Allah'ın İsimleri

Allah'ın İsimleri

ALLAH: Tüm sıfatları kapsayan en büyük isimdir.

ADL: Adil olan, adaleti emreden

AFÜV: Affı çok olan

AHİR: Herşeyin yokoluşundan sonra da var olan O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, herşeyi bilendir.

AHKAM-ÜL HAKİMİN: Hüküm verenlerin hakimi

ALİM: Herşeyi çok iyi bilen

ALİYY: Çok yüce olan

ASİM: Koruyan

AZİM: Pek azametli, büyük olan

AZİZ: Üstün, kuvvetli, güçlü, şerefli,mağlup edilmesi mümkün olmayan, galip olan

BAİS: Gönderen (peygamber), uyandıran, dirilten

BAKİ: Devam eden, fani olmayan

BARİ: Yaratan, kusursuzca var eden

BASİR: İyi gören

BASIT: Açan, genişleten, bollaştıran

BATIN: Gizli

BEDİ: Örneksiz olarak yaratan

BERR: Kullarına karşı iyiliği çok olan

CAMİ: İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan

CEBBAR: Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan

DA'İ: Çağıran

DAFİĞ: Belaları def eden, çevirici

DARR: Zarar verici şeyler yaratan

ERHAMURRAHİMİN: Merhamet edenlerin en merhametlisi

EVVEL: İlk

FALİK: Yaran, yarıcı (karanlığı yarıp sabahı çıkaran, tohumu yaran)

FASIL: Ayıran, açıklayan

FATIR: Yaratan, icad eden

FETTAH: Çok iyi hüküm veren, açan, hükmeden

GAFFAR: Mağfireti, bağışlaması çok olan

GANİYY: Çok zengin, herşeyden müstağni olan

HABİR: Herşeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar

HADİ: Hidayet lütfeden, doğru yola ulaştıran

HAFID: Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan

HAFIZ: Koruyan, gözeten, muhafaza eden

HAKEM: Hükmeden, hakkı yerine getiren

HAKİM: Hikmet sahibi, sağlam, muhkem olan

HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran

HALIK: Herşeyin varlığı ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri, hadiseleri tespit ve tayin eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden

HALİM: Çok yumuşak olan

HAMİD: Ancak Kendisine şükredilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen

HASİB: Hesap Gören

HAYY: Diri, herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten.

KABID: Sıkan, daraltan

KABİL: Kabul eden, icabet eden, bağışlayan

KADİ: Hükmünü yerine getiren, işini bitiren

KADİM: Önceden yapan, önceden bildiren

KADİR: İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten

KAFİ: Yeterli, varlığı mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten.

KAHHAR: Kahreden, her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan

KAİM: İdare edip ayakta tutan

KARİB: Yakın olan

KASIM: Kısımlandıran, rızıkları, nimetleri adalet,hikmet ve rahmet içinde taksim edip herkese nasibini veren

KAVİ: Pek güçlü olan

KEBİR: Pek büyük

KERİM: Keremi bol, cömert olan

KUDDÜS: Hatadan, gafletten ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz.

LATİF: Lütuf sahibi, lütfedici olan

MAKİR: Tuzak kuran

MALİK-İ YEVMİD-DİN: Din gününün sahibi

MALİK-ÜL MÜLK: Mülkün ebedi sahibi

MECİD: Şanı büyük ve yüksek

MÜ'MİN: Emniyet verici, emin kılan

MUCİB: Kendine yalvaranların isteklerini veren, icabet eden

MUHEYMİN: Gözetici ve koruyucu olan

MÜTEALİ: Aklın alabileceği her şeyden pek yüce.

MÜTEKEBBİR: Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren

MUSEVVA: Şekillendiren, düzenleyen

MÜSTEAN: Kendisine ihtiyaç olunan ve kendisinden yardım beklenen

MUTAHHİR: Temizleyen, şirkten, kötülükten, manevi kirlerden temizleyen

MÜYESSİR: Hayırda ve şerde kulunun yolunu kolaylaştıran, dinde kolaylık veren, hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemeyen

MÜZEKKİ: Her kusur ve ayıptan, manevi kirlerden kullarını temize çıkaran, temizleyen

MÜZEYYİN: Süsleyen

MÜZİL: Zillete düşüren, hor ve hakir eden

MUĞNİ: İstediğini zengin eden

NASIR: Yardım eden

NUR: Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran

RABBİL ALEMİN: Alemlerin Rabbi

RAFİ: Yukarı kaldıran, yükselten

RAHMAN VE RAHİM: Merhamet eden, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedi nimetler vermek suretiyle mükafatlandıran, ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır, rahmet ve irade buyuran, sevdiğini sevmediğini ayırt etmeyerek sayısız nimetlere kavuşturan

RAKIB: Bütün varlıklar üzerinde gözcü olan,bütün işler kontrolü altında tutan

RAUF: Pek esirgeyen, çok acıyan

REZZAK: Rızık veren, insanların faydasına olmak üzere nimetlerini veren

SAMED: Hacetlerin bitirilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek merci olan

SADIK: Vaadine sadık, doğru

SAİK: Cehenneme süren

SANİ: Sanatçı, nihayetsiz güzellikleri sanatının içinde yaratan

SELAM: Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam eden

SEMİ: İşiten

ŞAFİ: Şifa veren

ŞEFİ: Şefaatçi

ŞARİH: Açan

ŞEHİD: Şahid olan, her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan

ŞEKÜR: Kendi rızası için yapılan iyi işlere daha güzeliyle karşılık veren

TEVVAB: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan

VAHİD: Tek olan, Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde, asla ortağı veya benzeri, dengi bulunmayan

VARİS: Servetlerin geçici sahipleri elleri boş olarak yokluğa döndükten sonra varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi

VASİ: Geniş olan

VEDUD: İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, yahut sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya tek layık olan

VEHHAB: Bağışı çok olan, karşılıksız armağan eden

VEKİL: İşlerini Kendisine bırakanların işini düzeltip, onların yapabileceğinden daha iyisini temin eden

VELİ: İyi kullarına dost olan

ZÜLCELAL-İ VE'L İKRAM: Hem büyüklük hem kerem ve ikram sahibi olan

ZAHİR: Aşikar olan


8 yıl 7 ay önce eklendi

Bülent Tekin kimdir? Namazda kamet nasıl getirilir? Dünyaca ünlü keman sanatçıları Ağır topu bulma mantık sorusu Burnunda tütmek deyiminin anlamı Harflere göre İngilizce Atasözleri Beraat kandilinin önemi Allah'ın İsimleri Dünyanın en uzun adamı Davranışlarınızından çıkartılabilecek psikolojiniz ile ilgili ipuçları Din Felsefesi ile ilgili bilgiler Sadece Aptallar 8 Saat Uyur Kitap Özeti, Erdal Demirkıran Ünlü ressamlar ve tuvalleri Teravih Namazının Faziletleri Osmanlı'da uygulanan devşirme sistemi nedir ve detayları nelerdir? Peri bacaları nasıl oluşmuştur Azerbaycan'ın Şehirleri Windows Çalıştır komutları, CMD Komutları Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanları Evcil hayvanlar hakkında ilginç bilgiler ve merak ettikleriniz AJAX + PHP Kullanımına Basit Bir Örnek