Lidya kralı

• Alypius - Müzisyen

• Ameinocles - Trireme'nin Korint'li mucidi

• Ameipsias - Atinalı komedi şair

• Amelesagoras - Yazar

• Amelius - Filozof

• Ammonius Hermiae - Filozof

• Ammonius Saccas - Filozof

• Ammonius - Yazar

• Amphicrates - Sakız Adası (Samos) kralı

• Amphis - Komedi şairi

• Amynander - Atamanya kralı

• Amyntas I Makedon'li - Makedonya kralı

• Amyntas II Makedonya'li - Makedonya kralı

• Amyntas III Makedonya'li - Makedonya kralı

• Amyntas IV Makedonya'li - Makedonya kralı

• Anacharsis - Filozof

• Anacreon - Lirik şair M.Ö. 6.YY

• Anaxagoras - Filozof

• Anaxander - Isparta Kralı

• Anaxandridas I - Isparta Kralı

• Anaxandridas - Isparta Kralı

• Anaxandrides - Filozof

• Anaxarchus - Filozof

• Anaxidamus - Isparta Kralı

• Anaxilas Rhegium'lu - Tiran Regium'lu

• Anaxilas - Komedi şairi

• Anaxilaus - Fizikçi

• Anaximander - Filozof

• Anaximenes Lampsacus'lu - Tarihçi Lampasakus'lu

• Anaximenes Milet'li - Miletli filozof

• Anaxippus - Komedi şairi

• Andocides - Atinalı politikacı, Çömlekçi

• Andreas - Fizikçi

• Andriscus - Edremitli (Adramit) maceracı

• Andron - Yazar

• Andronicus Cyrrhus'lu - Astronom

• Andronicus Rhodius - Peripatetik filozof

• Androsthenes - Denizci

• Androtion - Atinalı politikacı and yazar

• Anniceris - Filozof

• Anonymus [sic] - Yazar

• Anser - ****** şair

• Antagoras Rodos'lu - Yazar

• Antalcidas - Ispartalı general

• Antenor - Heykeltraş

• Anthemius Tralles'li - Mimar

• Anticleides - Yazar

• Antidorus - Dilbilimci

• Antigenes - Attikali şairi

• Antigonus of Carystus - Akademisyen

• Antigonus I Monophthalmus - Makedonya Kralı

• Antigonus II Gonatas - Makedonya Kralı

• Antigonus III Doson - Makedonya Kralı

• Antigonus III Macedonya'li - Makedonya Kralı

• Antimachus - Şair ve akademisyen

• Antimachus I - Baktiryali Yunan Kralı

• Antinous - Hadrian'ın sevgilisi

• Antiochus Ascalon'lu - Filozof

• Antiochus I Soter - Suriye Kralı

• Antiochus II Theos - Suriye Kralı

• Antiochus III Büyük - Suriye Kralı

• Antiochus IV Epiphanes - Suriye Kralı

• Antiochus IX Cyzicenus - Sizikus'lu Suriye Kralı

• Antiochus V Eupator - Suriye Kralı

• Antiochus VI Dionysus - Suriye Kralı

• Antiochus VII Sidetes - Suriye Kralı

• Antiochus VIII Grypus - Suriye Kralı

• Antiochus X Eusebes - Suriye Kralı

• Antiochus XI Ephiphanes - Suriye Kralı

• Antiochus XII Dionysus - Suriye Kralı

• Antiochus XIII Asiaticus - Suriye Kralı

• Antipater II of Macedonya - Makedonya Kralı

• Antipater III Macedonya'li - Makedonya Kralı

• Antipater Sidon'lu - Sidonlu Yazar

• Antipater Tarsus'lu - Tarsuslu Filozof

• Antipater Selanik'li - Selanikli epigrammatist

• Antipater Tyre'li - Tyreli Filozof

• Antipater - Makedonyali General

• Antiphanes - Oyun yazarı

• Antiphilus - Yazar

• Antiphon - Atinalı hatip, trajik şair

• Antisthenes - Filozof, yazar

• Antonius Diogenes - Yazar

• Antoninus Liberalis - Dilbilimci

• Antyllus - Fizikçi

• Anyte of Tegea - Şair

• Anytos - Atinalı general

• Apelles - Ressam

• Apellicon - Kitap koleksiyoncusu

• Apion - Akademisyen

• Apollocrates - Sicilya tiranı

• Apollodorus İskenderiye'li - İskenderiyeli Fizikçi

• Apollodorus Atinali - Atinali Akademisyen

• Apollodorus Carystus'li - Komedi şairi

• Apollodorus Şam'lı - Şam'lı Mimar

• Apollodorus Gela'li - Komedi şairi

• Apollodorus Bergama'li - Eğitimci

• Apollodorus of Firat uzerindeki Seleuceiya'lı - Stoik filozof

• Apollodorus - Ressam, dilbilimci, komedi oyun yazarı, mimar

• Apollodotus I - Indo-Grek Kralı

• Apollonius - Mısır'ın Maliye Bakanı

• Apollonius Molon - Eğitimci

• Apollonius Mys - Fizikçi

• Apollonius Citium'lu - Citiumlu fizikçi

• Apollonius Perge'li - Pergeli matematikçi

• Apollonius Rodos'lu - Rodoslu yazar ve kütüphaneci

• Apollonius Tyana'li - Bilge

• Apollonius Tyre'li - Roman Kahramanı

• Apollonius sofista - Akademisyen

• Apollonius - Filozof ve matematikçi

• Apollophanes - Komedyen

• Apollos - İlk Hristiyanlardan

• Appian - Tarihçi

• Apsines - Eğitimci

• Araros - Aristophanes'in oğlu

• Aratus - Akademisyen, devlet adamı

• Arcesilas - 4 Siren Kralları

• Arcesilaus - Filozof, heykeltraş

• Archedemus - Stoik filozof

• Archedicus - Komedi şairi

• Archelaus I - Makedonya kralı

• Archelaus II - Makedonya kralı

• Archelaus - three; filozof, general, Yuda Kralı

• Archermus - Heykeltraş

• Archestratus - Atinalı general, yazar

• Archias - Şair

• Archidamus I - Isparta Kralı

• Archidamus II - Isparta Kralı

• Archidamus III - Isparta Kralı

• Archidamus IV - Isparta Kralı

• Archidamus V - Isparta Kralı

• Archigenes - Fizikçi

• Archilochus - Şair

• Archimedes - Matematikçi

• Archippas - Atinalı komedi şair

• Archytas - Filozof

• Arctinus - Epik şair

• Aretaeus - Eczacı, yazar

• Areus I - Isparta kralı

• Areus II - Isparta kralı

• Argas - En kötü şairlerden biri

• Argentarius - Epigrammatist, eğitimci

• Ariaramnes - Kapadokya Kralı

• Ariarathes - Kapadokya'nın on kralı

• Ariobarzanes - Kapadokya'nın üç kralı

• Arion - Şair

• Aristaeus - Matematikçi

• Aristagoras - Milet tiranı

• Aristander Telmessus'lu - Büyük İskender'in kahini

• Aristarchus Samos'lu - Sakiz adali astronom and matematikçi

• Aristarchus Samothrace'li - Samothrace eleştirmen and dilbilimci

• Aristarchus Tegeali - Trajedi yazarı

• Aristeas - Şair

• Aristeus - Korintli general

• Aristias - Oyun yazarı

• Aristides Milet'li - Miletli yazar

• Aristides Quintilianus - Yazar

• Aristides - Atinalı devlet adamı, ressam

• Aristippus - Filozof

• Aristobulus - Tarihçi, yorumcu

• Aristocles - Ispartalı general, akademisyen

• Aristodemus - three; Ispartalı kahraman, Romlı kahraman, tarihçi

• Aristogiton - Atinalı tiran

• Aristomenes - two; Messenian hero, Atinalı komedyen

• Ariston İskenderiye'li - İskenderiyeli filozof

• Ariston Ceos'lu - Filozof

• Ariston Chios'lu - Filozof

• Ariston - Isparta kralı

• Aristonicus of Pergamum - Bergama Attalid kralı

• Aristonicus - Dilbilimci

• Aristonous - Şarkıcı-şair

• Aristonymus - Komedyen

• Aristophanes Byzantium'lu - Istanbullu akademisyen

• Aristophanes - Oyun yazarı

• Aristophon - Atinalı politikacı

• Aristotle - Filozof; Atinalı general

• Aristoxenus - Filozof and müzisyen

• Arius Didymus - Didimli felsefe öğretmeni

• Arius - Hristiyanlıktan afaroz edilen düşünür

• Arrian - Tarihçi

• Arsecilas - Siren kralı

• Arsinoe I Mısırlı - Mısır'ın Ptolemik Kralı

• Arsinoe II Mısırlı - Mısır'ın Ptolemik Kralı

• Arsinoe III Mısırlı - Mısır'ın Ptolemik Kralı

• Artemidorus - Dilbilimci,gezgin

• Artemisia - Bodrum (Halikarnas) prensesi ve kraliçesi

• Artemon - Akademisyen

• Asclepiades - Akademisyen

• Asclepiodotus - Akademisyen

• Asius - Şair

• Asmonius - Dilbilimci

• Aspasia - Perikles'in ******si

• Perof Athens - Müzisyen

• Athenodorus - Filozof

• Attalus I - Bergama (Pergamum) Attalid kralı

• Attalus II - Bergama (Pergamum) Attalid kralı

• Attalus III - Bergama (Pergamum) Attalid kralı

• Autocrates - Atinalı komedi şairi

• Autolycus Pitane'li - Astronom

• Avaris - Apollo rahibi (veya Hyperborean Abaris?)

• Axionicus - Komedi şairi

• Babrius - Fabulist

• Bacchylides - Şair

• Basil of Caesarea - wowcu

• Basilides - Filozof

• Bathycles of Magnesia - Heykeltraş

• Battus - Cyrene kurucusu

• Berenice I of Egypt - Batlamyusun mısır cetveli

• Berenice II of Egypt - Batlamyusun mısır cetveli

• Berenice IV of Egypt - Batlamyusun mısır cetveli

• Bias of Priene, ilk Yunan bilgin

• Bion

• Bion the Borysthenite

• Biton

• Boethus - iki Heykeltıraş

• Boethus of Sidon - iki filozofs

• Bolus - yazar

• Brasidas - Spartalı general

• Brygus - Çömlekçi

• Bryson - Filozof

• Bupalus - Heykeltraş

• Cadmus of Miletus - ilk taşbasmacı

• Caecilius of Calacte - retorisyen

• Caesarion - Cleopatra`nın Julius Caesar`den olan VII. oğlu

• Calamis - 2 heykeltraşs

• Calliades - Atina hükümdarı

• Callias - üçlü; Atinalı statesman, komik şair, soyluman

• Callias of Syracuse - tarihçi

• Callicrates - mimar

• Calicrates of Leontium - Acheaean statesman

• Callicratides - Spartalı general

• Callimachus (polemarch) - Atinalı general

• Callimachus (heykeltraş) - heykeltraş

• Callimachus - şair

• Callinus - şair

• Calliphon - filozof

• Callippus - astronom

• Callisthenes - tarihçi

• Callistratus - four; dilbilimci, şair, sofist, orator

• Carcinus (yazar) - tragedian

• Carneades - filozof

• Cassander - kralı Macedon

• Castor of Rhodes - retorisyen

• Cebes - two filozofs

• Celsus - teolog

• Cephidorus - two; Old Comedy şair, yazar

• Cephisodotus - two heykeltraşs

• Cercidas - politikacı/filozof/şair

• Cercops of Miletus - şair

• Chabrias - Atinalı general

• Chaeremon - tragic şair

• Chaeremon of Alexandria - teacher

• Chaeris - yazar

• Chaeron - tiranı Pellene

• Chamaeleon - yazar

• Charax (yazar) - yazar

• Chares - three yazars

• Chares of Lindos - heykeltraş

• Charidemus - Euboean asker

• Charillus - kralı Sparta

• Chariton - yazar

• Charmadas - filozof

• Charmidas - Atinalı soylu

• Charon of Lampsacus - yazar

• Charondas - kanun yapıcı

• Chilon - Spartalı ephor

• Chionides - comic şair

• Choerilus - Atinalı tragic şair

• Choerilus of Iasus - epik şair

• Choerilus of Samos - epik şair

• Chremonides - Atinalı statesman

• Christodorus - epik şair

• Chrysanthius - filozof

• Chrysippus - filozof

• Dio Chrysostom - orator

• John Chrysostom - teolog

• Cimon - Atinalı statesman

• Cimon of Cleonae - ressam

• Cinaethon of Lacedaemon - epik şair

• Cineas - Thessalian diplomat

• Cinesias - Atinalı şair

• Cleandridas - Spartalı statesman

• Cleanthes - filozof

• Clearchus of Athens - comic şair

• Clearchus of Herachleia

• Clearchus of Rhegium - heykeltraş, teacher of Pythagoras

• Clearchus of Sparta - general, son of Rhampias

• Clearchus of Soli - author, pupil of Aristotle

• Clearidas - Spartalı general

• Cledonius - dilbilimci

• Cleidemus - atthidographer

• Cleinias - Atinalı general, father of Alcibiades

• Cleisthenes - Atinalı statesman

• Cleisthenes of Sicyon - tiranı Sicyon

• Cleitarchus - tarihçi

• Cleitus - two Macedonian soylus

• Clement of Alexandria - teolog

• Cleombrotus I - kralı Sparta

• Cleomedes - astronom

• Cleomenes I - kralı Sparta

• Cleomenes II - kralı Sparta

• Cleomenes III - kralı Sparta

• Cleomenes of Naucratis - administrator

• Cleon - Atinalı statesman

• Cleon of Sicyon - tiran

• Cleonides - yazar

• Cleonymus - Spartalı general

• Cleopatra I of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Cleopatra II of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Cleopatra III of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Cleopatra IV of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Cleopatra Thea - Seleucid kralı Syria

• Cleopatra V of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Cleopatra V of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Cleopatra VI of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Cleopatra VII of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Cleophon - two; Atinalı statesman, tragic şair

• Clitomachus - filozof

• Cnemus - Spartalı general

• Colaeus - kaşif

• Colluthus - epik şair

• Colotes - heykeltraş

• Colotes of Lampsacus - filozof

• Comeas - archon of Athens

• Conon - Atinalı general

• Conon of Samos - astronom

• Conon (mythographer) - mythographer

• Corinna - şair

• Cosmas Indicopleustes - kaşif

• Crantor - filozof

• Craterus of Macedon - kralı Macedon

• Crates of Thebes - filozof

• Crates of Mallus - dilbilimci and filozof

• Crates of Olynthys - architect

• Cratippus - tarihçi

• Creon - archon of Athens

• Cresilas - heykeltraş

• Critias - one of the Thirty tirans

• Critius - heykeltraş

• Crito - four; two yazars, filozof, fizikçi

• Critolaus - general

• Croesus - kralı Lydia

• Ctesias - fizikçi and tarihçi

• Ctesibius - scientist

• Cylon - attempted usurper in Athens

• Cynaethus - yazar

• Cynegeirus - kahraman asker

• Cynisca - female Spartalı atlet

• Cypselus - tiranı Corinth

• Daimachus - two yazars

• Daman - filozof

• Damascius - filozof

• Damastes - yazar

• Damasias - archon of Athens

• Damocles - courtier of sword fame

• Damon of Athens - yazar on music

• Damon of Syracus - filozof

• Damophilus - ressam

• Damophon - heykeltraş

• Damoxenus - New Comedy oyun yazarı

• Dares of Phrygia - yazar

• Deinocrates (also spelled Dinocrates) - architect

• Demades - orator

• Demaratus - kralı Sparta

• Demetrius - epistolographer

• Demetrius - comic oyun yazarı

• Demetrius - rhetorical stylist

• Demetrius - Indo-Greek king

• Demetrius I of Bactria - Greek kralı Bactria

• Demetrius I of Syria - Seleucid kralı Syria

• Demetrius I Poliorcetes - kralı Macedon

• Demetrius II - Indo-Greek king

• Demetrius II of Macedon - kralı Macedon

• Demetrius II of Syria - Seleucid kralı Syria

• Demetrius III Eucaerus - Seleucid kralı Syria

• Demetrius Ixion - dilbilimci

• Demetrius Lacon - epikurean filozof

• Demetrius of Alopece - heykeltraş

• Demetrius of Magnesia - yazar

• Demetrius of Pharos - ruler in Illyria

• Demetrius of Scepsis - dilbilimci and archaeologist

• Demetrius of Tarsus - dilbilimci

• Demetrius of Troezen - literary tarihçi

• Demetrius Phalereus - filozof and statesman

• Demetrius the Cynic - filozof

• Demetrius the Fair - son of Demetrius I Poliorcetes

• Democedes - fizikçi

• Democritus - filozof

• Demon - yazar

• Demonax - filozof

• Demophanes - filozof active in public life

• Demosthenes (general) - Atinalı general

• Demosthenes - Atinalı orator

• Demosthenes of Bithynia - şair

• Dercyllidas - Spartalı commander

• Dexippus - tarihçi

• Diagoras - şair

• Diagoras of Rhodes (winner of boxing, 79th Olympiad, 464 BC)

• Dicaearchus - geographer

• Dicaeogenes - tragic şair

• Dictys Cretensis - yazar

• Didymus Chalcenterus - dilbilimci

• Didymus the Blind - teolog

• Didymus the Musician - music theorist

• Dienekes - Spartalı officer

• Dinarchus - orator

• Dinocrates (also spelled Deinocrates) - architect

• Dinon - tarihçi

• Dio Cocceianus - orator and filozof

• Diocles - four; politikacı, şair, matematikçi, rhetor

• Diocles of Carystus - fizikçi

• Diocles of Magnesia - filozof

• Diodorus of Alexandria - matematikçi and astronom

• Diodorus of Sinope - New Comedy oyun yazarı

• Diodorus Cronus - filozof

• Diodorus Siculus - tarihçi

• Diodotus - Cicero's teacher

• Diodotus of Bactria - Seleucid kralı Bactria

• Diodotus II - Greco-Bactrian king

• Diodotus Tryphon - Seleucid kralı Syria

• Diogenes Apolloniates - filozof

• Diogenes Laertius - biographer

• Diogenes of Babylon - filozof

• Diogenes of Oenoanda - epikurean

• Diogenes of Sinope - Cynic filozof

• Diogenes of Tarsus - epikurean

• Diogenianus - two; epikurean, dilbilimci

• Diomedes - dilbilimci

• Dion - tiranı Syracuse

• Dionysius Aelius - lexicographer

• Dionysius the Areopagite - Atinalı convert

• Dionysius of Byzantium - yazar

• Dionysius Chalcus - şair

• Dionysius of Halicarnassus - tarihçi

• Dionysius of Heraclea - yazar

• Dionysius Periegetes - geographic yazar

• Dionysius of Philadelphia - yazar

• Dionysius of Phocaea - Ionian general

• Dionysius of Samos - yazar

• Dionysius Scytobrachion - dilbilimci

• Dionysius of Sinope - Middle Comedy oyun yazarı

• Dionysius of Syracuse - tiranı Syracuse

• Dionysius II - tiranı Syracuse

• Dionysius of Thebes - şair

• Dionysius Trax or Thrax - dilbilimci

• Dionysius son of Calliphron - şair

• Diophantus - matematikçi

• Dios - tarihçi

• Dioscorides - several(?) yazars

• Dioscorides Pedanius - fizikçi

• Diotimus - two; şair, Atinalı general

• Diotogenes - Pythagorean yazar

• Diphilus - comic oyun yazarı

• Doreius - Spartalı prince

• Dorissus - kralı Sparta

• Dorotheus of Sidon - astrological şair

• Dorotheus - sixth-century jurist

• Dosiadas - şair

• Dositheus - two; astronom, dilbilimci

• Draco - Atinalı kanun koyucu

• Dracon - yazar

• Duris - two; Atinalı potter and vase ressam, yazar

• Echecrates - filozof

• Echestratus - kralı Sparta

• Ecphantides - comic oyun yazarı

• Ecphantus - filozof

• Eirenaeus - dilbilimci

• Empedocles - filozof

• Epaminondas - Theban general

• Epaphroditus of Chaeronea - scholar

• Ephialtes - Atinalı statesman

• Ephialtes of Trachis - traitor

• Ephippus - two; Middle Comedy oyun yazarı, pamphleteer

• Ephorus - tarihçi

• epikharmus of Kos - yazar

• epikrates - Middle Comedy oyun yazarı

• epiktetus - filozof

• epiktetus - Atinalı potter and vaseressam

• epikurus - filozof

• Epigenes - two oyun yazarıs

• Epilycus - yazar

• Epimenides - seer

• Epiphanius of Salamis - teolog

• Epitadas - Spartalı general

• Epitadeus - Spartalı statesman

• Erasistratus - fizikçi

• Eratosthenes - geographer

• Erinna - şairess

• Eriphus - Middle Comedy şair

• Erucius of Cyzicus - yazar

• Euangelus - New Comedy şair

• Euanthius - yazar

• Eubulides of Miletus - filozof

• Eubulus (statesman) - Atinalı statesman

• Eubulus (oyun yazarı) - Middle Comedy oyun yazarı

• Eucleidas - kralı Sparta

• Eucleides - two; filozof, archon

• Euclid - matematikçi

• Eucratides - Greco-Bactrian king

• Euctemon - astronom

• Eudamidas I - kralı Sparta

• Eudamidas II - kralı Sparta

• Eudamidas III - kralı Sparta

• Eudemus - filozof

• Eudemus of Rhodes - filozof

• Eudorus of Alexandria - filozof

• Eudoxus of Cnidus - matematikçi

• Eudoxus of Cyzicus - kaşif

• Eudoxus of Rhodes - tarihçi

• Euenus - şair

• Euetes - yazar

• Eugammon - epik şair

• Euhemerus - mythographer

• Eumelus (şair) - Corinthian şair

• Eumenes I - Attalid kralı Pergamum

• Eumenes II - Attalid kralı Pergamum

• Eumenes of Cardia - secretary

• Eumenius - rhetoric teacher

• Eumolpidae - one of the families who ran the Eleusinian mysteries

• Eunapius - sofist

• Eunomus - kralı Sparta

• Euphantus - yazar and teacher

• Euphemus - Atinalı general

• Euphorion - filozof

• Euphorion son of Aeschylus - oyun yazarı

• Euphranor - heykeltraş and ressam

• Euphron - New Comedy oyun yazarı

• Euphronius - potter and vaseressam

• Eupolis - Old Comedy oyun yazarı

• Euridice I of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Euripides - oyun yazarı

• Eurybatus - Corcyrean general

• Eurybiades - Spartalı general

• Eurycrates - kralı Sparta

• Eurycratides - kralı Sparta

• Eurylochus - Spartalı general

• Eurymedon - Atinalı general

• Eurypon - kralı Sparta

• Eurysthenes - kralı Sparta

• Eusebius of Caesarea - Christian tarihçi

• Euthydemus - sofist

• Euthydemus I - Seleucid kralı Bactria

• Euthydemus II - Indo-Greek king

• Euthymides - vaseressam

• Eutychides - heykeltraş and ressam

• Euxenides - oyun yazarı

• Evagoras of Salamis - rebel

• Execias - potter and vaseressam

• Favorinus - filozof

• Galen - fizikçi

• Gelo - tiranı Syracuse

• Glaphyra - hetaera

• Glaucus of Chios - inventor of iron welding

• Glaucus of Rhegium - yazar

• Glycon - şair

• Glycon of Athens - heykeltraş

• Gnathaena - courtesan

• Gorgias - two orators

• Gorgidas - Theban ordu lideri

• Gregory of Nyssa - Christian saint

• Gylippus - Spartalı general

• Habron - dilbilimci

• Hagnon - Atinalı colonizer

• Hagnothemis - alleged that Alexander the Great had been poisoned

• Harmodius and Aristogeiton - assassins

• Harpalus - friend of Alexander the Great

• Hecataeus - tarihçi

• Hecataeus of Abderos - tarihçi of Egypt

• Hecatomnus - ruler in Asia

• Hecato of Rhodes - Stoic filozof

• Hedylus - epigrammatist

• Hegemon of Thasos - parodist

• Hegesander - yazar

• Hegesias of Cyrene - filozof

• Hegesias of Magnesia - tarihçi

• Hegesippus - Atinalı statesman

• Hegesippus (şair) - New Comedy şair

• Hegesippus (epigrammatist) - epigrammatist

• Hegesipyle - mother of Cimon

• Hegesistratus - son of Pisistratus

• Heliocles - Greco-Bactrian king

• Heliodorus - four; tarihçi, commentator, fizikçi, yazar

• Hellanicus - şair

• Hellanicus of Lesbos - logographer

• Hephaestion - Companion of Alexander the Great

• Hephaistio of Thebes - astrologer

• Heracleides - tiranı Syracuse

• Heraclides Ponticus - filozof

• Heraclitus - filozof

• Hermaeus - Indo-Greek king

• Hermagoras - retorisyen

• Hermias (filozof)

• Hermias of Atarneus, tiran, pupil of Plato

• Hermippus - comic oyun yazarı

• Hermocrates - Syracusan general

• Hero of Alexandria - scientist

• Aelius Herodianus - dilbilimci

• Herodotus - tarihçi

• Herophilus - fizikçi

• Herostratus - arsonist

• Hesiod - şair

• Hesychius of Alexandria - dilbilimci

• Hicetas - filozof

• Hiero I of Syracuse - tiranı Syracuse

• Hiero II of Syracuse - tiranı Syracuse

• Hierocles of Alexandria - filozof

• Hierophon - Atinalı general

• Hippalus - kaşif

• Hipparchus (son of Pisistratus) - tiranı Athens

• Hipparchus - matematikçi ve astronom

• Hippias (son of Pisistratus) - tiranı Athens

• Hippias - filozof

• Hippocleides - archon of Athens

• Hippocrates - two; fizikçi, Atinalı general

• Hippodamus - architect

• Hipponax - şair

• Hipponicus - Atinalı general

• Hipponoidas - Spartalı general

• Histiaeus - tiranı Miletus

• Homer - şair

• Hypatia of Alexandria - filozof

• Hyperbolus - Atinalı statesman

• Hypereides - orator

• Hypsicles - matematikçi and astronom

• Hypsicrates - tarihçi

• Iamblichus (yazar) - novelist

• Iamblichus (filozof) - Neoplatonist filozof

• Iambulus - yazar

• Iasus - two early kings

• Ibycus - şair

• Ictinus - architect

• Idomeneus (yazar) - yazar of Lampsacus

• Ion of Chios - şair

• Iophon - tragedian

• Iphicrates - Atinalı general

• Irenaeus - teolog

• Isaeus - orator

• Isaeus (Syrian rhetor)

• Isagoras - archon of Athens

• Isidore of Alexandria - Neoplatonist filozof

• Isidorus of Miletus - architect

• Isigonus - yazar

• Isocrates - retorisyen; Spartalı general

• Ister of Cyrene - yazar

• Isyllus - şair

• Jason of Pherae - Thessalian general

• Karanus of Macedon - Makadon kıralı

• Karkinos - ressam

• Kerykes - one of the families who ran the Eleusinian mysteries

• Kleoitas - architect

• Koinos of Macedon - Makadon kıralı

• Lacedaimonius - Atinalı general

• Lacydes - filozof

• Lais of Corinth - hetaera

• Lais of Hyccara - hetaera

• Lamachus - Atinalı general

• Lamprocles - Atinalı musician and şair

• Lamprus of Erythrae - filozof

• Lasus of Hermione - şair

• Leochares - heykeltraş

• Leon - kralı Sparta

• Leonidas I - kralı Sparta

• Leonidas II - kralı Sparta

• Leonida of Alexandria - astrologer and şair

• Leonnatus – Macedonian soylu

• Leosthenes - Atinalı general

• Leotychidas II - kralı Sparta

• Leotychides - Spartalı general

• Lesbonax - yazar

• Lesches - epik şair

• Leucippus - filozof

• Leucon - Old Comedy şair

• Libanius - yazar

• Licymnius of Chios - şair

• Livius Andronicus - şair, dramaturg, colonist and köle

• Lobon - literary forger

• Longinus - literary critic

• Longus - yazar

• Lucian - yazar

• Lyco - filozof

• Lycophron - three; şair, son of Periander, Spartalı general

• Lycortas - statesman and father of Polybius

• Lycurgus - two; kralı Sparta, Atinalı orator

• Lycus - tarihçi

• Lydiadas - Megalopolitan general

• Lygdamus - two; tiranı Naxos, şair

• Lysander - Spartalı general

• Lysanias - philologist

• Lysias - tarihçi

• Lysimachus - Macedonian general

• Lysippus - two; şair, heykeltraş

• Lysis - two; filozof, actor

• Lysistratus - heykeltraş

• Machaon - Spartalı general

• Machon - New Comedy şair

• Marcellinus - two yazars

• Marcellus of Side - fizikçi and şair

• Marinus - filozof

• Marsyas of Pella - yazar

• Matris of Thebes - rhetor

• Matron of Pitane - parodist

• Maximus of Smyrna - anatomist and filozof

• Megacles - numerous; archon of Athens, Atinalı statesman, various other Atinalıs

• Megasthenes - traveller

• Meidias - Atinalı potter

• Melanippides - şair

• Melanthius - three; tragedian, ressam, yazar

• Melas - heykeltraş

• Meleager of Gadara - şair and anthologist

• Meleager of Macedon - kralı Macedon

• Melesagoras of Chalcedon - yazar

• Meletus - two; tragedian, son

• Melinno - şairess

• Melissus of Samos - Eleatic filozof

• Memnon of Heraclea Pontica - tarihçi

• Memnon of Rhodes - ordu lideri

• Menaechmus - matematikçi

• Menander - oyun yazarı

• Menander the Just - Indo-Greek king

• Menander of Ephesus - yazar

• Menander of Laodicea - yazar

• Menecrates of Ephesus - şair

• Menecrates of Xanthus - tarihçi

• Menedaius - Spartalı general

• Menedemus of Eretria - şair

• Menedemus (Cynic) - Cynic filozof

• Menelaus (heykeltraş) - heykeltraş

• Menelaus of Alexandria - matematikçi

• Menestor - botanical yazar

• Menexenus - student of Socrates

• Menippus - satirist

• Menippus of Pergamum - yazar on geography

• Meno - student of Aristotle

• Menodotus - yazar

• Menodotus of Nicomedia - medical yazar

• Mentor of Rhodes - ordu lideri

• Mesatos - tragedian

• Metagenes - Atinalı comic yazar

• Meton - astronom

• Metrodorus - four: 

o Metrodorus of Chios - filozof

o Metrodorus of Lampsacus - filozof

o Metrodorus of Scepsis - yazar

o Metrodorus of Stratonicea - filozof

• Miciades - Corcyrean general

• Micciades - heykeltraş

• Micon - Atinalı ressam and heykeltraş

• Milo of Croton - atlet

• Miltiades - numerous; archon of Athens, Atinalı general, various other Atinalıs

• Mimnermus - şair

• Mindarus - Spartalı general

• Mnasalces - yazar

• Mnaseas - traveller

• Mnesicles - architect

• Mnesimachus - Middle Comedy şair

• Moderatus - filozof

• Moeris - Attic lexicographer

• Moiro - şairess

• Morsimus - şair

• Moschion - tragedian

• Moschus - şair

• Myron - heykeltraş

• Myronides - Atinalı general

• Musaeus - three şairs

• Myia - daughter of Pythagoras

• Myron - heykeltraş

• Myronides - Atinalı general

• Myrsilus - tarihçi

• Myrtilus - Atinalı comic şair

• Myrtis - Boeotian şairess

• Nabis - Sparta tiranı

• Gregory Nazianzus - rahibi Constantinople

• Nearchus - Macedonian general

• Neoptolemus of Parion - şair and critic

• Nicander - kralı Sparta

• Nicarchus - şair

• Nicias - Atinalı statesman

• King Nicias - Indo-Greek king

• Nicocreon - tiranı Cyprus

• Nicomachus - matematikçi and neo-Pythagorean

• Nicomachus of Thebes - ressam

• Nicomedes I of Bithynia - kralı Bithynia

• Nicomedes II of Bithynia - kralı Bithynia

• Nicomedes III of Bithynia - kralı Bithynia

• Nicomedes IV of Bithynia - kralı Bithynia

• Olorus - various kings of Thrace

• Olympias - mother of Alexander the Great

• Olympiodorus of Thebes - tarihçi

• Onesilas of Salamis - rebel

• Onomacritus - forger

• Orestes of Macedon - kralı Macedon

• Origen - teolog

• Paeonius - heykeltraş

• Pagondas - Spartalı general

• Palladas - şair

• Pamphilus - dilbilimci

• Pamphilus - ressam

• Pamphilus - teolog

• Panaetius of Rhodes - filozof

• Pantaleon - Indo-Greek king

• Parmenides - filozof

• Parmenion - Macedonian general

• Parrhasius - ressam

• Paulus Alexandrinus - astrologer

• Paulus Aegineta - fizikçi

• Pausanias of Macedon - kralı Macedon

• Pausanias of Sparta - kralı Sparta

• Pausanias - traveller

• Pedanius Dioscorides - fizikçi

• Peisander - Atinalı statesman

• Pelopidas - Theban statesman

• Pelops of Sparta - kralı Sparta

• Perdiccas I of Macedon - kralı Macedon

• Perdiccas II of Macedon - kralı Macedon

• Perdiccas III of Macedon - kralı Macedon

• Periander - tiranı Corinth, one of the Seven Sages of Greece

• Pericles - Atinalı statesman

• Perseus of Macedon - kralı Macedon

• Phaedo of Elis - filozof

• Phaenippus - archon of Athens

• Phalaris - tiranı Agrigentum

• Pherecydes of Leros - mythographer

• Pherecydes of Syros - filozof

• Phidias - heykeltraş

• Phidippides - legendary runner

• Philetaerus - Founder of the Attalid dynasty, kralı Pergamum

• Philetas of Cos - şair

• Philip I Philadelphus - Seleucid kralı Syria

• Philip II of Macedon - kralı Macedon

• Philip II Philoromaeus - Seleucid kralı Syria

• Philip III of Macedon - kralı Macedon

• Philip IV of Macedon - kralı Macedon

• Philip V of Macedon - kralı Macedon

• Philip V of Macedon - kralı Macedon

• Philistus - tarihçi

• Philo - filozof

• Philolaus - filozof

• Philochorus - tarihçi

• Philoxenios - Indo-Greek king

• Philoxenos of Eretria - ressam

• Philoxenus of Leucas - glutton

• Philoxenus - şair

• Phocion - Atinalı statesman

• Phocylides - şair

• Phormio - Atinalı general

• Phryne - courtesan

• Phrynichus - oyun yazarı

• Pigres of Halicarnassus - şair

• Pindar - şair

• Pirrone - filozof

• Pisistratus - tiranı Athens

• Pittacus of Mytilene - one of the Seven Sages of Greece

• Pithios - architect

• Plato - filozof

• Pleistarchus - kralı Sparta

• Pleistoanax - kralı Sparta

• Plotinus - filozof

• Plutarch - biographer

• Polemo - filozof

• Polybius - tarihçi

• Polycarp - Christian saint

• Polycrates - tiranı Samos

• Polydectes - kralı Sparta

• Polydorus - kralı Sparta

• Polygnotus - ressam

• Polykleitos - heykeltraş

• Polyperchon - Macedonian regent

• Porphyry - filozof

• Posidippus - şair

• Posidonius - filozof

• Pratinas - oyun yazarı

• Praxilla - şair

• Praxiteles - heykeltraş

• Procles - kralı Sparta

• Proclus - filozof

• Prodicus - filozof

• Protagoras - filozof

• Proteas - Atinalı general

• Prusias I of Bithynia - kralı Bithynia

• Prusias II of Bithynia - kralı Bithynia

• Prytanis - kralı Sparta

• Ptolemaeus of Alorus - ordu lideri

• Ptolemy I of Egypt - Ptolemaic ruler of Egypt

• Ptolemy I of Macedon - kralı Macedon

• Ptolemy II of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy III of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy IV of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy IX of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy V of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy VI of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy VII of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy VIII of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy X of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy XI of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy XII of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy XIII of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy XIV of Egypt - Batlamyus`un mısır cetveli

• Ptolemy - geographer

• Ptolemy Philadelphus - son of Antony and Cleopatra

• Pyrrho - filozof

• Pyrrhus of Epirus - kralı Epirus

• Pythagoras - matematikçi

• Pytheas - kaşif

• Pythocles - filozof

• Pythodorus - Atinalı general

• Rhianus - şair and dilbilimci

• Rhoecus of Samos - heykeltraş

• Sappho - şair

• Satyros - mimar

• Satyrus - boksör, politikacı, aktör, yazar

• Scopas - heykeltraş

• Scopas (Aetolialı) Aetolia'lı politikacı ve general.

• Scylax (Caryandalı) - kaşif

• Seleucus I Nicator - Seleucid kralı

• Seleucus II Callinicus - Seleucid kralı

• Seleucus III Ceraunus - Seleucid kralı

• Seleucus IV Philopator - Seleucid kralı

• Seleucus V Philometor - Seleucid kralı

• Seleucus VI Epiphanes - Seleucid kralı

• Seleucus VII Kybiosaktes - Seleucid kralı

• Sextus Empiricus - filozof

• Simmias - filozof

• Simonides (Amorgoslu) - şair

• Simonides (Ceoslu) - şair

• Socrates Scholasticus - tarihçi

• Socrates - filozof

• Solon - Atinalı kanun koyucu

• Soos - Sparta kralı

• Sopatras - filozof

• Sophocles - oyun yazarı, Atinalı general

• Sophytes - Hint-Yunan kralı

• Sosicles (politikacı) - politikacı

• Sosigenes - Julian takviminin mucidi

• Sosthenes (Makedonyalı) - Makedonya kralı

• Sostratus - hatip

• Spartacus - Thracianlı köle

• Speusippus - filozof

• Spintharus - filozof

• Sporus (Nicaealı) - matematikçi

• Stesichorus - şair

• Stesimbrotus - yazar

• Stilpo - filozof

• Stobaeus - biyografi yazarı

• Strabo - coğrafyacı

• Strato (Lampsacuslu) - filozof

• Straton (Sardisli) - şair

• Styphon - Spartalı general

• Teleclus - Sparta kralı

• Terpander - şair and müzisyen

• Thais - ******

• Thales - filozof

• Thallus - tarihçi

• Theatetus (Atinalı) - matematikçi

• Theagenes (Megaralı) - tiran

• Theagenes (Rhegiumlu) - yazar

• Theagenes (Thebesli) - general

• Theages - Socrates'in öğrencisi

• Theano - Pythagoras'ın karısı

• Themisteus - filozof ve hatip

• Themistocles - Atinalı lider

• Themistogenes - yazar

• Theocritus - şair

• Theodectes - oyun yazarı

• Theodorus (Samoslu) - heykeltraş

• Theodorus (Cyreneli) - matematikçi

• Theodorus (Gadaralı) - hatip

• Theodotus (Byzantiumlu) - teolog

• Theognis (Megaralı) - şair

• Theon (Alexandrialı) - kütüphaneci

• Theon (Smyrnalı) - filozof

• Aelius Theon - hatip

• Theophilus - Atinalı şair

• Theophrastus - filozof

• Theopompus - Sparta kralı, şair, hatip

• Theramenes - Atinalı devlet adamı

• Therimenes - Spartalı general

• Theron - Agrigentum tiranı

• Thespus - aktör

• Thessalus - fizikçi

• Thibron - Spartalı general

• Thrasybulus - Atinalı general

• Thrasylus - Atinalı general

• Thrasymachus - retorisyen

• Thrasymelidas - Spartalı general

• Thucydides - Atinalı devlet adamı

• Thucydides - tarihçi

• Ticidas - ****** şair

• Tidas - Sicyon' tiranı

• Timachidas - yazar

• Timaeus of Tauromenium - tarihçi

• Timaeus (Locresli) - filozof

• Timagenes - öğretmen

• Timanthes - ressam

• Timocharis - filozof

• Timocles - şair

• Timocrates - Spartalı general

• Timocreon - şair

• Timoleon - Corinthia'lı general

• Timon (Phliuslu) - filozof

• Timostratus - Atinalı şair

• Timotheus (Atinalı) - general

• Timotheus (Miletuslu) - şair

• Timotheus (heykeltraş) - heykeltraş

• Triphiodorus ya da Tryphiodorus - epik şair

• Tynnichus – şair

• Tyrannion ya da Tyrannio - dilbilimci

• Tyrimmas (Macedonlu) - Makedonya kralı

• Tyrtaeus - şair

• Xanthippe - Socrates'in karısı

• Xanthippus – Pericles'in babası, Spartalı paralı asker

• Xanthus of Sicily - şair

• Xanthus of Lydia - yazar

• Xenagoras - yazar

• Xenarchus - şair

• Xenocles - oyun yazarı

• Xenoclides - Spartalı general

• Xenocrates - filozof

• Xenocrates of Aphrodisias - fizikçi

• Xenophanes - filozof

• Xenophilus - filozof

• Xenophon - asker ve tarihçi

• Xenophon of Ephesus - yazar

• Zaleucus - kanun koyucu

• Zeno of Citium - filozof

• Zeno of Elea - filozof

• Zeno of Rhodes

• Zeno of Sidon - filozof

• Zenobius - filozof

• Zenodorus - yazar

• Zenodotus - dilbilimci

• Zeuxidamas - Sparta kralı

• Zeuxis and Parrhasius - ressam

• Ziaelas - Bithynia kralı

• Zişaires I - Bithynia kralı

• Zişaires II - Bithynia kralı

• Zişaires II - Bithynia kralı

• Zoilus - dilbilimci

• Zosimus - tarihçi


9 yıl 8 ay önce eklendi

Segment'ine göre en çok tercih edilen SUV araçlar Rahman ve Rahîm olan ne demektir? Sivil toplum kuruluşları hangi alanlarda faaliyet gösterir? Un, şeker, su, süt gibi ürünlerin bardakla ölçümleri Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili atasözleri 2. Kosova Savaşı (1448) Nas ve Felak Sureleri Direnç Renk Kodları Cinler Hakkında Sorular ve Cevapları Felsefenin Ana Konuları Alfabetik Antik Yunan Kişileri Listesi İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı Kolaj teknik çalışma nedir Yazı Ne Zaman Bulundu Astronomi ile uğraşan ünlü bilim adamları ve hayatları Yetişkin bir insanda kaç litre kan bulunur Madde nedir, Madde türleri nelerdir? Extacy nedir? Güvercin alıştırma, güvercinler nasıl alıştırılır ve eğitilir? Nuri Demirağ kimdir? Riemann Hipotezi