Her müslümanın bilmesi gereken sorular!

Her müslümanın bilmesi gereken sorular!

Müslüman, İslâm dinini kabul eden, Allah'a teslim olmuş kişidir. Allah Teâlâ'nın, peygamberleri vâsıtasıyla gönderdiklerine ve Muhammed aleyhisselâma îmân eden kişiye denir.

İman kalb işi olduğu halde, İslâm daha çok imanın amel olarak dışarıya yansımasını ifade eder. Nitekim Cibril hadisinde, iman tarif edilirken; "Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allah Teâlâ'dan olduğuna inanmandır." buyurulurken; İslâm'ın tarifinde, topluma ilân edilen ve amel olarak yapılması gereken prensipler, yani İslâm'ın beş şartı sayılır.

"İslâm, Allah'tan başka hiç bir ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa hac farizasını yerine getirmendir." (Buhârî, İmân, 34, 37, Şehâdat: 26, Tefsîru Sûre: 31/2; Müslim, İmân: 5, 7, 8; Ebû Dâvud, Sünne: 16; Tirmizî, İmân: 4).

Müslümanların bilmeleri gereken sorular ve cevapları

Rabbimiz kim?

Allah (cc)

Dinimiz ne?

İslam

Kitabımız ne?

Kur'an-ı Kerim

Kıblemiz neresi?

Kabe-i Maazzama

Kimin kuluyuz.

Allah (cc)'nun kuluyuz.

Siz Müslüman mısınız?

Müslümanım Elhamdülillah.

Ne zamandan beri Müslümansınız?

"Galü bela" dan beri müslümanım.

"Galü bela" ne demek?

Elestü bi Rabbiküm hitabının cevabıdır, yani Mevla teala "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" onlar da "Evet Rabbimizsin" dediler. İşte o zamandan beri müslümanız Elhamdülillah.

Kimin zürriyetindensiniz?

Hz. Adem (as)'ın zürriyetindeniz.

Kimin milletindensiniz?

Hz. İbrahim (as)^'ın milletindeniz.

Kimin ümmetiyiz.

Hz. Muhammed (as)'ın ümmetiyiz.

İtikat mezhebimiz nedir?

Ehli sünnet vel cemaattir, yani Peygamber Efendimiz ve Ashaplarının (arkadaşlarının) gittiği yoldur.

İtikatta mezhep imamımız kimdir?

İtikatta mezhep imamımız İmamı Ebu Mansur Muhammed Maturidi'dir.

Amelde mezhebimiz nedir?

Hanifi Mezhebidir.

Amelde mezhep imamımız kimdir?

Amelde mezhep imamımız İmamı Ebu Hanife (ra)'dir.

Peygamber Efendimizin adı nedir?

Hz.Muhammed Mustafa (sav)

Peygamber Efendimizin en çok anılan isimleri nelerdir.

Ahmet, Mahmut, Muhammed ve Mustafa'dır.

Peygamber Efendimizin babasının adı nedir?

Peygamber Efendimizin babasının adı Abdullah'tır.

Peygamber Efendimiz annesinin adı nedir?

Peygamber Efendimiz annesinin adı Amine'dir.

Peygamber Efendimizin süt annesinin adı nedir?

Peygamber Efendimizin süt annesinin adı Halime'dir.

Peygamber Efendimizin ebesinin adı nedir?

Peygamber Efendimizin ebesinin adı Şifahatun'dur.

Peygamber Efendimizin dedesinin adı nedir?

Peygamber Efendimizin dedesinin adı Abdulmuttalip'tir.

Peygamber Efendimizin süt kardeşlerinin adları nedir?

Peygamber Efendimizin süt kardeşleri Şeyma, Ümeyse, Abdullah'tır.

Peygamber Efendimizin amcalarının adları nelerdir?

Peygamber Efendimizin amcalarının adları Hz. Hamza (ra), Hz.Abbas (ra), Ebu Talip, Haris, Ebu Lehep, Zübeyr, Hacl, Dırar ve Mukavvim'dir.

Peygamber Efendimzin çocuklarının adları nelerdir?

Peygamber Efendimizin çoçuklarının adları ibrahim, Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatımatüz-zehra'dır.

Peygamber Efendimizin torunlarının adları nelerdir?

Peygamber Efendimizin torunlarının adları Hasan ve Hüseyin (ra)'dır.

Peygamber Efendimizin eşlerinin adları nelerdir? .

Hatice, Mariye, Hafsa, Cüveyriye, Sevde, Ümmü Habibe, Ümmü Seleme, Zeynep, Aişe, Safiye, Meymume, Zeynep Binti Cahş'tır.

Peygamber Efendimiz nerede doğdu?

Peygamber Efendimiz Mekke'de doğdu.

Peygamber Efendimiz hangi tarihte doğdu.

Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde doğdu.

Bu tarih Arabi ayların hangi günü ve gecesi idi?

Rabiulevvel ayının 12. gününe rastlayan pazartesi gecesi.

Peygamber Efendimiz peygamber olduktan sonra Mekke'de kaç sene kaldı?

Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra Mekke'de 13 sene kaldı.

Peygamber Efendimize kaç yaşında Peygamberlik verildi.

Peygamber Efendimize 40 yaşında Peygamberlik verildi.

Peygamber Efendimize ilk vahiy nerede geldi?

Peygamber Efendimize ilk vahiy Hira Mağarası'nda verildi.

Peygamber Efendimiz kaç sene Peygamberlik yaptı?

Peygamber Efendimiz 23 sene Peygamberlik yaptı.

Peygamber Efendimiz hangi tarihte nereye hicret etti?

Peygamber Efendimiz 622 senesinde Mekke'den Medine'ye hicret etti.

Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye kiminle hicret etti?

Peygamber Efendimiz Hz Ebubekir (ra) ile hicret etmiştir.

Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra kaç sene Medine'de kalmıştır.

Peygamber Efendimiz Peygamber olduktan sonra 10 sene Medine'de kalmıştır.

Peygamber Efendimiz hangi yılda vefat etti?

Peygamber Efendimiz 632 yılında vefat etti.

Peygamber Efendimiz kaç yaşında vefat etti?

Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefatetti.

Peygamber Efendimiz nerede vefat etti?

Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'de vefat etti.

Dört büyük halife kimdir?

Dört büyük halife Hz. Ebubekir (ra), Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra)'dir.

Kur'an-ı Kerim kimin zamanında kitap haline getirildi?

Kur'an-ı Kerim Hz. Ebubekir(ra) zamanında kitap haline getirildi.

32 farz nelerdir?

6'sı imanın şartı, 5'i islamın şartı, 4'ü abdestin şartı, 3'ü guslün farzı, 2'si teyemmümün farzı, 12'si namazın farzıdır. Bunların hepsine 32 farz denir.

İmanın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.

İmanın şartı 6'dır.
1. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
2. Allah'ın meleklerine inanmak.
3. Allah'ln peygamberlerine inanmak.
4. Allah'ın kitaplarına inanmak.
5. Ahiret gününe inanmak.
6. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır.

İslamın şartı kaçtır? Sırasıyla sayınız.

İslamın şartı 5'tir.
1. Kelime-i Şehadet getirmek.
2. Namaz kılmak.
3. 0ruç tutmak.
4. Zekat vermek.
5. Hacca gitmek.

Abdestin farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.

Abdestin farzı 4'tür.
1. Yüzü yıkamak.
2. Kolları dirseklerle beraber yıkamak.
3. Başın dörtte birini mesh etmek.
4. Ayakları topuklarla beraber yıkamak.

Guslün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.

Guslün farzı 3'tür.
1. Ağza bir defa dolu dolu su vermek.
2. Burna bir defa dolu dolu su vermek.
3. Bütün bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Teyemmümün farzı kaçtır? Sırasıyla sayınız.

Teyemmümün farzı 2'dir.
1. Niyet etmek.
2. Elleri toprağa vurup yüzümüzü mesh etmek, sonra ellerimizi tekrar toprağa vurup kollarımızı mesh etmektir

Namazın farzı kaçtır?Sırasıyla sayınız.

Namazın farzı 12'dir. Altısı içinden, altısı dışından.

Dışındakiler:
1. Hadesten taharet: Abdest yoksa abdest almak. Cünüp ise gusletmek.
2. Necasetten taharet: Bedenden, elbiseden ve namaz kılacağı yerde pis sayılan bir şey var ise onu gidermek (temizlemek)tir.
3. Setr-i avret: Başkasının görmesi haram olan yerleri (avret yerini) örtmek. Avret yeri: Erkekte göbekten diz kapağına kadar. Kadında yüzü ve bedeni hariç bütün bedenidir.
4. İstikbali kıble: namaz kılarken kıbleye yönelmektir.
5. Vakit: Namazı belirlenen vakitte kılmaktır.
6. Niyet: Kalbi ile niyet etmektir.

İçindekiler:
1. İftitah tekbir: Namaza Allah-u Ekber lafzıyla başlamaktır.
2. Kıyam: Namazda kıraati yerine getirecek kadar ayakta durmaktır.
3. Kıraat: Kur'an'dan bir ayette olsa okumaktır.
4. Rüku: Elleri dizlere koyarak eğilmektir.
5. Secde: Alnı ve burnu secdeye koymak(secde etmektir).
6. Ka'de-i Ahire: Ettehiyyatü'yü okuyacak kadar oturmaktır.

Allah(cc) nün sıfatları nelerdir?

Allah (cc)'ın sıfatları 6'sı sıfatı zatiyye, 6'sı sıfatı sübutiyye, 4'ü sıfatı tekvin olmak üzere toplam 18'dir.

Sıfatı zatıyye nelerdir?

Sıfatı zatıyye şunlardır.
1. Vucud: var olmak.
2. Kıdem: Başlangıcı olmamak.
3. Beka:Sonu olmamak.
4. Vahdaniyet: Bir olmak.
5. Muhalefetün lil havadis: Benzeri olmamak.
6. Kıyam bi nefsihi: Muhtaç olmamak

Sıfatı subutiyye nelerdir?

Sıfatı subutiyye şunlardır.
1. Hayat: Diri olmak.
2. İlim: Bilmek.
3. Semi: İşitmek.
4. Basar: Görmek.
5. İrade: Dilemek.
6. Kudret: Gücü yetmek.
7. Kelam: Söylemek.
8. Tekvin: Yaratmak.

Sıfatı tekvin (tekvin sıfatı) nın kolları nelerdir?

Sıfatı tekvin (tekvin sıfatı)'nın kolları şunlardır.
1. İhya: Diriltmek
2. İmate: Öldürmek
3. Terzik: Rızıklandırmak

Kaç tane büyük melek vardır?

Dört tane büyük melek vardır.
1. Cebrail (as): Allah (cc) ile peygamberi arasında elçilik yapar
2. Azrail (as): Can almakla görevlidir.
3. Mikail (as): Tabiat olayları ile görevlidir.
4. İsrafil (as): Kıyamet günü sur-a üflemekle görevlidir.

Kur'an-ı Kerim kaç ayettir.

Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir.

Kur'an-ı Kerim kaç suredir.

Kur'an-ı Kerim 114 suredir.

Kur'an-ı Kerim kaç cüzdür.

Kur'an-ı Kerim 30 cüzdür.

Mükellefiyet çağı kaç yaşlarındadır.

Mükellefiyet çağı: Kadınlar için 9-12 yaş arasındadır.
Erkekler için 12-15 yaş arasındadır.

Cünüp olan kimseye ne neler günahtır?

Cünüp olan kimseye:
1. Kabe'yi tavaf etmek günahtır.
2. Kur'an-ı Kerim'i tutmak günahtır.
3. Kur'an-ı Kerim'i okumak günahtır.
4. Camiye girip oturmak günahtır.

Efali Mükellef kaç tanedir? Açıklayınız.

Efali Mükellef 8 tanedir.
1. Farz: Allah'ın emrettiğini yapmaya farz denir( beş vakit namaz kılmak).
2. Vacip: Farz kadar kesin olmayıp kuvvetli bir delil ile yapılması emredilen şeye vacip denir(vitir namazı, bayram namazı) gibi.
3. Sünnet: Peygamber Efendimizin yaptığı ve bize em rettiği şeylere sünnet denir( sarık sarma, sakal uzatma, misyak kullanma gibi).
4. Müstehap: Yapılmasında sevap, yapılmadığında günah olmayan şeylere müstehap denir(kuşluk namazı kılmak gibi).
5. Mübah: Yapılıp yapılmaması durumunda serbest olan şeylere mübah denir(helal yemek, helal içmek, helal giymek gibi).
6. Haram: Allah-u Teala'nın yasakladığı şeylere haram denir( içki içmek, kumar oynamak, faiz yemek gibi).
7. Mekruh: Cezası az olan günahlara mekruh denir(pijama ile namaz kılmak gibi).
8. Müfsit: Başlanmış bir ibadeti bozan şeylere müfsit denir(namazda gülmek gibi).

Haccın farzı kaçtır?

Haccın farzı 3'tür.
1. İhrama girerken niyet etmek.
2. Arafatta vakfe yapmak.
3. Kabe-i Muazzamayı tavaf etmek.Ziyaret tavafı yapmak.

Orucun farzı kaçtır?

Orucun farzı 3'tür.
1. Niyet etmek.
2. Niyetin ilk ve som vaktini bilmek.
3. 0rucu bozacak şeylerden uzak durmak.

Şer'i deliller nelerdir?

Şer'i deliller: Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyası fukahadır.

Mezhep neye denir?

Mezhep: İnanç ve felsefede tutulan yol demektir.

Dört büyük mezhebi sayınız.

Dört büyük mezhep:
1. Hanefi mezhebi
2. Maliki mezhebi
3. Hambeli mezhebi
4. Şafi mezhebi

Büyük kitap kaç tanedir? Kimlere gönderilmiştir?

Dört büyük kitap vardır.
1. Tevrat Hz. Musa (as)'a indirilmiştir.
2. Zebur Hz. Davud (as)'a indirilmiştir.
3. İncil Hz İsa (as)'a indirilmiştir.
4. Kur'An-ı Kerim Hz. Muhammed (as)'a indirilmiştir.

Diğer peygamberlerden kime ne kadar sayfa gönderilmiştir?

Diğer peygamberlerden:
1. Adem (as)'a 10 sayfa,
2. Şit (as)'a 50 sayfa,
3. İdris (as)'a 30 sayfa,
4. İbrahim (as)'a 10 sayfa,
Toplamı 100 sayfadır.

Kur'an-1 Kerim'de kaç tane peygamber ismi geçer? Bu peygam berler kimlerdir?

Kur'an-1 Kerim'de 25 tane peygamber ismi geçer. Bu peygamberler şunlardır:
1. Hz. Adem (as),
2. Hz. İdris (as),
3. Hz. Nuh (as)
4. Hz. Hud (as),
5. Hz.Salih (as),
6. Hz.İbrahim (as),
7. Hz. Lut (as),
8. Hz.İsmail (as),
9. Hz. ishak (as),
10. Hz.Yakub (as),
11. Hz.Yusuf (as),
12. Hz.Eyyüb (as),
13. Hz. Şuayb (as),
14. Hz. Musa (as),
15. Hz. Harun (as),
16. Hz.Davud (as),
17. Hz. Süleyman (as),
18. Hz.ilyas (as),
19. Hz.Elyasa (as),
20. Hz.Zülküf (as),
21. Hz.Yunus (as),
22. Hz.Zekeriyya (as),
23. Ha. Yahya( as)
24. Hz.İsa (as),
25. Hz. Muhammed (sav)'dir.

Hicri ayları sayınız.

1. Muharrem,
2. Safer,
3. Rebiülevvel,
4. Rebiülahir,
5. Cemaziyelevvel,
6. Cemaziyelahir,
7. Recep,
8. Şaban,
9. Ramazan,
10. Şevval,
11. Zilkade,
12. Zilhicce

Muhacir kime denir?

Peygamber Efendimizle Mekke'den Medine'ye hicret edenlere muhacir denir.

Ensar kime denir?

Muhacirlere yardım eden Medine'li Müslümanlara ensar denir.

Ashab kime denir?

Peygamber Efendimizi dünya gözüyle görüp ona iman edenlere ashab denir.

Tabiin kime denir?

Peygamber Efendimizden sonra sahabeyi görüp onlara inananlara tabiin denir.

Aşere-i Mübeşşere( dünyada cennet ile müjdelenmiş insanlar) kimlerdir?

Aşere-i Mübeşşere (dünyada cennet ile müjdelenmiş insanlar):
1. Hz. Ebubekir (ra),
2. Hz.Ömer (ra),
3. Hz. Osman (ra),
4. Hz.Ali (ra),
5. Hz.Abdurrahman bin Afv (ra),
6. Hz.Ubeyde bin Cerrah (ra),
7. Hz.Talha bin Ubeydullah (ra),
8. Hz.Zübeyr bin Avam (ra),
9. Hz.Sad bin Ebi Vakkas,
10. Hz. Said bin Zeyd (ra)

Peygamberlerde bulunan sıfatlar kaç tanedir?

Peygamberlerde bulunan sıfatlar 5 tanedir.
1. Sıdk: Her şeylerinde doğru olmaları.
2. Emanet: Emin kimse olmaları ve emanete hıyanet etmemeleri.
3. Tebliğ: Allah'ln emirlerini insanlara doğru bildirmeleri.
4. İsmet: Hiç günah işlememeleri.
5. Fetanet: İnsanlar içinde akıllı ve zeki olmaları.

Peygamber Efendimizin vasıfları nelerdir?

Peygamber Efendimizin vasıfları şunlardır:
1. Peygamber Efendimiz (sav) Allah(cc)'ın en sevdiği kuludur.
2. Peygamber Efendimiz (sav) son peygamberdir.
3. Peygamber Efendimiz (sav) bütün insanların ve cinlerin peygamberidir.
4. Peygamber Efendimiz (sav)'in peygamberliği kıyamete kadar geçerlidir.
5. Peygamber Efendimizin (sav)'in dini kıyamete kadar geçerlidir.

Sure-i Haşr'ın 21-24.Ayet-i Celilelerini(Levenzelna) sabah- akşam namazıarından sonra okunmasının önemi nedir?

Her kim Sure-i Haşr'ın 21-24. Ayet'i Celilelerini(Levenzelna) sabah-akşam namazıarından sonra okursa kendisine beş haslet verilir.
1. Ölümü hüsn-ü hatime ile olur.
2. Şehit olarak ölür.
3. Bu dört ayet-i celilenin yetmiş bin tane memur melekleri vardır.
Bu meleklerin yapmış oldukları ibadetlerin sevabı ayet-i celileleri okuyan kimselere verilir.
4. Bu dört ayet-i celileyi okuyan kimseyi bu yetmiş bin melek gün boyu muhafaza eder.
5. Peygamber Efendimiz (sav)'in sünnetini ihya etmiş olur.Rabbimizkim?7 yıl 1 ay önce eklendi

Otomobil segment'leri nelerdir? Peygamber efendimizin soy ağacı Bilinçli tüketici nasıl olunur? Her müslümanın bilmesi gereken sorular! Vatan Sevgisi ile ilgili şiirler Niğbolu Savaşı (1396) Dabbe nedir, Kuran'da dabbe nasıl geçer? 1 kw kaç beygir gücü eder? İşte Dünyanın En Zeki ve Yetenekli Çocukları Bilgi Felsefesi (Epistemoloji) Thomas Edison Hayatı Özdeyişler (Vecizeler) Ünlü Türk Heykeltraşları kimlerdir? Periskop nedir, Periskop nasıl yapılır? Ülkemizde ve dünyada ilk televizyon yayınları ne zaman başladı Metal, Ametal ve Yarımetal Nedir Uzunluk ölçüleri nelerdir? Metrenin katları nelerdir? Rüyada ölmüş birini canlı görmek Köpeklerin özellikleri, köpekler hakkında bilgi, köpek türleri "Milli Ruh": Turgut Özal döneminde yaşanmış bir olay Youtube girme, youtube giriş DNS