Tekke Edebiyatı Nazım Türleri

tekke edebiyatı nazım türleriDinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir.

Tekke Edebiyatı nazım türleri şunlardır:

1. İlâhî

Allah aşkını konu edinen, Tanrıyı övmek, ona yalvarmak için yazılan/söylenen şiirlerdir.
Özel bir ezgiyle okunur.

İlâhîler tarikatlere göre türlü adlar alır: Mevlevîlerde âyin, Bektaşîlerde nefes, Alevilerde deme (deyiş, deme), diğer tarikatlerde de cumhur yada ilâhî denir.

Deme, Alevî ve Kızılbaş şairlerine aittir. Bestelenir. 8’li kalıpla söylenir.

İlâhîleriyle en çok Yunus Emre (XIII. yy.) ünlenmiştir.

İlâhî, yedili, sekizli ve on birli hece ölçüsüyle yazılır.

Dörtlük sayısı 3-7 arasındadır.

Kafiye düzeni koşmaya benzer: abab cccb dddb... İlk dörtlüğün uyak düzeni xbxb ya da aaab şeklinde de olabilir.

2. Nefes

Bektaşî şairlerinin yazdıkları tasavvufî şiirlerdir.

Nefeslerde genellikle tasavvuftaki vahdet-i vücut (varlığı birliği) kavramı anlatılır. Bunun yanı sıra Hz. Muhammet ve Hz: Ali için övgüler de söylenir.

Nefeslerde kalenderane ve alaycı bir üslûp göze çarpar.

Edebiyatımızda Pir Sultan Abdal nefesleriyle ünlüdür.

3. Nutuk

Tekke önderlerinin tarikate yeni giren dervişlere tarikatin ilkelerini öğretmek macıyla söyledikleri didaktik şiirlerdir.

4. Devriye

İlâhîye benzer. Ezelden beri var olan insan ruhunun Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmesi düşüncesini işleyen şiirlerdir.

5. Şathiye (Şathiyat-ı Sofiyane)

Dinin ilkelerinden, inançlardan teklifsizce ve alaycı bir dille söz ediyormuş gibi söylenen şiirlerdir.

Görünüşte saçma sanılan bu şiirler aslında toplumun ve insanların eleştirisini yapmakta ve tasavvuf kavramlarını anlatmaktadır.

Bunlara genellikle Bektaşî şairlerinde rastlanır.


2 yıl 11 ay önce eklendi

Doğa ile ilgili şiirler Dalga boyu hesaplamasıyla ilgili örnekler Türkiye tatili Erdoğan'ı desteklemekten başka bir şey değil Ramazan hakkında peygamber efendimizin sözleri Peygamberimizin isimleri Türkiye'de Yıllara göre Bitkisel Üretim İstatistikleri Sanat Felsefesi (Estetik) Ünlü Matematikçiler ve Hayatları 1 Kudüs denilince Selahaddin Eyyubi Tekke Edebiyatı Nazım Türleri Aşık Atmak ne demek Bulaşık Makinesini Kim İcat Etti Hidroelektrik santrallerinde (barajlarda) elektrik nasıl üretilir Arabanın icadı, Otomobili kim icat etti Enerji kaynaklarının çevreye olumlu etkileri Engelli olmak nedir, özürlülüer kanunu Bilgisayar parçaları nelerdir? OEM Malzemeler Bilgisayarınız yavaşladı mı, nasıl hızlandırabilirim? "Milli Ruh": Turgut Özal döneminde yaşanmış bir olay Open CV (computer vision) kütüphanesini kullanarak yüz tanıma kodu örneği
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24