Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması

Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması

Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması. Örneğimizi wordpress'te hazırlanmış bir site için vereceğiz!

server {
    server_name example.com www.example.com;

    access_log   /var/log/nginx/example.com.access.log;
    error_log    /var/log/nginx/example.com.error.log debug;

    root /var/www/example.com/htdocs;
    index index.php;

    set $cache_uri $request_uri;

    # POST varsa cache kullanma
    if ($request_method = POST) {
        set $cache_uri 'null cache';
    }

    # GET varsa cache kullanma
    if ($query_string != "") {
        set $cache_uri 'null cache';
    }

    # Aşağıdakiler için de cache kullanma
    if ($request_uri ~* "(/wp-admin/ | /xmlrpc.php | /wp-(app|cron|login|register|mail).php | wp-.*.php | /feed/ | index.php | wp-comments-popup.php | wp-links-opml.php | wp-locations.php | sitemap(_index)?.xml | [a-z0-9_-]+-sitemap([0-9]+)?.xml)") {
        set $cache_uri 'null cache';
    }   

    # Giriş yapan kullanıcılar için cache kullanma
    if ($http_cookie ~* "comment_author | wordpress_[a-f0-9]+ | wp-postpass | wordpress_logged_in") {
        set $cache_uri 'null cache';
    }

    # Eğer varsa cache dosyalarını kullan, yoksa php'ye git (ve cache dosyası oluştur)
    location / {
        try_files /wp-content/cache/ ... /${host}${cache_uri}_index.html $uri $uri/ /index.php?$args ;
    }

    location ~ ^/wp-content/cache/minify/[^/]+/(.*)$ {
        try_files $uri /wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/minify.php?file=$1;
    }    

    # Bu dosyalar için log hatası üretme
    location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; }
    location = /robots.txt  { log_not_found off; access_log off; }

    # Statik dosyaları tarayıcıda cache'le
    location ~* .(ogg|ogv|svg|svgz|eot |otf|woff|mp4|ttf|css |rss|atom|js|jpg|jpeg |gif|png|ico|zip|tgz |gz|rar|bz2| doc|xls |exe|ppt|tar|mid|midi |wav|bmp|rtf)$
    {
        expires max; log_not_found off; access_log off;
    }

    ...
}

PHP'ye düşen sayfalarınızda, sayfa içeriğini oluştururken aynı zamanda cache dosyasını da oluşturmak için PHP Cache hazırlama, sitenizin performansını arttırın bağlantısından yararlanabilirsiniz.8 yıl önce eklendi

Namazda rukû ve secdede ne söylenir? Klasik gitar notaları Yeşilay haftası şiirleri Yunus Emre şiirlerinden örnekler II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) Dönemi (1451-1481) Telgraf nedir, telgrafın çalışması İllere ve belediyelere bütçeden ayrılan mali kaynaklar 1916 Sykes-Picot Antlaşması Din Felsefesi Dünyadaki farklı ırklar Tasavvuf felsefesi nedir, Tasavvuf felsefesinin özellikleri Pablo Picasso kimdir, Pablo Picasso'nun hayatı 2008 yılında dünyadaki nükleer santraller ve konumları Bir bardak kolanın dakika dakika zararları nelerdir? Kağıdı kim buldu, Kağıt icadı Sıvı ölçüleri Karınca duası, Karınca duasının okunuşu ve anlamı Akvaryum Balık Türleri, Akvaryum Balıklarının İsimleri ve Özellikleri Radyasyon'un Etkileri Nginx sunucularda php'ye düşmeden file cache işleminin yapılması
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28