Ubuntu ya da Debian sunucu kurulumunda gerekli komutlar

Ubuntu ya da Debian sunucu kurulumunda gerekli komutlar

1. İlk olarak MySQL sunucusunu kurmanızı öneriyorum:

apt-get install mysql-server mysql-client

Not: Kurulum sırasında veritabanına ulaşmak için gerekli olan root şifresini gireceksiniz.

 

2. İkinci aşamada istekleri sunmak için bir sunucu kurmamız gerekiyor. Bunun için, Process yerine Thread'ler yardımıyla çalıştığından Apache'ye göre daha hızlı çalıştığı söylenen Nginx kurmanızı öneriyorum. Ayrıca, daha iyi performans almak için php5-fpm'yi kuracağız.

apt-get install nginx
apt-get install php5-fpm

Not: Apache kuruluysa sisteminizden kaldırmak için aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

/etc/init.d/apache2 stop
update-rc.d -f apache2 remove
/etc/init.d/nginx start

Not: Kurulum tamamlandıktan sonra php5-fpm desteğinin çalışması için aşağıdaki komutları çalıştırın:

/etc/init.d/php5-fpm reload
/etc/init.d/nginx reload

 

3. Üçünü aşamada sunucunuzdan mail atabilmeniz için postfix'i kuracağız.

apt-get install postfix

Not: Kurulum sırasında gönderilecek maillerin hangi ağ üzerinden gönderileceğini seçebilirsiniz (Ör: mail.domain.com).

 

4. Dörüncü aşamada phpmyadmin'i de kuralım ve işimiz bitsin.

apt-get install phpmyadmin

Not: Kurulum sırasında sorulan soruya No dersiniz.

 

5. Artık sunucumuz çalıştığına göre sıra geldi sitemizi çalıştırmaya! Bu aşamada, daha önceden satın aldığımız domain'i sunucu ip'mize yönlendirme işlemini tamamlamış olmanız gerekiyor. Gelen istekleri hangi klasöre yönlendireceğimizi ayarlayacağız. Bunun için /etc/nginx/sites-available/ içine domain.com isimli dosya oluşturarak içeriğini aşağıda verildiği gibi ayarlayabilirsiniz.

server
{
    listen 80;
    server_name www.domain.com domain.com;
    root /var/www/domain.com;
   
    location / {
        index index.php;
    }

    location ~ \.php$
    {
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
        fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_script_name;
        fastcgi_buffer_size 128k;
        fastcgi_buffers 256 4k;
        fastcgi_busy_buffers_size 256k;
        fastcgi_temp_file_write_size 256k;
        fastcgi_intercept_errors on;
    }
}

Not: Yukarıda verilen içerik apache sunucularda .htaccess dosyasının görevini üstlenmektedir.

Not: Sitenizi aktif hale getirmek için sites-enabled klasörünün içine az önce oluşturduğumuz dosyaya bir kısayol oluşturmak için ln -s /etc/nginx/sites-available/domain.com /etc/nginx/sites-enabled/domain.com komutunu çalıştırabilirsiniz.

Not: Yukarıdaki domain'in aktif hale gelmesi için /etc/init.d/nginx reload komutunu tekrar çalıştırmanız gerekiyor.

 

6. Artık sitenizdeki dosyaları /var/www/domain.com klasörüne yüklemeye başlayabilirsiniz. Dosya yüklemede en çok ihtiyaç duyulan komutları aşağıda listeledim:

Ls ile klasör içeriğini öğrenme, dosya boyutlarını görme, dosya sayısını öğrenme komutları:

ls
ls -l
ls | wc -l

Disk kullanım miktarını öğrenme, klasör boyutunu öğrenme

df
du -s -c Klasör

HTML dosyalarını silme, dosya içeriğini sıfırlama

rm -f *.html
cat /dev/null > error.log

Klasörü içindekilerle birlikte rekürsif şekilde silmek

rm -rf Klasör

Gzip ile dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosyayı açma komutları:

gzip dosya-adı
gzip -d dosya-adi.gz

Tar ile klasörleri içindeki dosyalarla birlikte birleştirme ve açma komutları:

tar -cf birlestirilmis.tar klasor1/ klasor2/
tar -xf birlestirilmis.tar

Web sitenize yüklediğiniz dosya ve klasörler için aşağıdaki iki komutu çalıştırarak grupları ve izinlerini ayarlayabilirsiniz:

chgrp -R www-data /var/www
chmod -R g+w /var/www

Web sitenizin ayar dosyaları için kısayol oluşturma

ln -s /etc/nginx/sites-available/beycan.net /etc/nginx/sites-enabled/

Grup oluşturma ve gruba kullanıcı ekleme

groupadd grup
grep grup /etc/group

usermod -g grup kullanici
kullanici id

Kullanıcıları ve grupları listeleme

less /etc/passwd
less /etc/group

Giriş yapmış kullanıcıları listeleme

who

Şifre değiştirme, kullanıcı silme

passwd kullanici
userdel kullanici7 yıl önce eklendi

Vasil Levski kimdir? Kelime-i Tevhid ve Anlamı Bilimin özellikleri nelerdir? Türkiye'nin Dağları Elif Şafak'ın Aşk isimli romanının kitap özeti 2016 yılının en pahalı otomobil fiyatları "Ramazan" Kelimesinin Anlamı Nedir? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet etmeli, neler yapılmalı? Siyasî Haklar Rock'n Roll ve Tarihsel Gelişimi Bill Gates Başarı Hikayesi Yeni Türk Şiiri Nazım Biçimleri ve Türleri Dümen kırmak deyiminin anlamı Türk Vatandaşlığının Kazanılması, Doğumla Vatandaşlık Kazanma Geçmişten Günümüze  Haberleşme Araçları Türkçe'nin anadil olarak konuşulduğu bölgeler PHP $_SERVER global dizisi, değişkenleri ve kullanımı Kablosuz İletişim Teknolojileri ve Teknikleri Direnç nasıl ölçülür? Hayvanlarla ilgili bilgiler, hayvanlar hakkında bilgiler Ubuntu ya da Debian sunucu kurulumunda gerekli komutlar