54 farz nelerdir?

54 farz"Elli dört farz" terimi, İslam'in halk seviyesinde anlatımında bu terimi çıkaranlara göre dinin en önemli emir ve yasaklarını anlatan bir ifadedir. Bu farzları, elli dörtle sınırlandırıcı bir nassa ya da ictihada dayanılmamaktadır. Bir diğer ifade ile İslam'in öğrenildiği temel deliller olan, kitap, sünnet, icma, kıyas ve onlara bağlı deliller böyle bir sınırlama ve sayıdan söz etmezler. 

İslam'da pek çok emir ve yasakların olduğu vakıadır. Hatta bu emir ve yasaklar arasında bir hiyerarşinin (büyüklük - küçüklük sırasının) bulunduğu da genel kabul gören bir durumdur. Buna göre bazı farzlar diğerlerinden daha önemli, bazı yasaklar da diğerlerinden daha ağırlıklı olabilir. Ancak bunları hem birbirine karıştırmak, hem de farzları veya haramları elli dörtle sınırlamak doğru ve yeterli değildir.

54 farz

İslam âlimleri, her müslümanın öğrenmesi, inanması ve tâbi olması lazım olan farzlardan elli dört adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır:

1. Allahü teâlâyı bir bilip, Onu hiç unutmamak. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmaya çalışmak.]

2. Helalinden yiyip içmek.

3. Abdest almak.

4. Her gün vakti gelince, Beş vakit namaz kılmak.

5. Hayzdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek.

6. Kişinin rızkına, Allahü teâlânın kefil olduğuna inanmak.

7. Helalinden temiz elbise giymek.

8. Hakka tevekkül ederek çalışmak.

9. Kanaat etmek.

10. Nimetleri için, Allahü teâlâya şükretmek [nimetlerini emrolunan yerlerde kullanmak].

11. Kaza ve kadere razı olmak.

12. Belalara sabretmek [isyan etmemek].

13. Günahlardan tevbe etmek.

14. İhlasla ibadet etmek.

15. İslam düşmanlarını düşman bilmek.

16. Kur'an-ı kerimi dört delilden biri bilmek.

17. Ölüme hazırlanmak yani farzları yapıp haramlardan kaçarak imanla ölmeye çalışmak.

18. Allahü teâlânın sevdiğini sevip, sevmediğini sevmemek ve bundan kaçmak. [Buna Hubb-i fillah ve buğd-i fillah denir.]

19. Ana babaya iyilik etmek.

20. Gücü yetenlerin, imkanı nispetinde dinin emirlerini yaymaya çalışması.

21. Mahrem olan salih akrabayı ziyaret etmek.

22. Emanete hıyanet etmemek.

23. Daima, Allah’tan korkarak, haramlardan sakınmak.

24. Allah’a ve Resulüne itaat etmek. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmak]

25. Günahtan kaçıp, ibadet ile meşgul olmak.

26. Hükümdara karşı gelmemek.

27. Âleme ibretle bakmak.

28. Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek.

29. Dilini haram, fuhuş olan sözlerden korumak.

30. Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek

31. Hiç kimseyi alay etmemek.

32. Harama bakmamak.

33. Hep sözüne sadık olmak.

34. Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak.

35. Farzları ve haramları öğrenmek.

36. Tartı, ölçü aletlerini, doğru olarak kullanmak.

37. Allahü teâlânın azabından emin olmayıp daima korkmak.

38. Allahü teâlânın rahmetinden, ümidini kesmemek.

39. Müslüman fakirlerine zekat vermek ve yardım etmek.

40. Nefsin haram olan isteklerine uymamak.

41. Aç olanı Allah rızası için doyurmak.

42. Yetecek kadar rızık [yiyecek, giyecek ve ev] için çalışmak.

43. Malının zekatını, ürünlerinin uşrunu vermek.

44. Âdetli ve lohusa halinde bulunan hanımı ile ilişkide bulunmamak.

45. Kalbini günahlardan temizlemek.

46. Kibirli olmaktan sakınmak.

47. Yetim çocuğun malını korumak.

48. Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak

49. Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak.

50. Şirk koşmamak.

51. Zinadan kaçınmak.

52. Alkollü içki içmemek.

53. Boş yere yemin etmemek.

54. Haksız yere, zulümle yani gayrimeşru olarak başkasının malını almamak. Kul hakkından korkmak.10 ay önce eklendi

Peygamber efendimizin soy ağacı Emniyet kemeri kullanmanın önemi nedir? 54 farz nelerdir? Seni Seviyorum Şiirleri Yıldırım Bayezid Dönemi (1389-1402) İlk telgraf ne zamana kullanılmıştır? İllere ve belediyelere bütçeden ayrılan mali kaynaklar MİT TIR'larına Operasyon Belgeseli Regular Expressions ile içeren ve içermeyen satırları bulma Ünlü Matematikçiler ve Hayatları 1 Kobe Bryant'ın Hayatı Divan Edebiyatının Genel Özellikleri Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir Okey nasıl oynanır ve okey kuralları nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de kurban ile ilgili ayetler var mı? Maddelerin ayırt edici özellikleri Bilim adamlarından "yeni dünya" keşfi Bilgisayar parçaları nelerdir? OEM Malzemeler 2013 Hac Kuraları Sonuçları, 2013 Hacca Gitmeye Hak Kazanan Hacı Adayları Domain Adı Yaşam Çevrimi, Silinme Aşamaları Ubuntu ya da Debian sunucu kurulumunda gerekli komutlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27