Kimlere zekat verilir?

kimlere zekat verilirZekat nedir, zekat ne anlama gelir?

Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hâl ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek durumdaki muayyen kişilere verilmesi demektir.

Zekat Kur'an da hangi ayetlerde geçmektedir?

Malî ibadetlerden biri olan zekât, İslam'ın beş temel esasından olup, hicretin ikinci yılında Medine'de farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de "Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin..." (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mücadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); "Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir." (Tevbe, 9/103) buyrulmaktadır.

Zekat kimlere verilir?

Zekatı farz kılan Cenab-i Hakk onun nereye verileceğini de kendisi tayin etmiştir: "Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere ve yolcuya mahsustur. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir." (Tevbe Suresi, 60. Ayet)

İlgili ayete göre 8 başlık halinde zekat verebileceğiniz kişiler

1. Fakirler: nisab miktarından az malı bulunanlar, kenarda köşede 80 gr altın değerinde birikimi olmayanlar
2. Miskinler: hiç malı bulunmayanlar, durumu fakirlerden de kötü olanlar, ailesini besleyemeyecek durumda olanlar
3. Zekat işlerinde çalıştırılan memurlar: devlet eliyle fakirleri desteklemek için zekat toplandığında, zekatı toplamakla görevli memurların kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimine yetecek kadar zekat verilir
4. İslam'a ısındırılacak kimseler: müslüman ama dinini yaşamayan ya da kalbi kötülük içinde olan insanlar, islam'ı sevdirmek amacıyla başka dine mensup ya da dinsiz kimseler
5. Özgürlüklerini satın almaya çalışan köle ve cariyeler: günümüzde özellikle ülkemizde çok fazla kullanım alanı kalmamıştır
6. Borçlular: beklenmedik bir durum, ceza, hastalık ya da kaza sonucu ödeyebileceği miktarın üzerinde borcu olan kişile, borcundan fazla miktarda mala sahip olmayanlar
7. Allah yolunda çalışanlar: işini gücünü bırakıp, kendisini islamı yaymaya adayan, ilim öğrenmeye çalışan, dinini ya da devletini korumak için savaşa katılan, hacca gitmek için para biriktiren, ... kişilere zekat verilebilir
8. Yolda kalan yolcular: Yolda kalmış olan bir kimseye, cüzdanını ya da eşyalarını çaldırmış ya da kaybetmiş bir kimseye memleketlerine gidecek kadar zekat verilebilir


10 ay önce eklendi

II. Murat Dönemi (1421-1451) Vukuatlı nüfus kayıt örneği Kimlere zekat verilir? PKK'ya karşı yıllara göre verilen şehit sayısı Memelilerde hamilelik süreleri Felsefenin Ana Konuları Kanuni'nin Fransa Kralı Fransuva'ya Gönderdiği Mektup Alexander Graham Bell kimdir Tekke Edebiyatı Nazım Türleri İstanbul'da Cumartesi günü açık olan PTT Şubeleri Evdeki Rutubet Nasıl Giderilir Türkiye Dünya'da Kaçıncı Sırada, İlk 15'e Girdiklerimiz PHP Cache hazırlama, sitenizin performansını arttırın Hangi ayda hangi balık avlanır Cebir'de denklem çözerken X harfi kullanılmasının temel sebebi Cep telefonlarının SAR değerleri En acayip Türk batıl inançları Orgazm sırasında neler oluyor? Evcil hayvanlar hakkında ilginç bilgiler ve merak ettikleriniz Türkçe - İngilizce, İngilizce - Türkçe Sözlük
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22