Osman Bey Dönemi (1281-1326)

Osman Bey Dönemi (1281-1326)

1281 yılında Kayı boyunun yönetimine geçen Osman Bey, Ahi'lerin en saygın kişisi Şeyh Edebali'nin kızı Malhatun ile evlendi. Böylece Ahilerin desteğini yanına alan Osman Bey Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ü topraklarına kattı. 1288 yılında başkent Bileciğe taşındı.

III. Alaaddin Keykubat'ın İlhanlılar tarafından İran'a götürülmesi Türkiye Selçuklu Devletinde otorite boşluğu yarattı ve Osmanoğullarının da bağımsızlığının önünü açtı. Osman Bey kendi adına para bastırarak bağımsızlığını ilan etti (1299). Böylece  Osmanlı Devleti kurulmuş oldu. Günümüzde Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk Osmanlı Padişahı olarak bilinir.

Osman Bey'in Sakarya Havzasında genişleme siyasetini sürdürerek İzmit'e yaklaşması Bizans İmparatorluğunu harekete geçirdi. Bursa, Orhaneli ve Kestel Tekfurları kendi aralarında anlaşarak Osmanlı beyliğine savaş açtılar. Koyunhisar (Bafeon) denilen bu savaşı Osman Bey kazandı. Osmanlı kuvvetleriyle Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır. 

Osman Bey dönemindeki fetih hareketleri gönüllü Türkmen birlikleriyle sağlandı. Bu dönemde henüz düzenli ordu yoktu. Bu dönemde Aşiret örgütlenmesinden siyasi Beylik örgütlenmesine geçilmiştir.

Vefatının ardından Osmanlı Devleti'nin başına Orhan Bey geçmiştir.

Maddeler Halinde Osman Bey Dönemi Olayları

• Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'dir.

• Ertuğrul Gazi'nin vefatı üzerine Kayı Boyu'nun ileri gelenleri tarafından beyliğin başına getirildi.

• Osman Bey, Kastamonu'daki Çobanoğulları Beyliği'nin yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı (1291).

• Bu tarihten itibaren Osman Bey, Türkiye Selçuklularının uç beyi haline geldi. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat'ın İlhanlı hükümdarının yanına götürülüp gözaltına alınması üzerine, Anadolu'da ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanan Osman Bey, topladığı beylik kurultayı kararı ile 1299'da bağımsızlığını ilan etmiştir.

• Anadolu Türk Beylikleri ile iyi geçinme siyaseti izleyen Osman Bey, Anadolu'da dini ve siyasi güçleri olan Ahilerin lideri Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek bu teşkilatın da desteğini sağladı.

• Osman Bey beyliğin başına geçtiği sıralarda, Bizans içte ve dışta bazı sorunlarla uğraştığı için Anadolu topraklarıyla ilgilenemiyordu. Bu dönemde Bizans'ın elinde Marmara'nın doğusu ve güneyinde Bursa, Bilecik, İznik ve İzmit gibi önemli merkezler bulunuyordu.

• Osman Bey, bu bölgede bulunan ve merkezi dinlemeyen Bizanslı tekfurlardan (valilerden) Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir'i aldı.

• Osman Bey'in tekfurların elindeki kaleleri alarak İzmit'e kadar ilerlemesi üzerine Bizans İmparatoru, tekfurlar ile anlaşarak Osman Bey üzerine kuvvet yolladı ise de, bu kuvvetler Koyunhisar Savaşı'nda Osmanlı kuvvetlerine yenilmişlerdir (1302).

• Bu savaşta Osmanlı ve Bizans kuvvetleri ilk defa karşı karşıya gelmiş ve çağdaş bazı kaynaklar Osman Bey'den ilk defa bahsetmiştir.

• Savaştan sonra Bursa civarındaki Kite Kalesi alınarak Bursa'nın üç tarafı Osmanlılar tarafından çevrilmiş ve kale denetim altına alınmıştır.

• Mudanya'nın 1321'de fethi ile Bizans'ın Bursa ile bağlantısı kesilmiş fakat, Osman Bey'in bu sırada hasta olması Bursa'nın fethini geciktirmiştir.

• 1326'da Orhaneli Kalesi alındıktan sonra Bizans'tan yardım alma ümidini kesen Bursa tekfuru, şehri Osmanlılara teslim etmiştir.

• Bursa'nın alınmasından kısa bir süre önce vefat eden Osman Bey vasiyeti üzerine Bursa'ya gömülmüştür. 

Osman Bey Dönemi Kronolojisi

1258: Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi dünyaya gelmiştir.

1281: Osman Gazi'nin Babası vefat etmiştir. Oğlu Orhan Bey dünyaya gelmiştir. Osmanlı tarihindeki ilk savaş Ermeni-Beli çatışması meydana gelmiştir. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat Osman Gazi'ye Söğüt ve uç beyliğini verdiğini bildiren fermanı göndermiştir.

1285: Osman Gazi ilk zaferini elde etmiş ve Kuluca Hisar'ı ele geçirmiştir.

1286: İnegöl ve Karacahisar valileri Osman Gazi'ye karşı ittifak kurmuşlar, fakat Osman Gazi bunlara karşı İkizce'de zafer kazanmıştır.

1288: Porsuk Çayı üzerinde Karacahisar fethedilmiştir.

1289: Alaeddin Keykubat tarafından Eskişehir ve İnönü bölgesi Osman Gazi'ye verilmiştir.

1292: Osman Gazi Sakarya'nın kuzeyine akınlar düzenlemiştir.

1298: Bilecik, Yarhisar ve İnegöl kaleleri fethedilmiştir. Yarhisar valisinin kızı Nilüfer Orhan Bey ile evlendirilmiştir.

1299: Selçuklu Devleti saltanatı sona ermiş ve Osman Gazi bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti'ni kurmuştur. Turgut Alp İnegöl'ü fethetmiştir.

1300: Yondhisar ve Yenişehir Kaleleri fethedilmmiştir. Yenişehir devletin merkezi olmuştur.

1301: Osman Gazi İzmit yolunda Koyunhisar zaferini kazanmış, Kirmasti, Mıhalıç ve Ulubat Bizanslılardan alınmıştır.

1302: Köprühisar ele geçirilmiştir.

1303: Marmaracık kalesi fethedilmiş ve İznik abluka altına alınmıştır.

1306: Kestel, Kete ve Ulubat kaleleri fethedilmiştir. Osman Gazi Dinboz'da zafer kazanmıştır. Osmanlılarla yabancılar arasında ilk askeri sözleşme imzalanmıştır.

1307: Osman gazi ilk defa İznik'i kuşatmış ve Yalova'ya akınlar düzenlenmiştir.

1308: İmralı Adası fethedilmiştir.

1313: Harmankaya valisi Köse Mihal  Osman Gazi'nin himayesine girmiştir.. Akhisar, Lüblüce, Geyve, Karagöz, Hisarcık, Lefke, Yenikale, Tekfurpınarı, ve Yanıkçahisar kaleleri fethedilmiştir. Bursa kuşatılmaya başlanmıştır.

1314: Orhan Bey'in oğlu Şehzade Süleyman dünyaya gelmiştir.

1316: Tuzpazarı, Karatekin, Karacebeş, ve Ebesuy kaleleri fethedilmiştir.

1317: Akçakoca'nın ve Korunalp'ın komutanlığında Kocaeli'nin fethi başlamıştır. Kapucuk ve Keresteci kaleleri ele geçirilmiştir.

1321: Osman Gazi oğlu Orhan Gazi’yi yerine vekil tayin etmiştir. Mudanya ele geçirilmiş ve Gemlik seferine çıkılmıştır. Trakya bölgesine ilk Osmanlı akınları başlamıştır.

1323: Akyazı ele geçirilmiştir.

1324: Karamürsel ele geçirilmiş ve Türkler İzmit Körfezine hakim olmuşlardır. Orhan Gazi Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir.

1325: Orhaneli ele geçirilmiş ve Devehisar, Bolu, Ermenipazarı ve Kandıra kaleleri fethedilmiştir.7 yıl 7 ay önce eklendi

Türkiye'de yıllara göre ayçiçek üretim istatistikleri Peygamberimiz Hz. Muhammed'in güzel ahlakı Erozyon hakkında bilgi 54 farz nelerdir? Öğretmenler günü ile ilgili en güzel şiirler Osman Bey Dönemi (1281-1326) Nüfus kayıt örneği Ölülerin arkasından Kuran-ı Kerim okunur mu? Ülkelere göre yıllık karbondioksit salınımı değerleri Varlık Felsefesi (Ontoloji) 20. Yüzyıl Tarihi, 1950-2000 Kronolojisi Kafiyeli Sözler A’dan Z’ye Tüm Ressam İsimleri Gökkuşağı Nasıl Oluşur Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur? Kunut duaları, Kunut dualarının okunuşu ve anlamı Büyük patlama, kâinatın ilk sakini! Cep telefonlarının SAR değerleri CON İsimli Klasörü Nasıl Oluştururum? En hızlı, uygun fiyatlı ve güncel bilgisayar, Ekim 2012 Sitemdeki resimleri başka sitelerin tarafından kullanmasının önlenmesi