Miraç kandilini nasıl ihya edeceğiz?

Miraç kandilini nasıl ihya edeceğiz?

Müslümanların, Miraç gecesinde yapması gerekenleri sayfamızda öğrenebilirsiniz.

Miraç gecesinde yapılması gerekenler

1. Mîraç gecesinde, mutlaka bir camide olun! Çünkü camide olmak ile evde olmak arasında çok büyük farklar vardır. Mescitte kılınan namaz, evde kılınan namazdan yirmiyedi kat daha sevaptır. Cuma namazı kılınan büyük camide kılınan namaz ise elli kat sevaptır. Bir de camiye giderken, gelirken attığın her adımdan insanın bir günahı affoluyor ve bir hasene kazanıyor. Her adım için bir derece de terfi ediyor, yani rütbesi yükseliyor.

O'nun için Mîraç gecesinde dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi yatsı namazında mutlaka camide olmaktır. Sabah namazında da mutlaka camide olacaksınız. Çünkü Hz. Osman (r.a.)'den rivayete göre Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurdu:

"Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir."

Bu mükâfatı kaçırmamak lâzım!

2. Geceyi ve ertesi günü oruçlu olarak karşılayalım. Yani Receb ayının 26 ve 27. günlerinde oruç tutalım.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz buyuruyor:

"Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur"

3. Salat-ü selâm okuyalım.. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimize hiç olmazsa bir tesbih, salat'ü selâm okumalıyız. Can-ı gönülden, "Es-salatü ves-selamü aleyke ya Resûlellah" demeliyiz.

4. Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz.

5. Namaz kılalım. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Mîraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar.

Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur.

Beher rek'atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur.

Miraç gecesinde namaza nasıl niyet edilir?

"Yâ Rabbî, rızâ-i şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili habîbin Resûl-i Zîşan Efendimiz hürmetine ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-i ilâhîne mazhar eyle, Allâhü Ekber."

Miraç gecesinde namazdan sonra ne okunur?

- 4 defa Fâtiha-i şerîfe: "Bismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în. İhdinessırâtel müstakîm. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn",

- 100 defa tesbihat: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

- 100 defa İstiğfâr-ı şerîf: "Estagfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh",

- 100 defa Salevât-ı şerîfe: "Allahummesalli Alaseyyidina Muhammed Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed"

okunup duâ yapılır.

Bu namazda, İhlâs-ı şerîfeler 100'er adet okunursa veya bu namaz 100 rek'at olarak kılınırsa; bunu yerine getiren mü'min huzûr-i ilâhîye namaz borçlusu olarak çıkmaz. Namaz borcu olanların hiç olmazsa 1 günlük namazlarını kaza etmeleri makbul olsa gerekir.

6. Miraç gecesinden sonraki gün, mutlaka oruçlu olmalıdır. O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır.

Her rekatta Fatiha'dan sonra:

- 5 Ayetül Kürsi,
- 5 Kul ya Eyyühel Kafirün,
- 5 İhlası şerif,
- 5 Kul euzu birabbil felak,
- 5 Kul euzu birabbinas

okunur.

PDF olarak indir.5 yıl 5 ay önce eklendi

Namazda kamet nasıl getirilir? Çevre kirliliği ile ilgili alınması gereken önlemler Trenlerin uzunluğunu bulma mantık sorusu Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili atasözleri Niğbolu Savaşı (1396) Hz.Mevlana'nın Güzel Sözleri Ölülerin arkasından Kuran-ı Kerim okunur mu? Dejavu nedir, Dejavu nasıl oluşur? Siyaset Felsefesi Kanuni'nin Fransa Kralı Fransuva'ya Gönderdiği Mektup Tasavvuf felsefesi nedir, Tasavvuf felsefesinin özellikleri Kündekari Sanatı Nedir? Çiçek İsimlerinin Anlamları Gizli Dosyaları Göremiyorum, Gizli Dosya ve Klasörleri Nasıl Görebilirim? Silgi nasıl yapılır Güneş sisteminde kaç tane gezegen vardır? Engellilerin yaşadığı zorluklar nelerdir? İşyerinde uykunuz gelirse ne yapmalısınız? Osmanlı Armasının Tasarımı ve Özellikleri ispat: 1'den n'e kadar olan sayıların kareleri toplamı Miraç kandilini nasıl ihya edeceğiz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27