Regular Expressions Referans Sayfası

KarakterTanımÖrnek
^Başlangıç örüntüsü^cat ifadesi cat ile başlayan tüm ifadelerle eşleşir
$Sonlanma örüntüsücat$ ifadesi cat ile sonlanan tüm ifadelerle eşleşir
.Tekil karaktercat. ifadesi catT ve cat2 ifadeleriyle eşleşirken catty ifadesini bulamaz.
[]Liste operatörü, içindeki karakterlerden herhangi biriyle eşleşirgr[ae]y ifadesi gray ya da grey ile eşleşir.
[^]Dışlayan listeleme operatörü1[^02] ifadesi 13 ile eşleşir ama 10 ya da 12 ile eşleşmez.
[-]Aralık operatörü[1-9] ifadesi 0 dışındaki tüm rakamlarla eşleşir
?Bir ya da sıfır sayıda yer almayı temsil edercolou?r ifadesi color ve colour ifadeleriyle eşleşirken colouur ifadesiyle eşleşmez
+Bir ya da birden fazla kez tekrarı simgelerbe+ ifadesi be ve bee ile eşleşirken b ifadesiyle eşleşmez
*? ve + karakterlerinin birleşimidir, sıfır veya daha fazla sayıdaki kullanımları temsil ederbe* ifadesi b, be veya beeeeeeeeee ifadeleriyle eşleşir
()Karakter öbekleri üzerinde çalışmak için kullanılıra(bee)?t ifadesi at veya abeet ifadesiyle eşleşitken abet ifadesiyle eşleşmez
{n}n kez tekrar etmeyi temsil eder[0-9]{3} ifadesi 3 haneli tüm sayılarla eşleşir.
{n,}Alt limit, n veya daha fazla sayıda tekrar etmeyi belirtir[0-9]{3,} ifadesi 3 veya daha fazla haneli tüm sayılarla eşleşir.
{n,m}Üst ve alt limit, n ile m arasındaki tekrarı simgeler[0-9]{3,5} ifadesi 3, 4 ve 5 haneli sayılarla eşleşir.
|Alternatif karakteriJuly (first|1st|1) ifadesi July 1st ile eşleşirken July 2 ifadesiyle eşleşmez

POSIX Karakter Sınıfları

KarakterTanımÖrnek
[:alnum:]Karakter ve sayıları temsil eder[[:alnum:]]{3} ifadesi üç harfli tüm karakter ve sayı grupları ile eşleşir. Ör: 7Ds
[:alpha:]Sadece karakterlerle eşleşir[[:alpha:]]{5} ifadesi büyük ve küçük harflerden oluşan 5 harfli sözcüklerle eşleşir. Ör: aBcDe
[:blank:]Boşluk ve tab'larla eşleşir[[:blank:]]{3,5} ifadesi 3, 4 veya 5 adet ard arda gelen boşluk ve tab karakteriyle eşleşir
[:digit:]Rakamlarla eşleşir[[:digit:]]{3,5} ifadesi 3, 4 veya 5 harfli sayılarla eşleşir. Ör: 489
[:lower:]Küçük harfler[[:lower:]] ifadesi a harfile eşleşirken A harfiyle eşleşmez
[:punct:]Noktalama karakterleri[[:punct:]] ifadesi !, . veya , karakterlerinin herhangi biriyle eşleşirken, a ya da 3 karakterleriyle eşleşmez.
[:space:]alt satıra geçme de dahil olmak üzere tüm boşluk karakterleriyle eşleşir[[:space:]] ifadesi boşluk, tab, alt satıra geçme gibi ifadelerle eşleşir.
[:upper:]Büyük harfler[[:upper:]] ifadesi A ile eşleşirken a harfi ile eşleşmez

Perl Stilinden Karakter Kümeleri

KarakterTanımÖrnek
//İfadenin varsayılan sınırları/colou?r/ ifadesi color ve colour ifadeleriyle eşleşir
iBüyük veya küçük karflerden etkilenmeme/colou?r/i ifadesi COLOR ve Colour ifadeleriyle eşleşir
\bKelime sınırlandırma, kelime (\w) kelime olmayan (\W) karakterler arası eşleşme/\bfred\b/i ifadesi Fred ifadesiyle eşleşmesine rağmen Alfred veya Frederick ifadeleriyle eşleşmez
\BKelime olmayan sınırlandırma/fred\B/i ifadesi Frederick ifadesiyle eşleşirken Fred ifadesiyle eşleşmez
\dTek karakterden oluşan rakamlarla eşleşme/a\db/i ifadesi a2b ifadesiyle eşleşirken acb ifadesiyle eşleşmez
\DSayı olmayan tek karakterle eşleşme/a\Db/i ifadesi aCb ifadesiyle eşleşirken a2b ifadesiyle eşleşmez
\nYeni satıra geçme karakteri (ASCII 10)/\n/ ifadesi yeni satıra geçme karakteriyle eşleşir
\rSatır başına gitme karakteri (ASCII 13)/\r/ ifadesi satır başına gitme karakteriyle eşleşir
\sTüm boşluk karakterleriyle (boşluk, tab, yeni satır) eşleşir/a\sb/ ifadesi a b ifadesiyle eşleşirken ab ifadesiyle eşleşmez
\SBoşluk karakterleri dışındakilerle eşleşir/a\Sb/ ifadesi a2b ile eşleşirken a b ifadesiyle eşleşmez
\tTeb karakteri (ASCII 9)/\t/ ifadesi tab karakterleriyle eşleşir
\wHarf, rakam ve altçizgi karakterleriyle eşleşir/\w/ ifadesi 1 ve_ ile eşleşşir ama ? ifadesiyle eşleşmez
\WHarf, rakam ve altçizgi dışındaki karakterlerle eşleşir/a\Wb/i ifadesi a!b ifadesiyle ile eşleşir ama a2b ifadesiyle eşleşmez

5 yıl 10 ay önce eklendi

Abdest nasıl alınır (Bayan) Erozyon hakkında bilgi Belene: Ölüm tarlası! Öğretmen ile ilgili şiirler 1. Mehmet Dönemi (1413-1421) Telgraf nedir, telgrafın çalışması Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya bedduası Orta Doğu'da Yaşayan Irklar ve Konuşulan Diller Haritası Son kapattığınız TAB'ı yeniden açma kısayolu Ünlü Matematikçiler ve Hayatları 2 Alexander Graham Bell kimdir Halk Edebiyatının Genel Özellikleri Spor ile ilgili Atasözleri Regular Expressions Referans Sayfası Kurban Bayramında Kurban Edilecek Hayvanların Vasıfları Nelerdir? Katı, sıvı ve gaz maddelerin özellikleri Twitter'a girmek için yapılması gerekenler DNS Numaraları 2013 Tüm uydu alıcıları için Biss Key girme işlemi Hayvanlarla ilgili bilgiler, hayvanlar hakkında bilgiler AJAX + PHP Kullanımına Basit Bir Örnek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27