Yeni Türk Şiiri Nazım Biçimleri ve Türleri

yeni türk şiiri nazım biçimleriA. NAZIM BİÇİMLERİ

I. DÜZENLİ NAZIM BİÇİMLERİ

1. Terza-rima

Servet-ı Fünun şairleri tarafından batıdan alınarak edebiyatımıza kazandırılmış nazım biçimidir.

Üç dizeli bentlerden oluşur, son bent tek dizeden meydana gelir.

Kafiye düzeni örüşük kafiyedir. aba bcb cdc e

2. Sone

Servet-i Fünun döneminde Fransız edebiyatından alınmıştır.

On dört mısradan oluşur.

Özellikle lirik konular işlenir.

Kafiye şeması: abab abba ccd ede

3. Triyole

On mısralı bir nazım biçimidir. aaaa aabb bb

4. Balad

14. yy.da doğmuş dans şarkısıdır.

Gülünç ve acıklı olayları dile getiren şiirlerdir.

Bir çeşit manzum masaldır.

Üç uzun bir kısa bentten (sunu parçası) oluşur.

Genellikle çapraz kafiye kullanılır.

Edebiyatımızda fazla yaygın değildir.

5. Serbest Müstezat

Müstezat’ın daha özgürce kullanılmış biçimdir. Servet-ı Fünun ve Fecr-ı Ati şairlerince kullanılmıştır. Serbest müstezatta nazım nesre yaklaştırılmıştır, belirli bir kafiyeleniş görülmez.

6. Mensur Şiir

Düz yazı şiirdir. Özellikle seci (düzyazıda iç kafiye) ve alliterasyonlarla (belirli ünsüzlerin tekrarı) yazılır. Edebiyatımıza Halit Ziya Uşaklıgil (Mensur şiirler, Mezardan sesler) tarafından kazandırılmıştır.

7. Çaprak Uyak

8. Sarma Uyak

9. Örüşük Uyak

10. Düz Uyak

11. Halk Şiirinden Alınan Nazım Biçimleri

II. SERBEST DÜZENLİ NAZIM BİÇİMLERİ

A. EŞİT DÜZENLİ BİÇİMLER

1. Üçlüler

Üçlük: Üç mısradan meydana gelen mazım birimidir. Bu birim Batı etkisindeki Türk edebiyatı nazım biçimlerinde kullanılır.

2. Dörtlüler

Dörtlük: Dört mısralık nazım birimidir. Daha çok Halk edebiyatı ürünlerinde kullanılan bir nazım birimidir.

3. Beşliler

4. Altılılar

5. Yedililer

6. Sekizliler

B. KARIŞIK DÜZENLİ BİÇİMLER

C. SERBEST NAZIM

Genel anlamda ölçü ve uyak kurallarına bağlı olmayan şiirdir. Serbest şiir Türk edebiyatına Servet-i Fünun döneminde Batı edebiyatından alınarak yeni Türk şiirine uygulanmış bir biçimdir.

Serbest şiirde dizelerin uzunluk kısalıkları, uyak, redif, uyak düzeni, nazım birimi gibi nazmın bağlayıcı unsurları önemsenmez. Hatta bu unsurlardan mümkün olduğunca kaçılır. Ama tamamen kafiyesiz ve redifsizdir de diyemeyiz.

Serbest şiirde bu şekil serbestliğinin yanı sıra içerik bakımından da bir serbestlik vardır. Nazmın belli kalıplarına uyularak yazılan/söylenen şiirlerde konularda belli ve sınırlıdır. Serbest şiirde ise konular sınırsızdır.

Bunların yanında serbest şiirin okuyucusu da serbesttir. Her şiir sever aynı şiiri aynı şekilde değerlendirmez. Kimisinin hoşlandığı şiirden kimileri hoşlanmaz. Ama nazımda (Divan şiiri, Türk halk şiiri, Âşık tarzı Türk şiiri...) beğeni ve takdir bakımından çoğunlukla bir ortaklık vardır.


3 yıl 7 ay önce eklendi

İlk gece namazı nasıl kılınır? Türk Sanat Müziği şarkıları listesi Doğal afetler karşısında alınması gereken önlemler nelerdir? Yeni anayasa maddeleri'nin özeti ve açıklaması Dalga boyu hesaplamasıyla ilgili örnekler Egzama nedir, nasıl tedavi edilir? NGINX'te "502 Bad Gateway" hatası nasıl çözülür? 'Bu meydan kanlı meydan' sözlerinin devamı 2015 Kadir Gecesi ne zaman Haftanın günleri Aşık Veysel ve Hayatı Yeni Türk Şiiri Nazım Biçimleri ve Türleri Aşık Atmak ne demek Türk vatandaşlığının evlat edinme ve seçme hakkı ile kazanılması Genetik Hastalıklar Nelerdir, Genetik ve Kalıtsal Hastalıklar Hangileridir? Peri bacaları nasıl oluşmuştur Cebir'de denklem çözerken X harfi kullanılmasının temel sebebi Bir çocuk yetiştirmenin maliyeti ne kadar? Cennet Papağanı Türleri, Cennet Papağanı Cinsleri Quick Sort (Hızlı Sıralama) Algoritması Linux Terminal'de (Komut Satırı'nda) For Döngüsü