Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması

Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması

Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması. Örneğimizi wordpress'te hazırlanmış bir site için vereceğiz!

server {
    server_name example.com www.example.com;

    access_log   /var/log/nginx/example.com.access.log;
    error_log    /var/log/nginx/example.com.error.log debug;

    root /var/www/example.com/htdocs;
    index index.php;

    set $cache_uri $request_uri;

    # POST varsa cache kullanma
    if ($request_method = POST) {
        set $cache_uri 'null cache';
    }

    # GET varsa cache kullanma
    if ($query_string != "") {
        set $cache_uri 'null cache';
    }

    # Aşağıdakiler için de cache kullanma
    if ($request_uri ~* "(/wp-admin/ | /xmlrpc.php | /wp-(app|cron|login|register|mail).php | wp-.*.php | /feed/ | index.php | wp-comments-popup.php | wp-links-opml.php | wp-locations.php | sitemap(_index)?.xml | [a-z0-9_-]+-sitemap([0-9]+)?.xml)") {
        set $cache_uri 'null cache';
    }   

    # Giriş yapan kullanıcılar için cache kullanma
    if ($http_cookie ~* "comment_author | wordpress_[a-f0-9]+ | wp-postpass | wordpress_logged_in") {
        set $cache_uri 'null cache';
    }

    # Eğer varsa cache dosyalarını kullan, yoksa php'ye git (ve cache dosyası oluştur)
    location / {
        try_files /wp-content/cache/ ... /${host}${cache_uri}_index.html $uri $uri/ /index.php?$args ;
    }

    location ~ ^/wp-content/cache/minify/[^/]+/(.*)$ {
        try_files $uri /wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/minify.php?file=$1;
    }    

    # Bu dosyalar için log hatası üretme
    location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; }
    location = /robots.txt  { log_not_found off; access_log off; }

    # Statik dosyaları tarayıcıda cache'le
    location ~* .(ogg|ogv|svg|svgz|eot |otf|woff|mp4|ttf|css |rss|atom|js|jpg|jpeg |gif|png|ico|zip|tgz |gz|rar|bz2| doc|xls |exe|ppt|tar|mid|midi |wav|bmp|rtf)$
    {
        expires max; log_not_found off; access_log off;
    }

    ...
}

PHP'ye düşen sayfalarınızda, sayfa içeriğini oluştururken aynı zamanda cache dosyasını da oluşturmak için PHP Cache hazırlama, sitenizin performansını arttırın bağlantısından yararlanabilirsiniz.6 yıl 10 ay önce eklendi

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in güzel ahlakı Erozyon hakkında bilgi 54 farz nelerdir? Öğretmenler günü ile ilgili en güzel şiirler Osman Bey Dönemi (1281-1326) Nüfus kayıt örneği Ölülerin arkasından Kuran-ı Kerim okunur mu? Ülkelere göre yıllık karbondioksit salınımı değerleri Varlık Felsefesi (Ontoloji) 20. Yüzyıl Tarihi, 1950-2000 Kronolojisi Kafiyeli Sözler A’dan Z’ye Tüm Ressam İsimleri Gökkuşağı Nasıl Oluşur Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur? Kunut duaları, Kunut dualarının okunuşu ve anlamı Büyük patlama, kâinatın ilk sakini! Diplomat olmak isteyen gençler dikkat Kedi özellikleri, kedilerin özellikleri nelerdir? Radyasyon'un Etkileri Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28