Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Doğumla Vatandaşlık Kazanma

Doğumla vatandaşlık kazanmaTürk vatandaşlığı 2 yolla kazanılır.

- Doğumla kazanılan vatandaşlık
- Sonradan kazanılan vatandaşlık

Bu sayfada doğumla kazanılan vatandaşlık maddesini daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Sonradan kazanılan vatandaşlık konusunu detaylı olarak incelemek için lütfen bağlantıya tıklayınız.

Eğer isteğiniz sadece oturma izni almak ise detayları burada bulabilirsiniz.

DOĞUMLA KAZANILAN VATANDAŞLIK

Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı iki yolla elde edilir.

- Soy bağı yoluyla kendiliğinden kazanılır.
- Doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır.

1. Soy bağı esasına göre kendiliğinden kazanılan vatandaşlık

Şu durumlardan en az birinin varlığı gerekir:

(1) Çocuk doğduğunda, ana veya babadan en az birinin Türk vatandaşı olması gerekir.

(2) Çocuk doğduğunda, babası Türk vatandaşı ama anası yabancı ise, çocuğun babaya soy bağı ile bağlı olduğu ispat edilmelidir. Diğer bir ifade ile bu çocuğun bu babadan olduğu ispatlanmalıdır. (5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre)

Bu iki durumun varlığı incelenirken; doğan çocuğun evlilik birliği içinde doğup doğmadığı ya da doğumun Türkiye’de olup olmadığı konusu hiç önemli değildir.

On sekiz yaşını tamamladıktan sonra doğuma ilişkin yurt dışından yapılan bildirimlerde başvuru

Soy bağına bağlı vatandaşlık başvurusu eğer çocuk on sekiz yaşını doldurduktan sonra yapılıyorsa, yukarıdaki iki ana şartı taşıyıp taşımadığı bakanlıkça tespit edilir ve Türk vatandaşlığı verilir.

İstenen belgeler

- İsteği belirten form dilekçe.
- Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği (Mernis sisteminden).
- Türk vatandaşı ana veya babadan birinin ya da her ikisinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge.
- Talepte bulunan kişinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge.
- Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
- Kişinin ana ve babasından, bunlardan birisinin ya da her ikisinin ölmüş olması halinde ise; varsa kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece yakınlarından, müracaat makamlarınca alınacak ve yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı.
- Doğum belgesi.
- Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı.

Bakanlıkça yapılan inceleme olumlu ise, yabancı şahıs doğumundan itibaren Türk vatandaşlığı kazanmış olur. Olumsuz ise başvuru reddedilir.

2. Doğum yeri esasına göre vatandaşlığın kazanılması

Şu durumlardan en az birinin varlığı gerekir:

Türkiye’de doğmak şartıyla;
1) Ana ve babasının belli olmaması
2) Yabancının vatansız (Haymatlos) olması
3) Yabancının kendi millî kanunlarına göre, ana ve babadan dolayı vatandaşlık kazanamaması

Yukarıdaki üç maddeden bağımsız olarak; Türkiye’de bulunmuş çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığı kazanır. (29/9/2006 tarihli ve 2006/11081 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre)

İstenen belgeler

- İsteği belirten form dilekçe.
- Çocuğun Türkiye’de doğduğunu ispatlayan doğum belgesi.
- Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı.
- Çocuğun ana ve babadan dolayı hiçbir devletin vatandaşlığını kazanamadığını ispatlayan belge.
- Ana ve babanın vatansız olması halinde temini mümkün ise bu durumu ispatlayan belge.

Bakanlıkça yapılan inceleme olumlu ise, yabancı şahıs doğumundan itibaren Türk vatandaşlığı kazanmış olur. Olumsuz ise başvuru reddedilir.

Vatandaşlık nasıl alırım, yetkili makam kararı ile TC vatandaşı olma?
Türk vatandaşlığının evlat edinme ve seçme hakkı ile kazanılması


5 yıl 1 ay önce eklendi

İslam dininde kürtaj yaptırmak günah mı? Dünyadaki müzik türleri ve açıklamaları İngiliz kız isimleri Anneler Günü ile ilgili şiirler Türkiye'de hangi madenler, nerede çıkarılır Fisyon ve Füzyon nedir? Türkiye'nin en büyük 50 özel şirketi ve yıllık ciroları Narsisizm nedir? 2015 Miraç Kandili ne zaman Utangaçlık Nasıl Yenilir? Mehmet Akif Ersoy Hayatı Halk Şiiri Türleri ve Nazım Biçimleri Dürüstlük ile ilgili deyimler ve anlamları Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Doğumla Vatandaşlık Kazanma Paskalya Bayramı Ne Zaman Kutlanacak 2018 C++'ta proje oluşturma ve ortam değişkenlerini ayarlama Karınca yuvasının özellikleri, Karınca cumhuriyeti Klavye ile yapılan şekiller ve Şekilli harfler Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları Vücudun Değişmeyen Matematiği Sitemdeki resimleri başka sitelerin tarafından kullanmasının önlenmesi