Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Şiirler nazım birimlerine, kafiyeleniş şekillerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar.

1. Mani

• Sözlü/anonim edebiyat ürünlerindendir.

• Dört mısradan meydan gelir.

• Yedili hece ölçüsüyle söylenir.

• Sevgi, tabiat, övgü, yergi, evlât sevgisi, ayrılık, hasret ve aşk konularını işler.

• İlk iki mısra doldurmadır, konuya giriş için söylenir. Son iki mısrada ise asıl söylenmek istenen verilir.

• Maniler, düz mani ve ayaklı (cinaslı, kesik) mani olarak iki grupta incelenir. Cinaslı manilerde mısra sayısı dörtten fazla olabilir.

• Söyleyeni belli olmayan, genellikle 7'li hece ölçüsüne göre söylenen dörtlüklerdir.

• Doğu Anadolu'da mani yerine bayatı sözü de kullanılmaktadır.

• Uyak düzeni aaba şeklindedir.

2. Türkü

• Türkiye'nin sözlü geleneğinde, bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini göstermek için en çok kullanılan ad "türkü"dür. Özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çeşitlemesine göre ninni, ağıt, deyiş, hava adları da kullanılmaktadır.

• Çağdan çağa ve yöreden yöreye içerik ve şekil olarak değişiklikler gösterebilir.

• Aşk, doğa, güzellik, kahramanlık, sosyal konular türkülerin konusunu oluşturur.

• Türküler aynı zamanda aşık edebiyatı nazım şeklidir. Yani söyleyeni belli türküler de vardır.

• Kendine özgü bir ezgiyle söylenir.

• 8'li ve 11'li hece kalıbıyla söylenir.

• Bent ve kavuştak olmak üzere iki bölümden oluşur.

• Hecenin sekizli ve on birli ölçüleriyle yazılır.

• Türküler ezgilerine göre divan, usulsüz, bozlak, koşma, hoyrat, kayabaşı, Çukurova gibi çeşitlere ayrılır.

3. Ninni

• Anonim/sözlü ürünlerdendir.

• Türkü çeşitlerinden biridir.

• Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen türkülerdir.

• Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur.


9 yıl 11 ay önce eklendi

Uçaklar neden 10 km yüksekten uçar? Atletizmin Dalları Çevre kirliliği için çözüm önerileri Babalar Günü ne zaman? Yılbaşı ve noel kutlamaları nasıl başlamıştır? Egzama nedir, nasıl tedavi edilir? Türkiye'nin en büyük 100 perakende şirketi ve yıllık ciroları Narsisizm nedir? 2021 Regaib Kandili ne zaman Mide yanmasına ne iyi gelir? Kadir Suresi, Türkçe Okunuşu ve Anlamı Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim atasözünün anlamı Regular Expressions Referans Sayfası Kur'an-ı Kerim'de kurban ile ilgili ayetler var mı? Isı ve sıcaklık arasındaki farklar Balın bilinmeyen faydaları, Balın faydaları nelerdir? Dalga boyu nedir, nasıl hesaplanır? Osmanlı Armasının Tasarımı ve Özellikleri İsveçli çöpçü borsadan zengin olmuş!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28