Ailemize karşı görevlerimiz nelerdir

Aile bireylerinin görevleriAilenin temeli karı-kocadır Aile önce bunlarla kurulur. Peygamberimiz (sas) Efendimiz şöyle buyurmuştur: «Dikkat ediniz sizin kadınlarınız üzerinde kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır»

Karı-Kocanın Birbirine Karşı Görevleri

- Her şeyden önce karı ile koca arasında karşılıklı sevgi olmalı
- Koca ailesinin yiyecek giyecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalı kazancı helâl olmalı
- Koca ailesinin dini ve ahlâki vazifelerini yapmasında yardımcı olmalı eksiklerini öğretmeye çalışmalı
- Erkek hanımına karşı nazik ve yumuşak davranmalı kaba ve kırıcı olmamalı

Bu konuda Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: «Mü'minlerin iman yönünden en mükemmeli ahlâkça en güzel olanlarıdır Sizin en hayırlınız kadınlara karşı en iyi davrananınızdır»

- Kadın kocasına sevgi ve saygı ile bağlanmalı ev idaresinde ve çocukların terbiyesinde kocasına yardımcı olmalı
- Kadın tutumlu olmalı kocasının kazandıklarını israf etmemeli ve evine sahip çıkmalı
- Kadın evine yuvasına bağlı olmalı namusunu titizlikle korumalıdır

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

«Kadın beş vakit namazını kılar Ramazan orucunu tutar namusunu korur ve kocasına itaat ederse kendisine: 'Hangi kapısından istersen cennete gir denilir»

«Herhangi bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer»

Anne ve Babanın Çocuklarına Karşı Görevleri

Aile yuvasının süsü ve mutluluk kaynağı olan çocuk anne ve babaya Allah'ın bir emanetidir Anne ve baba çocuklarının terbiyesinden hem Allah'a hem de topluma karşı sorumludur Anne ve babanın çocuklarına karşı başlıca vazifeleri şunlardır:

- Çocuklarını sağlıklı olarak besleyip büyütmek çocukların beden ve ruh sağlığını korumak
- Çocuklarına haram lokma yedirmemek

Peygamber Efendimiz: «Allah yolunda harcanan paraların sevabı en çok olanı aile fertlerine harcanan paradır» buyurmuş «Bir insanın bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal etmesi günah olarak kendisine yeter» uyarısında bulunmuştur

- Çocuğuna güzel bir ad koymak
- Çocuğu iyi terbiye etmek ona ahlâk yönünden güzel örnek olmak

Peygamberimiz: «Hiç bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır» buyurarak çocuk terbiyesinin önemini belirtmiştir

- Çocuğu okutmak geçimini sağlayıcı bir meslek sahibi yapmak

Hz Ali şöyle demiştir: «Çocuklarınızı bulunduğunuz zamandan başka bir zaman için yetiştiriniz Çünkü onlar sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratılmışlardır»

- Çocukları sevmek onlarla ilgilenmek Çünkü çocukların yemek içmek kadar sevgiye de ihtiyaçları vardır

Peygamber Efendimiz çocukları çok sever ve onlarla ilgilenirdi

- Çocuklara sevgi gösterirken hediye verirken ayırım yapmamak eşit ve adaletli davranmak
- Evlenme çağına geldikleri zaman çocukları evlendirmek

Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Görevleri

- Ana ve babaya iyilikte bulunmak
- Geçim sıkıntısı içinde iseler geçimlerini sağlamak
- Ana ve babayı söz ve davranışları ile hiçbir şekilde incitmemek "Öf" bile dememek
- Ana ve babalarına karşı güler yüzlü tatlı sözlü olmak yüzlerine sert ve öfkeli bakmamak
- Çağırdıkları vakit hemen koşmak
- Ana ve babaların emirlerini (Bu emirlerde Allah'a itaatsizlik olmadıkça) dinlemek ve yerine getirmek
- Her işte onları memnun etmek
- Yanlarında yüksek sesle konuşmamak
- Ana-baba hizmete muhtaç duruma geldiklerinde onlara hizmet etmek ve bunu seve seve yapmak
- Onlardan izinsiz bir yere gitmemek
- Öldükleri zaman onları rahmetle anmak dûa etmek onların ruhları için hayır yapmak vasiyetlerini yerine getirmek anne ve babanın dostlarına iyilik etmek anne ve babasına kötü söz söylenmesine sebep olmamak

Anne-baba hakları konusunda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:

«Allah'ın en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz ile anaya ve babaya iyilik yapmaktır»

«Allah'ın kıyamet gününde yüzlerine bakmayacağı kişilerden biri de anasına babasına asi olandır»

«Allah bütün günahlardan dilediklerinin (cezasını) kıyamet gününe tehir eder yalnız ana-babaya yapılan isyanın cezasını Allah sahibine ölmeden önce verecektir»

Kardeşlerin Birbirine Karşı Görevleri

Kardeşler arasında samimi bir sevgi ve birlik olmalı

Kardeşler birbirlerini tamamlayan bir bütünün parçaları gibidir Hiç bir şey bu birliği bozmamalıkardeşleri birbirinden uzaklaştırmamalı

Miras para ve mal gibi şeyler maddi çıkarlar kardeşlerin arasını açmamalı aralarındaki birliği bozmamalı

Büyük kardeşler küçükler için ana baba gibidir Küçükler büyüklere saygı göstermeli onlara karşı gelmekten kırıcı söz ve davranışlardan sakınmalı Büyükler de küçükleri korumalı sevgi ve merhamet göstermelidir

Kardeşler birbirlerine iyilik yapmalı birbirlerinin menfaatini kendi menfaati gibi gözetmelidir

Komşulara Karşı Görevlerimiz

Aile ve akrabalarımızdan sonra bize en yakın olan insanlar komşularımızdır Hemen her gün karşılaştığımız çoğu zaman beraber olduğumuz komşularla iyi geçinmek dinimizin emridir

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de komşulara iyilik yapmamızı emretmiş Sevgili Peygamberimiz de:

«Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyilik etsin»

«Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin» (120) buyurmuştur
Peygamberimiz bir Hadis-i şeriflerinde de: Komşusuna eziyet edenlerin gerçek mü'min olamayacaklarını ve cennete giremeyeceklerini bildirmiştir

Komşularımıza karşı başlıca görevlerimiz

- Komşuların hakkına saygılı olmak onları söz ve davranışlarımızla incitmemek
- Güler yüzlü tatlı sözlü olmak sevinç ve üzüntülerini paylaşmak
- Dert ve sıkıntılarını gidermeye çalışmak gerektiğinde yardım etmek ödünç vermekhediyeleşmek
- Ses ve gürültü ile onları rahatsız etmemek
- Hastaları ziyaret etmek ölenin cenazesine katılmak başsağlığı dilemek

Özetle: Kendimiz için sevdiğimiz şeyleri onlar için de sevip arzu etmek kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri onlara yapmamaktır

Okul İşyeri ve Çevredeki Diğer Dinlere Mensup İnsanlarla İlişkiler

Dinimiz; müslüman olmayan kimselerin haklarına da saygılı olmamızı emreder onlara zarar verilmesini ve haksızlık yapılmasını yasaklar

Müslüman yaşadığı toplumdaki insanlarla iyi ilişkiler içinde bulunmaya özen göstermelidir
Arkadaşlarımız başka dinden olsalar bile onlarla iyi geçinmeli kaba ve kırıcı davranışlardan sakınmalıyız

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: «Mü'min uysaldır Başkaları ile iyi geçinir kendisi ile iyi geçinilir İyi geçinmeyen kendisi ile de iyi geçinilmeyen kimsede hayır yoktur»


3 yıl 10 ay önce eklendi

Kelime-i Tevhid ve Anlamı Enerji tasarrufu nasıl yapılır? En hızlı 3 atı bulma mantık sorusu Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban Romanının Özeti Harflere göre İngilizce Atasözleri Cuma gününün önemi, Cuma günü niçin kutsaldır? Et fiyatları neden pahalı, et fiyatları neden düşmüyor? Cinler Hakkında Sorular ve Cevapları Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) 20. Yüzyıl Tarihi, 1900-1950 Kronolojisi Kafiyeli Sözler Sanat Çeşitleri, Zanaat Çeşitleri Ailemize karşı görevlerimiz nelerdir Kuşlar neden V şeklinde uçarlar? Kağıdı kim buldu, Kağıt icadı Elektriği Kim Buldu? C#'ta DateTime Formatını Değiştirmek En acayip Türk batıl inançları Dinimizde cinsellik ve sevişmek İsveçli çöpçü borsadan zengin olmuş!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27