Türk vatandaşlığının evlat edinme ve seçme hakkı ile kazanılması

Türk vatandaşlığının evlat edinme ve seçme hakkı ile kazanılması

Türk vatandaşlığı 2 yolla kazanılır.

• Doğumla kazanılan vatandaşlık
• Sonradan kazanılan vatandaşlık

Bu sayfada sonradan kazanılan vatandaşlık maddesini daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Doğumla kazanılan vatandaşlık konusunu detaylı olarak incelemek için lütfen bağlantıya tıklayınız.

Eğer isteğiniz sadece oturma izni almak ise detayları burada bulabilirsiniz.

Sonradan kazanılan vatandaşlık

Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı üç yolla elde edilir.

A. Yetkili makam kararı
B. Evlat edinilme
C. Seçme hakkının kullanılması

Bu sayfada evlat edinilme yolu ve seçme hakkının kullanılması yollarıyla vatandaşlık kazanma maddelerini daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Yetkili makam kararı ile vatandaşlık kazanma için yetkili makam kararı bağlantısını kullanabilirsiniz.

B) Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması

1. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ve başvuru tarihinde ergin olmayan (en azından 18 yaşından küçük olmak gibi şartlar) yabancı, Türk vatandaşlığını kazanabilir.

2. Evlat edinilen kişi, Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra evlat edinen ile arasındaki evlatlık ilişkisinin herhangi bir şekilde son bulması halinde, Türk vatandaşlığını korur.

3. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ve başvuru tarihinde ergin olan (en azından 18 yaşından büyük olmak gibi şartlar) yabancı hakkında "Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması" ile ilgili hükümleri uygulanır. (Lütfen "Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması" ile ilgili hükümleri okumak için tıklayın)

İstenen Belgeler

• Evlat edinenin isteğini belirten form dilekçe.
• Doğum belgesi.
• Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı.
• Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
• Evlat edinen kişiye ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
• Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

C) Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması

Ana veya babasının zorunlulukları veya keyfiyetleri neticesinde Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan çocuklar; ergin olmalarından (en azından 18 yaşından büyük olmak gibi şartlar) itibaren üç yıl içinde başvurmaları halinde; ‘’Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması’’ hükümlerince Türk vatandaşı olabilirler.

İstenen belgeler

• İsteği belirten form dilekçe.
• Müracaat makamlarınca Mernis sisteminden alınan ve kişinin kapalı nüfus kaydını gösteren nüfus kayıt örneği.
• Pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
• Medenî hal belgesi.
• Kişinin Türk vatandaşlığını kaybettikten sonraki medenî halinde değişiklik varsa bununla ilgili belge.
• Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
• Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösteren belge.
• Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk vatandaşlığının Sonradan Kazanılmasında eş ve çocukların durumu

1. Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması, eşin vatandaşlığına tesir etmez.

2. Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın çocukları (ergin değillerse) ana ve babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

3. Evlilik birliği içinde ana veya babadan birinin Türk vatandaşlığını kazanması durumunda, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat (izin) etmesi halinde çocuk, ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

4. Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocuğu, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat etmesi (izin vermesi) halinde ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

5. Muvafakat (izin) verilmemesi halinde ana veya babanın sürekli ikametinin bulunduğu ülkedeki hâkim kararına göre işlem yapılır.

6. Ana veya babadan birinin ölmüş olması halinde çocuk, Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

7. Türk vatandaşlığını kazanan ananın evlilik birliği dışında doğan çocuğu anaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

8. Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran ana veya babanın çocuklarının ana veya baba ile birlikte işlem görmesi esastır. Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde haklarında ‘’Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması’’ (kanun 15. madde) hükümleri uygulanır.

İstenen Belgeler

Ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı talebinde bulunanlardan farklı durumlarına göre şu belgeler istenir.

a. Çocuk evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem görecek ise;

• Doğum belgesi,
• Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
• Ana veya babanın muvafakat belgesi,
• Ana ve babaya ait evlenme belgesi,

b. Çocuk boşanma ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem görecek ise;

• Doğum belgesi,
• Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
• Velayet kararı,
• Diğer eşin muvafakat belgesi,

c. Çocuk ölüm ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem görecek ise;

• Doğum belgesi,
• Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
• Ana ve babaya ait evlenme belgesi,
• Ana veya babaya ait ölüm belgesi,

ç. Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve anasına bağlı olarak işlem görecek ise;

• Doğum belgesi,
• Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
• Çocuğun doğduğu tarihte ananın bekâr olduğunu gösteren medenî hal belgesi,

d. Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve babaya bağlı olarak işlem görecek ise;

• Doğum belgesi,
• Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı,
• Çocuk ile baba arasında soy bağının kurulduğuna dair belge,
• Ananın muvafakat belgesi,
• Velayet kararı,
• Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen ana veya babaya bağlı olarak işlem gören, aile kütüğünde kayıtlı çocuk için doğum belgesi ve doğum tutanağı istenmez.
• Ana veya babası Türk vatandaşlığını kazanmış çocuğun doğum tutanağına ana adı, baba adı ve soyadı nüfus kaydına göre yazılır. Ana veya baba çocuğa Türkçe ad verebilir. Bu takdirde doğum tutanağına, verilen Türkçe ad yazılır.

Her türlü vatandaşlık başvurusunda belgelerini temin edemeyenlerin durumu

• Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında bulunan yabancının vatansız olması
• Uyruğunda bulunduğu devlet makamlarından istenen belgeleri bir ya da birkaçını alamaması halinde; başvuru sahibinin durumu Bakanlığa bildirilir. Bakanlığın olumlu görüşü varsa; Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişiden, bu belgenin içeriğinde olması gereken bilgi, kişinin beyanına göre yazılı olarak alınır. Yalan beyanın sonradan tespiti durumunda; vatandaşlığa alınma kararı iptal edilir.

Benzer konular

Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Doğumla Vatandaşlık Kazanma

Vatandaşlık nasıl alırım, yetkili makam kararı ile TC vatandaşı olma?


12 yıl 3 ay önce eklendi

LCD/LED TV duvara ne kadar yükseğe takılmalıdır? Hz Muhammed (sav) ile ilgili Şiirler Göz renkleri nelerdir? En hızlı 3 atı bulma mantık sorusu En güzel romanlar, en çok beğenilen romanlar Dilimizde de anlamı olan İngilizce Atasözleri Oruç tutmanın bize kazandırdıkları Haçlı Seferleri, Haçlı Seferlerinin Sebepleri ve Sonuçları Hangi mahkeme hangi davalara bakar Farabi'nin Hayatı Neşet Ertaş Hayatı Dünya Edebiyatındaki Ünlü Romanlar ve Özetleri Alnı açık yüzü ak olmak deyiminin anlamı Türk vatandaşlığının evlat edinme ve seçme hakkı ile kazanılması Aile içi kalıtsal hastalıklar nelerdir? C++'ta proje oluşturma ve ortam değişkenlerini ayarlama Karınca yuvasının özellikleri, Karınca cumhuriyeti Programsız dosya şifreleme nasıl yapılır? Bilgisayara Şifre Nasıl Konulur Domain Adı Yaşam Çevrimi, Silinme Aşamaları Linux tabanlı sistemlerde işinizi kolaylaştıracak bilgiler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28