Karınca duası, Karınca duasının okunuşu ve anlamı

Karınca duası, okunuşu ve anlamıGenelde ticarethanelerde asılı olarak gördüğümüz karınca duasının asıl adı bereket duasıdır. Halk arasında karınca duası olarak bilinmesinin asıl nedeni ise, bu duanın hikâyesinde geçen karıncadan kaynaklanmaktadır.

Hz. Süleyman devridir. Kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz. Süleyman mü’min bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına yönelmiştir. Yolda bir karınca dikkatini çeker... Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, debelenip dua etmektedir. Karıncanın duasına kulak kabartır, Hz. Süleyman... Karınca demektedir ki: "ALLAH'ım bizi sen var ettin... Ve senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız. Ya, bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir."

Gözleri yaşarır, peygamberin... Ve az sonra Cebrail'in getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar... Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir."

Peygamber yanındaki topluluğa döner: "Dönün" der "Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız."

Karınca duasının okunuşu ve anlamı

Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
* lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn
* muhammedun resûlullâhi sâdikul va'dil emîn
* yâ rabbi yâ rabbi yâ hayyu yâ kayyûmu yâ zel celâli vel ikrâm
* es'eluke yâ rabbel arşil azîm
* en yerzukanî rızkan helâlen tayyiben bi rahmetike yâ erhamer râhimîn.
Debernûş, Şâzenûş, Kefeştatiyûş, Kitmîr, Yemlîhâ, Mekselînâ, Mislînâ, Mernûş.

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık Hak ve yegâne Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi!

Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)

Karınca Duası'nın Faziletleri

Kim bu karınca duasını 5 adet ayrı ayrı kağıda yazarak, her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa; Cenab-ı Hakk, o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir.

Hem de öyle bereket ihsan eder ki, o yazıyı asan kişinin kendisi dahi hayrette kalır.

Dükkanına giren, alışveriş yapmadan çıkmaz.

Hakk Teala, dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır.

Satılmayan bir meta'ın (malın) üzerine bu ayet 7 defa okunursa, Allah'ın izni ile o meta, birkaç gün içinde satılır.5 yıl önce eklendi

Hz. Muhammed'in Hayatı (Kısaca) Yunan mitolojisi tanrıları ile ilgili hikayeler Türkiye'nin Dağları Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı isimli romanının kitap özeti Dilimizde de anlamı olan İngilizce Atasözleri Teravih namazının kılınışı ve sevapları Allah'ın İsimleri Dünyanın en büyük yılanı Eski İmparatorluklarda Yazı Araçları Alfabetik Antik Yunan Kişileri Listesi Özdeyişler (Vecizeler) Hatai Nedir, Hatai Motifleri, Hatai Desenleri Gökkuşağı Nasıl Oluşur Mitozun Evreleri, Mitoz bölünme evreleri nelerdir? Element nedir Hacim ölçüleri nelerdir? Karınca duası, Karınca duasının okunuşu ve anlamı Pasaport yenileme Depremin Büyüklüğü ve Şiddeti İmam Gazali'den Öğütler I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27