Tekke Edebiyatı Nazım Türleri

tekke edebiyatı nazım türleriDinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir.

Tekke Edebiyatı nazım türleri şunlardır:

1. İlâhî

Allah aşkını konu edinen, Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için yazılan/söylenen şiirlerdir.
Özel bir ezgiyle okunur.

İlâhîler tarikatlere göre türlü adlar alır: Mevlevîlerde âyin, Bektaşîlerde nefes, Alevilerde deme (deyiş, deme), diğer tarikatlerde de cumhur yada ilâhî denir.

Deme, Alevî ve Kızılbaş şairlerine aittir. Bestelenir. 8’li kalıpla söylenir.

İlâhîleriyle en çok Yunus Emre (XIII. yy.) ünlenmiştir.

İlâhî, yedili, sekizli ve on birli hece ölçüsüyle yazılır.

Dörtlük sayısı 3-7 arasındadır.

Kafiye düzeni koşmaya benzer: abab cccb dddb... İlk dörtlüğün uyak düzeni xbxb ya da aaab şeklinde de olabilir.

2. Nefes

Bektaşî şairlerinin yazdıkları tasavvufî şiirlerdir.

Nefeslerde genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücut (varlığı birliği) kavramı anlatılır. Bunun yanı sıra Hz. Muhammet ve Hz: Ali için övgüler de söylenir.

Nefeslerde kalenderane ve alaycı bir üslûp göze çarpar.

Edebiyatımızda Pir Sultan Abdal nefesleriyle ünlüdür.

3. Nutuk

Tekke önderlerinin tarikate yeni giren dervişlere tarikatin ilkelerini öğretmek macıyla söyledikleri didaktik şiirlerdir.

4. Devriye

İlâhîye benzer. Ezelden beri var olan insan ruhunun Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini işleyen şiirlerdir.

5. Şathiye (Şathiyat-ı Sofiyane)

Dinin ilkelerinden, inançlardan teklifsizce ve alaycı bir dille söz ediyormuş gibi söylenen şiirlerdir.

Görünüşte saçma sanılan bu şiirler aslında toplumun ve insanların eleştirisini yapmakta ve tasavvuf kavramlarını anlatmaktadır.

Bunlara genellikle Bektaşî şairlerinde rastlanır.


3 yıl 1 ay önce eklendi

Divan Edebiyatın'da sık kullanılan kelimeler ve anlamları Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı isimli romanının kitap özeti Harflere göre İngilizce Atasözleri Nas ve Felak Sureleri Ölülerin arkasından Kuran-ı Kerim okunur mu? Eski Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıça isimleri Regular Expressions ile içeren ve içermeyen satırları bulma Ünlü Matematikçiler ve Hayatları 3 Kadir Suresi, Türkçe Okunuşu ve Anlamı Tekke Edebiyatı Nazım Türleri Dümen kırmak deyiminin anlamı Yabancıların oturma izinleri, Türkiye'de ikamet ve çalışma izni Anadolu’da Yaşayan Göçmen Kuş türleri ve açıklamaları Eritrosit Nedir, Eritrosit Ne Demek Aslanlar Hakkında Genel Bilgi Hidrojen bombası, atom bombasından farkı ve gücü Batıl inançlar Çinli Bambu Ağacı Hayvanlar ile ilgili ilginç bilgiler, en ilginç hayvanlar Sözde Ermeni Soykırımı hakkında daha fazla bilgi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25