Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?

Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı yasama, yargı ve yürütme üzerinde pek çok hakka sahiptir. Cumhurbaşkanının bu alanlardaki görevleri şunlardır:

Cumhurbaşkanının yürütmeyle ilgili görevleri

• Kararnameleri imzalamak.

• Sürekli hasta sakat ve kocama sebebiyle cezaları kaldırmak.

• Devlet Denetleme Kurulu üyelerini atamak.

• YÖK üyeleri ve rektörleri atamak.

• Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.

• Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve istifalarını kabul etmek.

• Gerek görürse Bakanlar kuruluna başkanlık etmek.

• Yabancı devletlere Türk temsilciliğini göndermek ve onlarınkini kabul etmek.

• Milletlerarası analaşmaları onaylamak ve yayınlamak.

• TBMM adına TSK Başkomutanlığını temsil etmek.

• TSK'nın kullanılmasına karar vermek.

• MGK'yı toplantıya çağırmak.

• Genelkurmay Başkanını atamak.

Cumhurbaşkanının yasamayla ilgili görevleri

• Kanunların, KHK, TBMM iç tüzüğünün iptali için Anayasa mahkemesine iptal davası açar.

• TBMMde seçimlerin yenilenmesine karar vermek.

• Yasama yılının ilk günü TBMMde açılış konuşmasını yapar.

• TBMMyi gerektiğinde toplantıya çağırır.

• Kanunları yayınlar.

• Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMMne yollar.

• Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerek gördüğünde halkoyuna sunar.

Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vekilini seçmek

• Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek

• AYİM ve Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.

• Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek

• Danıştayın üyelerinin ¼ünü seçmek.

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek


9 ay önce eklendi

Hz Muhammed (sav) ile ilgili Şiirler Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir? Ağır topu bulma mantık sorusu Tutumluluk ile ilgili atasözleri Ankara Savaşı (1402) Nas ve Felak Sureleri 1 kw kaç beygir gücü eder? Türkiye'de Yıllara göre Bitkisel Üretim İstatistikleri Varlık Felsefesi (Ontoloji) Dünyada en çok tanınan 15 ünlü Ateist Kitap Okumanın Faydaları, Kitap Okumanın Yararları Nelerdir? Telkari Sanatı 2008 yılında dünyadaki nükleer santraller ve konumları Türkiye Dünya'da Kaçıncı Sırada, İlk 15'e Girdiklerimiz Matbaayı Kim Buldu, Matbaanın icadı Enerji kaynaklarının çevreye olumlu etkileri Doğal afetler nelerdir, doğal afetler hakkında bilgi En garip batıl inançlar Yatakta baştan çıkarma rehberi Bağışıklık sistemi nedir, ne işe yarar?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27