Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucu bozan şeyler nelerdir? Orucu bozan davranışlar ve orucu bozmayan davranışları, orucu bozmakla birlikte kaza ve kefaret gerektiren durumları sayfamızda öğrenebilirsiniz.

Kazâ: Hiç tutulmayan veya tutulmaya başlanıp da bozulan bir orucu sonradan günü gününe tutmaktır.

Keffâret: Kasden bozduğu bir günlük Ramazan orucu yerine, ceza olarak iki ay birbiri ardınca oruç tutmaktır. Bu cezayı, yaşlılık, zayıflık ve hastalıktan dolayı yerine getiremeyen kimse, 60 fakiri sabah ve akşam olarak iki öğün doyurur. Doyurmak; yedirmek suretiyle olacağı gibi, yemek parasını fakirin eline vermekle de olur. 60 fakir yerine bir fakiri, 60 gün doyurmak da câizdir. Bu 60 günün ardından bozduğu orucun kazası da tıtılır, ve böylece toplam 61 gün oruç tutulmuş olur. Eğer, birden fazla kez oruç bozulduysa, 60 günlük kefareti bir kere uygulamak yeterli olmaktadır. Ardından, bozulan oruçlar tamamlanabilir. Keffaret, sadece Ramazan ayında tutulan orucun bile bile bozulmasının cezasıdır. Diğer oruçların bozulması halinde yalnız kaza, yani gününe gün oruç tutmak yeterli olur.

Oruç tutmaya bedenî gücü yetmediği gibi fakiri doyurmaya da mâli gücü kâfi gelmeyen bir kimseden ise, keffaret cezası kalkar. Artık onun yapacağı şey, Allah'tan af ve mağfiret dilemektir.

Ramazan orucunu bozan ve kaza gerektiren durumlar

1. Boğaza kar ve yağmur kaçması,

2. Astım spreyi kullanmak,

3. Zorla bozdurulmak,

4. Buruna sıvı ilaç koymak,

5. Burnuna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]

6. Mukimken oruca başlayıp, sefere çıkınca yiyip içmek,

7. Ud ağacının, amberle tütsülenip dumanının çekilmesi,

8. Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,

9. Kulağın içine ilaç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,

10. Derideki açık yaraya konan sıvı ilacın sindirim yoluna girmesi,

11. Vücuda ilaç şırınga etmek,

12. İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak,

13. Dişi kanayanın ağzındaki kanı yutması veya tükürükle eşit miktarda karışık kanı yutması,

14. İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek,

15. Güneş battı zannederek orucunu bozmak,

16. Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak,

17. Buruna çekilen suyun ağızdan çıkması,

18. Abdest alırken boğaza su kaçması, [Hanbelî’de bozmaz.]

19. Kâğıt, taş, pamuk, ot, pişmemiş pirinç gibi ilaç ve gıda olmayan şeyi yutmak,

20. Makattan veya kadınların önden fitil kullanması,

21. Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,

22. İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,

23. Denize girince veya guslederken makattan su girmesi, [Hanbelî’de bozmaz.]

24. Dil altına konan ilacı emmek,

25. Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,

26. Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,

27. Lavman yaptırmak, [Mâlikî’de bozmaz.]

28. Özel olarak su buharı teneffüs etmek,

29. Burundan genze giden kanı yutmak,

30. Bayılanı ayıltmak için veya uyuyanın ağzına su akıtmak,

31. Açlığa veya susuzluğa gerçekten dayanamayarak yiyip içmek. [Kefaret gerekip gerekmeyeceğini bilmeyen, ihtiyaten küçük bir kağıt parçasını veya çiğ pirinç tanesini susuz yutarak orucunu bozmalı. Sonra yiyip içebilir.]

32. Basur memesinin, taharetlendikten sonra, ıslak olarak içeriye girmesi,

33. Mastürbasyon yapmak,

34. Yaş parmağı, ön veya arka tarafa sokmak, [Hanbeli’de bozmaz.]

35. Seferde iken kasten orucunu bozana kefaret gerekmez, sadece kaza gerekir. Çünkü seferde oruç tutmak farz değildir.

36. Kasten orucunu bozan, sonradan oruç tutmamayı mubah kılacak bir hâl başına gelse, mesela kadının hayzı başlasa yahut oruç tutamayacak kadar hastalansa yalnız kaza gerekir. Fakat orucunu bozup sefere çıksa, kefaret gerekir; çünkü sefere çıkmak semavi bir özür değildir.

37. Oruçlunun ağzına giren gözyaşı veya ter, çok olur da, tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz.

Ramazan orucunu bozup kefaret gerektiren durumlar

1. Kasden orucu bozmak.

2. Kendi iradesi ile bozmak, zorlama neticesinde bozmuş olmamak. Mesela, kendisiyle cim'a edilen kadın, bu fiile razı olmuşsa hem kaza hem kefaret gerekir. Ancak cim'a zorla yapılmışsa kadına sadece gününe gün kaza gerekir. Çünkü orucu bozması hususunda zorlanmıştır, kendi iradesiyle bozmamıştır.

3. Orucu bozarken, tabiî gıdalardan veya gıda yerine geçebilecek yiyecek ve içeceklerden faydalanmış olmak. Mesela: Çakıl taşını veya demir parçasını yutan kimsenin orucu bozulur. Ancak kefaret gerekmez.

4. Ağıza giren yağmur suyunu kasden yutmak

5. Sirke, deve sütü, bakla, kavun, karpuz ,üzüm ve şeker kamışı sularını içmek

6. Şifa olacağı gerekçesi ile harhangi bir ilacı kullanmak

7. Yağa ve pekmeze katılmış darı ununu yemek

8. Asma yaprağı veya taze ağaç yaprağını yemek

9. Yenilen cinsten otları, ilaç veya gıda niyetiyle kullanmak

Orucu bozmayan davranışlar nelerdir?

1. Unutarak yemek, içmek veya cinsî münâsebette bulunmakla oruç bozulmaz. Ancak hatırlandığında derhal bırakmalıdır. Aksi takdirde oruç bozulur. Hatırlanmadığı takdirde bunların oruçluya Allah’ın bir ikrâmı olduğu, bizzat Resûlullah Efendimiz (asm) tarafından beyan edilmiştir. Binâenaleyh bir kimse oruçlu olduğunu unutarak ve hatırlamayarak karnını tamamen doyursa orucu bozulmaz.

2. Diş etlerinden çıkan kan yutulmadan tükürülürse oruç bozulmaz.

3. Mîdeden gelen suyu geri yutmak orucu bozmaz.

4. Yenilmeyen ve kendisinden faydalanılmayan şeylerin, farkına varılmadan nefesle boğaza kaçması halinde oruç bozulmaz. Meselâ havadaki duman, toz ve uçan bir sineğin boğaza kaçması...vb. gibi.

5. Diş arasında kalan ve nohut tanesinden küçük bir yemek artığını yutmak orucu bozmaz.

6. Ağız dolusu olmayan bir kusuntunun kendiliğinden gelip sonra içeriye dönmesi ile oruç bozulmaz.

7. Kasıt olmaksızın; kendiliğinden, yani bir rahatsızlık sebebiyle kusmak orucu bozmaz.

8. İhtilâm olmakla veya isteği dışında yalnızca meni ya da akıntı gelmekle oruç bozulmaz.

9. Yıkanmakla veya suya girilmekle, su yutulmadıkça oruç bozulmaz.

10. Kan aldırmakla oruç bozulmaz.

11. Abdest aldıktan sonra ağızda kalan yaşlık orucu bozmaz.


9 yıl 10 ay önce eklendi

II. Abdülhamit Han ile ilgili olaylar Badminton oyun kuralları Erkekleri etkilemenin yolları nelerdir? Yeni anayasa maddeleri'nin özeti ve açıklaması Türkiye'nin en büyük ırmağı (nehri) hangisidir Fisyon ve Füzyon nedir? Evde Orkide Çiçeğinin Bakımı Türkiye'de Medya Sahipleri 2020 Aşure günü tarihi Ünlü Matematikçiler ve Hayatları 4 Orucu bozan şeyler nelerdir? Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir Tavla Nasıl Oynanır? Tavla Zar İsimleri ve Kazanma İpuçları İnternette Reklamlar Nasıl Fiyatlandırılır? (CPM, CPC, CPL, CPA) Doğal Afetlerden Korunma Yolları Engelli olmak nedir, özürlülüer kanunu İşyerinde uykunuz gelirse ne yapmalısınız? Bir Google Maps harikası daha İmam Gazali'den Öğütler I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28