Haçlı Seferleri, Haçlı Seferlerinin Sebepleri ve Sonuçları

Haçlı Seferleri, Haçlı Seferlerinin Sebepleri ve Sonuçları

Avrupa da yaşayan Hıristiyan devletlerin, Türk ve İslam ülkeleri üzerine düzenledikleri seferlerdir. Sefere katılan kişilerin üzerlerinde "haç işareti" bulunmasından dolayı haçlı seferleri denilmiştir.

Haçlı Orduları, Türk ve İslam ülkeleri üzerine 8 haçlı seferi yapmışlardır. Bu seferlerden ilk 4 tanesi Anadolu üzerinden, sonraki 4 seferde deniz yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Haçlı Seferlerinin Sebepleri

1. Ekonomik Sebepler

a) Fakir Avrupalıların, İslam ülkelerinin zenginliklerini elde etme düşüncesi.

b) Türk ve İslam devletlerinin elinde bulunan önemli ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi.

c) Avrupa da baş gösteren işsizlik sorunu.

d) Feodalitenin etkisiyle halkın yoksul düşmesi İpek ve Baharat Yolu'nun Müslümanların eline geçmesi.

e) Hıristiyanların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi.

2. Siyasal Sebepler

a) Türklerin Anadolu'daki ilerlemeleri.

b) Bizans'ın, Türklere karşı Avrupa'dan yardım istemesi.

c) Avrupa da, macera arayan bir sınıfın ortaya çıkması.

3- Dini Sebepler

a) Müslümanların elinde bulunan Kudüs, Antakya, İskenderiye gibi kutsal şehirlerin alınmak istenmesi.

b) Kluni (Cluny) tarikatının faaliyetleri.

c) Papanın, Hıristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtması.

d) Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.

e) Hıristiyan Avrupa'nın, Hıristiyanlık'ın kurucusu ve peygamberi Hz. İsa'nın doğduğu bölge olan Kudüs ve çevresini Müslümanlardan geri almak istemesi. 

f) Papa'nın seferler sonucunda otoritesini artıracağını düşünmesi.

Haçlı Seferleri

I. Haçlı Seferi (1096-1099)

Papa II. Urbanus'un çağrısı ile başladı. I. Kılıç Arslan tarafından öncüleri Anadolu'da yok edildi. Asıl grup Antakya'yı aldıktan sonra, Kudüs'ü Fatimiler'den aldı. I. Haçlı Seferi sonunda Urfa, Antakya ve Kudüs'ü içine alan bir Latin Krallığı kuruldu.

II. Haçlı Seferi (1147-1149)

Musul atabeyi İmadedin Zengi'nin 1144 yılında Urfa'yı geri alması üzerine başladı. Sefere Alman Kralı III. Konrad ile Fransa kralı VII. Louis katıldı. Haçlılar Şam yakınlarına kadar geldiler; fakat burada bozguna uğrayarak geri döndüler.

III. Haçlı Seferi (1189-1192)

1187 yılında Selahaddin Eyyubi'nin, Kudüs'ü geri alması üzerine başladı. Sefere İngiltere kralı Arslan Yürekli Richard, Alman Kralı Friedrich Barbarossa ve Fransız Kralı II. Philippe Auguste katıldı. Barbarossa Silifke Çayı'nı geçerken boğularak öldü, Arslan Yürekli Richard ve Philippe Auguste ise Selahattin Eyyubi tarafından bozguna uğratıldı.

IV. Haçlı Seferi (1202-1204)

Papa III. Innocentus'un çağrısı üzerine yeniden toplanan Haçlı ordusu, Venediklilerin de yardımıyla denizden yola çıktı. Haçlılar 1203'te İstanbul'a geldiler. şehre girerek katliam yaptılar. İstanbul'dan kaçan Rumlar, 1204'te İznik Rum Devleti ve Trabzon Rum Devleti'ni kurdular.

Haçlı Seferleri'nin Sonuçları

Dinsel Sonuçları

• Kilise ve papalığa güven sarsıldı. Skolastik düşünce zayıfladı.

• Doğudaki bilim ve kültürün zenginliğini gören Hristiyanlar, din adamlarının yalan söylediğini anladılar.

Ekonomik Sonuçları

• Doğu Akdeniz limanları önem kazandı.

• Burjuva sınıfının ekonomik gücü arttı.

• Marsilya, Ceneviz ve Cenova limanlarının önem kazanması ile ekonomik güç İtalyan denizcilerin eline geçti.

Siyasal Sonuçları

• Çok sayıda senyör ve şövalyenin ölmesi ile derebeylik sistemi zayıfladı. Merkezi krallıklar güç kazanmaya başladı.

• Türklerin batı yönünde ilerlemesi durdu.

Teknik Sonuçları

• Kağıt, barut, pusula gibi buluşlar Avrupa'ya taşındı.


8 yıl 6 ay önce eklendi

LCD/LED TV duvara ne kadar yükseğe takılmalıdır? Hz Muhammed (sav) ile ilgili Şiirler Göz renkleri nelerdir? En hızlı 3 atı bulma mantık sorusu En güzel romanlar, en çok beğenilen romanlar Dilimizde de anlamı olan İngilizce Atasözleri Oruç tutmanın bize kazandırdıkları Haçlı Seferleri, Haçlı Seferlerinin Sebepleri ve Sonuçları Hangi mahkeme hangi davalara bakar Farabi'nin Hayatı Neşet Ertaş Hayatı Dünya Edebiyatındaki Ünlü Romanlar ve Özetleri Alnı açık yüzü ak olmak deyiminin anlamı Türk vatandaşlığının evlat edinme ve seçme hakkı ile kazanılması Aile içi kalıtsal hastalıklar nelerdir? C++'ta proje oluşturma ve ortam değişkenlerini ayarlama Karınca yuvasının özellikleri, Karınca cumhuriyeti Programsız dosya şifreleme nasıl yapılır? Bilgisayara Şifre Nasıl Konulur Domain Adı Yaşam Çevrimi, Silinme Aşamaları Linux tabanlı sistemlerde işinizi kolaylaştıracak bilgiler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28