Hz.Mevlana'nın Güzel Sözleri

Hz.Mevlana'nın Güzel Sözleri

1. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.

2. Aşk, davaya benzer, cefa çekmek de şahide: Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki..

3. Sen diri oldukça ölü yıkayıcı seni yıkar mı hiç?

4. İsa’nın eşeğinden şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir.

5. Dert, insanı yokluğa götüren rahvan attır.

6. Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır.

7. Leş, bize göre rezildir ama, domuza, köpeğe şekerdir,helvadır.

8. Kuzgun, bağda kuzgunca bağırır. Ama bülbül, kuzgun bağırıyor diye güzelim sesini keser mi hiç?

9. Pisler, pisliklerini yapar ama sular da temizlemeye çalışır.

10. Dikenden gül bitiren, kışı da bahar haline döndürür. Selviyi hür bir halde yücelten, kederi de sevinç haline sokabilir.

11. Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner?

12. Akıl padişahı kafesi kırdı mı, kuşların her biri bir yöne uçar

13. Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayıverir.

14. O beden testisi ab-ı hayatla dopdolu, bu beden testisi ise ölüm zehiri ile. İçindekine bakarsan padişahsın, kabına bakarsan yolu yitirdin.

15. Genişlik, sabırdan doğar.

16. Korkunç bir kurban bayramı olan kıyamet günü, inananlara bayram günüdür, öküzlere ölüm günü.

17. Kim daha güzelse kıskançlığı daha fazla olur. Kıskançlık ateşten meydana gelir.

18. Dünya tuzaktır. Yemi de istek. İstek tuzaklarından kaçının.

19. Irmak suyunu tümden içmenin imkanı yok ama susuzluğu giderecek kadar içmemenin de imkanı yok.

20. Gürzü kendine vur. Benliğini, varlığımı kır gitsin. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.

21. Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi. Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler.

22. Eşeğe, katır boncuğuyla inci birdir. Zaten o eşek, inciyle denizin varlığından da şüphe eder.

23. Birisi güzel bir söz söylüyorsa bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasından ileri gelir.

24. Oruç tutmak güçtür, çetindir ama Allah’ın kulu kendisinden uzaklaştırmasından, bir derde uğratmasından daha iyidir.

25. Ayın, geceye sabretmesi, onu apaydın eder. Gülün, dikene sabretmesi, güle güzel bir koku verir. Arslanın, sabredip pislik içinde beklemesi, onu deve yavrusu ile doyurur.

26. Zahidin kıblesi, lütuf, kerem sahibi Allah’tır. Tamahkarın kıblesi ise altın torbası.

27. Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur..

28. Sarhoş, cinayeti yapar da sonra “özrüm vardı, kendimde değildim”der. Kendinde olmayış, kendiliğinden gelmedi sana, onu sen çağırdın.

29. İnsan gözdür, görüştür, gerisi ettir. İnsanın gözü neyi görüyorsa, değeri o kadardır.

30. Birinin başına toprak saçsan başı yarılmaz. Suyu başına döksen, başı kırılmaz. Toprakla, suyla baş yarmak istiyorsan, toprağı suya karıştırıp kerpiç yapman gerek.

31. Yoldaki bir tepecik seni bunaltmış,oysa önünde yüzlerce dağ var

32. Kabuğu kırılan sedef üzüntü vermesin sana, içinde inci vardır.

33. Adalet nedir? Her şeyi yerine koymak. Zulüm nedir? Bir şeyi yerine koymamak,başka yere koymak.

34. Hiçbir kafire hor gözle bakmayın. Müslüman olarak ölmesi umulur çünkü.

35. Şu deredeki su,kaç kere değişti,yıldızların akisleri hep yerinde.

36. Yol kesenler olmadıkça ,lanetlenmiş şeytan bulunmadıkça,sabırlılar ,gerçek erler,yoksulları doyuranlar nasıl belirir,anlaşılır?

37. Oyun ,görünüşte akla uymaz ama çocuk oyunla akıllanır.

38. Anlayış,edep şehirlilerdedir. Ziyafet,garip konaklamak da köylülerde.

39. Resimler ister haberleri olsun,ister olmasın,hepsi de ressamın elindedir,o elden çıkar.

40. Alışsan güvercin sallanan kamıştan kaçar mı hiç?O kamıştan göklere uçan yere alışmamış olan güvercin ürker,kaçar.

41. Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez. Hayırlarda bulunmak,malı yitmekten korur.

42. Çalınmış kumaş,devamlı kalmaz insanda. Hırsızı da darağacına götürür.

43. Ağlayışın,feryat edişin bir sesi,sureti vardır. Zararınsa sureti yoktur. Zararda insan elini dişler ama zararın eli yoktur.

44. Her korkuda binlerce eminlik vardır,göz karasında onca aydınlık mevcut.

45. Verdiğini geri alan kişi, köpek gibi kusmuğunu yemiş olur.

46. Şarap kadehtedir ama kadehten meydana gelmemiştir ki. Ağzını,şarabı verene aç.

47. Ekme günü gizlemek toprağa tohumu saçmak günüdür. Devşirme günüyse tohumun bittiği gündür,karşılığını bulma günüdür.

48. Bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır.

49. Bulutlar ağlamasa yeşillikler nasıl güler?

50. Bülbüllerin güzel sesleri beğenilir de bu yüzden kafes çeker onları. Ama kuzgunla baykuşu kim kor kafese?

51. Meyve ekşi bile olsa, olmadıkça ona ham derler

52. Çayırlıktan, çimenlikten esip gelen yel, külhandan gelen yelden ayırt edilir.

53. Dünya malı, bedene tapanlara helaldir.

54. Gerçek kokusuyla, ahmağı kandıran yalan sözün kokusu, miskle sarımsak kokusu gibi, söz söyleyenin soluğundan anlaşılır.

55. Her dil, gönlün perdesidir. Perde kımıldadı mı, sırlara ulaşılır.

56. Ahlaksızların bağırışıyla, yürekli yiğitlerin naraları, tilkiyle arslanın sesi gibi meydandadır.

57. Kötü nefis, yırtıcı kuştur.

58. Hırsın yemdir, cehennemse tuzak.

59. Doğan, avdan av getirir, fakat kendi kanadıyla uçar da avlanır. Padişah da bu yüzden onu keklikle, çil kuşuyla besler.

60. Dil, tencerenin kapağına benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu ne pişiyor anlarsın.

61. Yemekle dolu karın, şeytanın pazarıdır.

62. Sözle anlatılan şey, yalan bile olsa, kokusu, gerçek olduğunu da haber verir, yalan olduğunu da.

63. Canım bedenimde oldukça, kulum, köleyim, seçilmiş Muhammet’in yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse, o kişiden de bezmişim ben, o sözden de.

64. Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir. Sevgiden, dertler şifa bulur. Sevgiden, ölüler dirilir. Sevgiden, padişahlar kul olur. Bu sevgi de bilgi neticesidir.

65. Mumundur karanlık veren sana. Anlatırdım bunu ama, gönlünün beli kırılıverir. Gönül şişesini kırarsan artık, yaşamak fayda vermez.

66. Rüşvet alan para pul padişahı değiliz. Paramparça olmuş gönül hırkalarını diker, yamarız biz.

67. Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı, ateş de.

68. İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. Görememek ayıbı, göstermemek kusuru, uğursuz nefsin parmağına ait işte.

69. İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görene denir. .

70. Bir gömlek derdine düşeceksin ama belki o gömlek kefen olacaktır sana.

71. Dün geçti gitti. Dün gibi, dünün sözü de geçti. Bugün yepyeni bir söz söylemek gerek.

72. Saman çöpü gibi her yelden titrersin. Dağ bile olsan, bir saman çöpüne değmezsin.

73. O dağa bir kuş kondu, sonra da uçup gitti. Bak da gör, o dağda ne bir fazlalık var ne bir eksilme.

74. Altın ne oluyor, can ne oluyor, inci, mercan da nedir bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra

75. Gördün ya beni gamdan başka kimse hatırlamıyor, gama binlerce defa aferin.

76. Nefsin, üzüm ve hurma gibi tatlı şeylerin sarhoşu oldukça, ruhunun üzüm salkımını görebilir misin ki?

77. Ağzını kapa ve altın dolu avucunu aç. Ceset cimriliğini bırak da cömertliği seç.

78. İnanmışsan, tatlı bir hale gelmişsen, ölüm de inanmıştır, tatlılaşmıştır. Kafirsen, acılaşmışsan, ölüm de kafirleşir, acılaşır sana.

79. Doğruluk, Musa’nın asası gibidir. Eğrilik ise sihirbazların sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca, bütün eğrilikleri yutar.

80. Bir kötülük yaptıktan sonra pişmanlık hissetmek Allah’ın inayet ve muhabbetine mazhar olmanın delilidir.

81. Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.

82. Üzerinde pek çok meyveler bulunan bir dalı, meyvalar aşağı doğru çeker. Meyvasız bir dalın ucu ise, servi ağacı gibi havada olur.

83. Topluluk bizim yanımıza geliyor. Susacak olsak, incinirler. Bir şey söyleyecek olsak, onlara göre söylemek lazım geldiğinden o zaman da biz inciniriz

84. Ümit, güvenlik yolunun başıdır.

85. Kuş seslerini öğrenen kimse, kuş olmadığı gibi aynı zamanda kuşların düşmanı ve avcısıdır.

86. Dert, insana yol gösterir.

87. İman, namazdan daha iyidir. Çünkü namaz beş vakitte, iman ise her zaman farzdır.

88. İki canlı kuşu birbirine bağlasan, dört kanatlı oldukları halde uçamazlar, çünkü ikilik mevcuttur.

89. Sokak köpeğine ister altın, ister yünden tasma tak, yine sokak köpeği olmaktan kurtulamaz.

90. Cübbe ve sarık ile alimlik olmaz. Alimlik, insanın zatında bulunan bir hünerdir.

91. Değil mi ki gönül mutfağında yemekler tabak tabak, peki ne diye aşağılık kişilerin mutfağına kase tutacakmışım?

92. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi, ne diye insan tohumunda böyle bir şüpheye düşüyorsun?

93. Testi taştan korkar ama o taş çeşme oldu mu, testiler her an ona gelmeye can atar.

94. Sus artık yeter! Sır perdelerini pek o kadar yırtma. Çünkü bize, kırıkları sarıp onarmak, sırları örtmek yaraşır.

95. Altın aramıyorum, altın olmaya yeteneği olan bakır nerede?

96. Varlık peteğini ören arıdır. Arıyı vücuda getiren mum ve petek değildir. Arı biziz. Şekil sadece bizim imal ettiğimiz mumdur

97. Dünya köpüktür. Tanrı sıfatlarıysa denize benzer. Fakat şu cihan köpüğü, denizin arılığına, duruluğuna perdedir.

98. Sözün içini elde etmek için harf kabuğunu yar. Saçlar da sevgilinin yüzünü, gözünü örter.

99. Burnuna sarımsak tıkamışsın, gül kokusu arıyorsun.

100. Biz, tulumla, küple, testilerle tatmin olmayız. Bizi çekip ırmağınıza götürün. 


8 yıl 3 ay önce eklendi

Bulgar tarihçi Dinkov: Bizi yok olmaktan Osmanlı kurtardı! Abdest nasıl alınır (Bayan) Emniyet kemeri kullanmanın önemi nedir? 32 farz nelerdir? En güzel 23 Nisan Şiirleri 1. Murat Dönemi (1362-1389) Hz.Mevlana'nın Güzel Sözleri Milyon, Milyar, Trilyon, Katrilyon, ... Türkiye'de Yıllara göre Bitkisel Üretim İstatistikleri Bilim Felsefesi 20. Yüzyıl Tarihi, 1900-1950 Kronolojisi Atatürk'ün Söylediği Özlü Sözler Hatai Nedir, Hatai Motifleri, Hatai Desenleri Evdeki Rutubet Nasıl Giderilir Hidroelektrik santrallerinde (barajlarda) elektrik nasıl üretilir Eritrosit Nedir, Eritrosit Ne Demek Alan ölçüleri Diplomat olmak isteyen gençler dikkat Kedi özellikleri, kedilerin özellikleri nelerdir? Vücudun Değişmeyen Matematiği Türkçe - İngilizce, İngilizce - Türkçe Sözlük