Regular Expressions Referans Sayfası

Regular Expressions Referans Sayfası

Aşağıdaki tabloda regular expression yazımında kullanabileceğiniz temel yapıları bulabilirsiniz.

Karakter Tanım Örnek
^ Başlangıç örüntüsü ^cat ifadesi cat ile başlayan tüm ifadelerle eşleşir
$ Sonlanma örüntüsü cat$ ifadesi cat ile sonlanan tüm ifadelerle eşleşir
. Tekil karakter cat. ifadesi catT ve cat2 ifadeleriyle eşleşirken catty ifadesini bulamaz.
[] Liste operatörü, içindeki karakterlerden herhangi biriyle eşleşir gr[ae]y ifadesi gray ya da grey ile eşleşir.
[^] Dışlayan listeleme operatörü 1[^02] ifadesi 13 ile eşleşir ama 10 ya da 12 ile eşleşmez.
[-] Aralık operatörü [1-9] ifadesi 0 dışındaki tüm rakamlarla eşleşir
? Bir ya da sıfır sayıda yer almayı temsil eder colou?r ifadesi color ve colour ifadeleriyle eşleşirken colouur ifadesiyle eşleşmez
+ Bir ya da birden fazla kez tekrarı simgeler be+ ifadesi be ve bee ile eşleşirken b ifadesiyle eşleşmez
* ? ve + karakterlerinin birleşimidir, sıfır veya daha fazla sayıdaki kullanımları temsil eder be* ifadesi b, be veya beeeeeeeeee ifadeleriyle eşleşir
() Karakter öbekleri üzerinde çalışmak için kullanılır a(bee)?t ifadesi at veya abeet ifadesiyle eşleşitken abet ifadesiyle eşleşmez
{n} n kez tekrar etmeyi temsil eder [0-9]{3} ifadesi 3 haneli tüm sayılarla eşleşir.
{n,} Alt limit, n veya daha fazla sayıda tekrar etmeyi belirtir [0-9]{3,} ifadesi 3 veya daha fazla haneli tüm sayılarla eşleşir.
{n,m} Üst ve alt limit, n ile m arasındaki tekrarı simgeler [0-9]{3,5} ifadesi 3, 4 ve 5 haneli sayılarla eşleşir.
| Alternatif karakteri July (first|1st|1) ifadesi July 1st ile eşleşirken July 2 ifadesiyle eşleşmez

POSIX Karakter Sınıfları

Karakter Tanım Örnek
[:alnum:] Karakter ve sayıları temsil eder [[:alnum:]]{3} ifadesi üç harfli tüm karakter ve sayı grupları ile eşleşir. Ör: 7Ds
[:alpha:] Sadece karakterlerle eşleşir [[:alpha:]]{5} ifadesi büyük ve küçük harflerden oluşan 5 harfli sözcüklerle eşleşir. Ör: aBcDe
[:blank:] Boşluk ve tab'larla eşleşir [[:blank:]]{3,5} ifadesi 3, 4 veya 5 adet ard arda gelen boşluk ve tab karakteriyle eşleşir
[:digit:] Rakamlarla eşleşir [[:digit:]]{3,5} ifadesi 3, 4 veya 5 harfli sayılarla eşleşir. Ör: 489
[:lower:] Küçük harfler [[:lower:]] ifadesi a harfile eşleşirken A harfiyle eşleşmez
[:punct:] Noktalama karakterleri [[:punct:]] ifadesi !, . veya , karakterlerinin herhangi biriyle eşleşirken, a ya da 3 karakterleriyle eşleşmez.
[:space:] alt satıra geçme de dahil olmak üzere tüm boşluk karakterleriyle eşleşir [[:space:]] ifadesi boşluk, tab, alt satıra geçme gibi ifadelerle eşleşir.
[:upper:] Büyük harfler [[:upper:]] ifadesi A ile eşleşirken a harfi ile eşleşmez

Perl Stilinden Karakter Kümeleri

Karakter Tanım Örnek
// İfadenin varsayılan sınırları /colou?r/ ifadesi color ve colour ifadeleriyle eşleşir
i Büyük veya küçük karflerden etkilenmeme /colou?r/i ifadesi COLOR ve Colour ifadeleriyle eşleşir
\b Kelime sınırlandırma, kelime (\w) kelime olmayan (\W) karakterler arası eşleşme /\bfred\b/i ifadesi Fred ifadesiyle eşleşmesine rağmen Alfred veya Frederick ifadeleriyle eşleşmez
\B Kelime olmayan sınırlandırma /fred\B/i ifadesi Frederick ifadesiyle eşleşirken Fred ifadesiyle eşleşmez
\d Tek karakterden oluşan rakamlarla eşleşme /a\db/i ifadesi a2b ifadesiyle eşleşirken acb ifadesiyle eşleşmez
\D Sayı olmayan tek karakterle eşleşme /a\Db/i ifadesi aCb ifadesiyle eşleşirken a2b ifadesiyle eşleşmez
\n Yeni satıra geçme karakteri (ASCII 10) /\n/ ifadesi yeni satıra geçme karakteriyle eşleşir
\r Satır başına gitme karakteri (ASCII 13) /\r/ ifadesi satır başına gitme karakteriyle eşleşir
\s Tüm boşluk karakterleriyle (boşluk, tab, yeni satır) eşleşir /a\sb/ ifadesi a b ifadesiyle eşleşirken ab ifadesiyle eşleşmez
\S Boşluk karakterleri dışındakilerle eşleşir /a\Sb/ ifadesi a2b ile eşleşirken a b ifadesiyle eşleşmez
\t Teb karakteri (ASCII 9) /\t/ ifadesi tab karakterleriyle eşleşir
\w Harf, rakam ve altçizgi karakterleriyle eşleşir /\w/ ifadesi 1 ve_ ile eşleşşir ama ? ifadesiyle eşleşmez
\W Harf, rakam ve altçizgi dışındaki karakterlerle eşleşir /a\Wb/i ifadesi a!b ifadesiyle ile eşleşir ama a2b ifadesiyle eşleşmez

12 yıl 2 ay önce eklendi

Uçaklar neden 10 km yüksekten uçar? Atletizmin Dalları Çevre kirliliği için çözüm önerileri Babalar Günü ne zaman? Yılbaşı ve noel kutlamaları nasıl başlamıştır? Egzama nedir, nasıl tedavi edilir? Türkiye'nin en büyük 100 perakende şirketi ve yıllık ciroları Narsisizm nedir? 2021 Regaib Kandili ne zaman Mide yanmasına ne iyi gelir? Kadir Suresi, Türkçe Okunuşu ve Anlamı Anonim Halk Şiiri Nazım Biçimleri Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim atasözünün anlamı Regular Expressions Referans Sayfası Kur'an-ı Kerim'de kurban ile ilgili ayetler var mı? Isı ve sıcaklık arasındaki farklar Balın bilinmeyen faydaları, Balın faydaları nelerdir? Dalga boyu nedir, nasıl hesaplanır? Osmanlı Armasının Tasarımı ve Özellikleri İsveçli çöpçü borsadan zengin olmuş!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28