Danıştay'dan tuhaf karar: Gençlere ve çocuklara içki satışı sınırlandırılamaz

Danıştay'dan tuhaf karar: Gençlere ve çocuklara içki satışı sınırlandırılamaz

Türkiye, tekne partisinde alkol komasına giren liseli gençleri tartışırken Danıştay, şaşırtıcı bir karara imza attı... (başlıkta çocuklar da geçiyor, onlara da mı? =)

13. Daire, gençler ve çocukların alkolden korunması için içki satışını ve firmaların özendirici tanıtımlarını sınırlayan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Artık 20 cl ve daha düşük hacimli ambalajlardaki alkollü içecekler de bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe gibi işyerlerinde satılabilecek. Karar, 2 üyenin karşı oyu ve oyçokluğuyla verildi. Daire gerekçeli kararında kişilerin içki içme ve satın alma özgürlüğünün sınırlandırıldığını savundu. Ayrıca yürürlükteki yönetmeliğin Anayasa'nın 48. maddesinde güvence altına alınan çalışma hürriyetine aykırı bir düzenleme olduğunu ileri sürdü. Böylece özellikle lise ve üniversite geçliğinin festival ve bahar şenliği adı altında alkole özendirilmesinin yolu açıldı. (özendirme mi? hahaha =)

Danıştay'ı tebrik etmek gerekir, çok doğru bir karar vermiş. Yazıyı hazırlayan ve yayınlayan kişiler bilinçli olarak olayı kötü ve yanlış yorumlamış. Türkiye'de sadece muhafazakar kesimin olduğunu varsayarak; 24 yaş altı gençleri zorla içkiden uzak tutabileceğini, ülkemizde zorla Kuran hükümlerini uygulatabileceğini sanmış.

Burada önemli bir benzerliği hatırlatmak isterim. Bu haberi bu şekilde aktaran kişiler açıkça Erbakan'ın hatasına düşüyorlar. Dolayısıyla da daha çok kendi görüşündekilere zarar veriyor. Acaba merkez kesimdekileri karşı görüşe ittiklerinin farkında mı değiller?

18 yaş sınırı neyinize yetmiyor? Evlenmeye, araba kullanmaya izni olan biri bu kararı da vermekte hür olmalıdır! Kendi gençlerimizi bir yana bırakın ülkemizlere gelen turistleri bile zor durumda bırakmanın manası nedir, anlamak mümkün değil?

Daha düne kadar, Türkiye'de her zaman yakındığımız bazı yanlışlar vardı. Objektif olmamak, karşı görüşe saygı duymamak, diğerlerinin haklarını çiğnemek, ... gibi. Sürekli olarak bunlardan yakınmıyor muyduk? Demek ki devlet sizin gibilerin eline kalırsa, fırsatını bulduğunuz gibi 24 yaşa kadar içkileri yasaklayacaksınız. Ardından 40 yaşa kadar yasak. Sonra herkes zorunlu Cuma'ya gidecek. Sonra ... Peki ya sonrası? Sizin önceki eleştirdiklerinizden ne farkınız kaldı? Herkes başörtüsünü çıkararak üniversiteye gitsin demekten ne farkınız var? Açıkça söyleyeyim size, bu işe ancak 10 yıl dayanırsınız ve ortamı gerdiğiniz için devrimi ağzınızın ortasına yersiniz. Sonra da çok ağlarsınız.

Sizin -aydınlar olarak- hataları dizginlemeniz gerekirken, lütfen ateşe körükle gitmeyin. Bari açıkça yanlış olduğu görülen konularda objektifliğinizi yitirmeyin. Bu haberinizi ve veriş şeklinizi ağır şekilde kınıyorum!

Çocuk ve gençlere alkollü içecek satış ve sunumunu sınırlayan 'Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik', 7 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Ankara Barosu da yönetmeliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi, yönetmeliğin çocuk ve gençlere alkol satışını zorlaştıran bazı maddeler yönünden yürütmesini durdurdu. Söz konusu yönetmeliğin 22. maddesi, "Vergisiz satış mağazaları haricinde, hacmi 20 cl ve altında bulunan ambalajlardaki alkollü içecekler, bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe gibi işyerlerinde bulundurulamaz." hükmünü içeriyordu. TAPDK, daireye verdiği savunmada, 20 cl ve daha düşük hacimli olan ambalajlı ürünlerin fiyatlarının çok düşük ve ulaşılabilirliğinin kolay olması nedeniyle çocuk ve gençlerin korunmasının amaçlandığını kaydetti. Ancak Danıştay, ilgili kanunda 20 cl ve altındaki alkollü içeceklerin piyasaya sunulmasının yasaklanmadığını, ayrıca bunun teşvik edici bir yönü bulunduğu konusunda, hukuken kabul edilebilir bir gerekçeye dayanılmadığını belirterek yönetmeliğin bu hükmünü hukuka aykırı buldu.

Daire kararında, Anayasa ve kanunlarda 18 yaşından küçüklere yönelik alkol satış ve sunumunun yasaklanmasının hukuka uygun olduğunu vurguladı. Ancak, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 19. maddesinde ve yönetmelikte, alkollü içki satış ve sunumu yapılabilecek olan yaş sınırının 18 olarak belirtildiğine dikkat çekildi. Yönetmeliğin 18 yaşından büyük olan gençlere satış veya sunum yapılmasının yasaklanması sonucunu doğurduğu savunuldu.

Danıştay, baronun yönetmelikteki genç tanımını yapan madde bendinin yürütmesinin durdurulması talebini ise reddetti. Yönetmelikte, 15 ile 24 yaş arası dönem içinde bulunan kişi 'genç' olarak tanımlanıyordu. Ankara Barosu, 18 yaşını doldurmuş kişilerin hukuken reşit sayıldığını belirterek 24 yaş sınırının yasal dayanağı bulunmadığını ileri sürüyordu. Danıştay 13. Dairesi, yönetmelikteki genç tanımının BM, DSÖ ve UNESCO tarafından da benimsenen bir standart olduğunu, bu tanımın tütün mamulleri veya alkollü içeceklerin, 18 yaşını doldurmuş kişilerce kullanılması, tüketilmesi veya belgesi varsa satılması konusunda herhangi bir engel ve yasak içermediğini ifade etti.

Yönetmeliğin, 'hacmi 20 cl ve altında bulunan ambalajlardaki alkollü içeceklerin bakkal ve marketlerde satılamayacağı' hükmünün yürütmesinin durdurulması kararına katılmayan bir üye ise düzenleme ile çocuk ve gençlerin korunmasının amaçlandığını, alkollü ürünlerin satışının değil, belli yerlerde satışının yasaklanmış olmasının da bu amacı doğruladığını vurguladı.


13 yıl önce eklendi

Abi aklıma çok iyi bir proje geldi! Dolar yine neden yükseldi? Darbe girişiminin ardından Avusturya'ya verilen cevaplar 'Çanakkele ve Birlik Ruhu' Başlıklı Hutbe Siyaset ve çark etme sanatı Gelişmiş Avrupa ülkelerinde ya da Amerika'da mı yaşamak istiyorsunuz? Sağcılık ve solculuk nedir, sağ ve sol görüşün farkları nelerdir? Göçmen denilenler aslında kimler? Bir ilk: Felçli el hareket ettirildi Fransız aşırı sağcı liderden Ermenileri şaşırtan çıkış Voyager-1 Güneş Sistemi'nin sınırına dayandı Ölünce internet hesaplarınız ne olacak? Tuz Gölü, kan gölüne döndü! Rumlar Türk elektriğini tartışıyor Sona mı yaklaştık? Tür istilası başladı Bulgaristan Göçmenlerine İkamet İzni, İkametgah Tezkeresi Affı Trablus'a yapılan NATO bombardımanında 29 kişi öldü Danıştay'dan tuhaf karar: Gençlere ve çocuklara içki satışı sınırlandırılamaz Davutoğlu Çek Bakan'a özür diletti! Beş milyon müslümanın göç haritası
1
2
3
4
5
6
7
8