Sözde Ermeni Soykırımı hakkında maddeler halinde bilmeniz gerekenler

Sözde Ermeni Soykırımı hakkında maddeler halinde bilmeniz gerekenler

Sözde Ermeni Soykırımı hakkında bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilmesi gereken temel konuları maddeler halinde sayfamızda öğrenebilirsiniz.

1. İngilizler, Birinci Dünya Savaşı'nda Hristiyanları bir araya toplamak için Mavi Kitap olarak bilinen bir propaganda kitabı basmışlar ve Türklerin Ermenileri katlettiği yalanını uydurmuşlardır. Ermeni iddialarının temelini oluşturan bu kaynağın tamamı yalan bilgilerden derlenmiştir. NTV news 59274

2. Soykırım tarihi olarak söylenen 24 Nisan 1915 tarihinde, Büyük Ermenistan'ı kurma hayaliyle kurulmuş olan Hınçak-Taşnak benzeri örgütlerin yöneticileri tutuklanmıştır. Bunların tutuklanma sebebi, doğudaki Ermeni katliamlarını desteklemeleri, ermeni çetelerin örgütlenmelerine yardımcı olmaları, Ermeni çetelerin yurt dışı bağlantılarını sağlayarak silah ve mühimmat almalarını kolaylaştırmalarıdır. İstanbul'da 235 kişi ile başlayan tutuklamalar, tüm Osmanlı vilayetleri içinde toplamda 2345 kişiye ulaşmıştır. Bunların büyük bir çoğunluğu çeşitli bölgelere sürgüne gönderilmiştir. Birçoğu da savaşın ardından ya geri dönmüş, ya da başka ülkelere göç etmişlerdir. Bu tarih göç ettirme (sürgün / tehcir) tarihi değildir.

3. Osmanlı Devleti'ndeki toplam Ermeni nüfusu ile ilgili gerçekleri ancak ve ancak devletin resmi kaynakları verecektir. Bilinçli olarak çarpıtılan diğer kaynaklara güvenmek kadar aptalca birşey olamaz. 1914 yılında yapılan nüfus sayımına göre Osmanlı devletinde yaşayan Ermeni sayısı 1.173.422'dir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Nüfus Sayımı. Buna rağmen bazı kaynaklarda 2 milyona yaklaşan Ermeni nüfusundan bahsedilir ki bunlar pek inandırıcı değildir.

4. İttifak devletlerine inanan Ermeni'ler, Ermeni çoğunluğa sahip yerlerin kendilerine verileceğini duyunca, müslümanları göç ettirerek alacakları toprakları arttırmak için katliamlara girişmişlerdir. Bu konuda özellikle Rusya ve Fransa kendilerine silah ve techizat desteği sağlamıştır. Yaşadıkları topraklardan kaçmayan müslüman halk bu çetelere direnerek ellerinden geldiğince topraklarını savunmuşlardır. Ayaklanan Ermenilerin savaş süresinde müslümanlara daha fazla zarar vermemeleri, ve ayrıca kendilerinin de bu çatışmalardan zarar görmemeleri için savaş sonuna kadar devlet içindeki başka bir bölgeye taşınmalarına karar verilmiştir. Geri döndüklerinde mallarını geri almaları için tüm eşyalarının kayıtları tutulmuştur.

5. Çeşitli kaynaklarda 360.000 ile 600.000 arasında bir Ermeni nüfusunun zorunlu göçe tabi tutulduğu bilgisi bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin kaynaklarına göre 420.000 ila 440.000 kişinin göçe tabi tutulduğu ve bunların 380.000-400.000 kadarının gidecekleri yere teslim edildiği bilgisi arşivlerde yerini almıştır. Yoğun savaş koşulları, çeşitli hastalıklar, ağır kış şartları, yaşlılık, askere direniş, çatışma, vb. sonucu yaklaşık 40 bin kişinin öldüğü düşünülmektedir. Bunlar için gerekli yargılamalar yapılmış ve tehcir sürecinde hata yapmış olan subaylar devlet tarafından cezalandırılmıştır. Bu arada Müslüman halka zarar verme eğilimi olmayan 500-600 bin kadar Ermeni'nin bu zorunlu göçe tabi tutulmadığını belirtmek gerekir. Tehcir Kanunu

6. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti'nin askerleri ve yöneticileri İngilizler tarafından tutuklanarak Malta'da Ermeni olayları konusunda yargılanmışlardır. İstanbul'daki tüm kaynakları inceleyen İngiliz Yüksek Komiserliği Türklerin katliamlar yaptığını ispatlamak için herhangi bir delil bulamamışlardır. Ayrıca, propaganda için üretilen Mavi Kitap'ın da kanıt olarak geçerli olmadığı ispatlanmıştır. İngiliz Kraliyet Başsavcılığı kanıt olabilecek herhangi bir belge bulunamaması sebebiyle "kovuşturmaya yer olmadığı" kararını vermiştir. Malta Yargılamaları

7. Göçün ardından Anadolu'da yaptıkları müslüman katliamlarından utandıkları için geri dönemeyen Ermeniler ya Lübnan'da kalmış ya da Avrupa'ya göç ederek bugünkü Ermeni Diaspora'sını oluşturmuşlardır. Ermeni nüfusun nereye gittiğini sorgulayanlar Avrupa ülkelerindeki Ermeni nüfusunun değişimini inceleyebilirler.

8. Yaptıkları katliamlar ortada olan Ermeniler, Lozan Barış Antlaşmasında istediklerini alamamış ve Büyük Ermeni Devleti hayallerine ulaşamamışlardır. Sözde Ermeni Soykırımı konusu da İkinci Dünya Savaşı'na kadar bir daha gündeme gelmemek üzere kapanmıştır.

9. İkinci Dünya savaşı sırasında benzer bir tehcir kararını Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde yaşayan Japonlar için vermiştir. Japonya ile savaş devam ederken, ülkede yaşayan Japonların sorun çıkartmaması için bu insanlar ülke içinde belirli bir yere göç ettirilmişler ve savaş sonuna kadar burada tutulmuşlardır. ABD'deki Japonların, Ermeniler gibi katliamlara girişmemesine rağmen böyle bir karar verilmesi ilginçtir.

10. Almanlar tarafından soykırıma tabi tutulan Yahudilere toprak ve kaynak verildiğini gören Ermeniler, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kendilerine verileceği hayaliyle konuyu tekrar gündeme getirerek çalışmalara başlamışlardır.

11. Ermeniler kurdukları ASALA isimli terör örgütü ile yurt dışında görevde bulunan onlarca görevli memurumuzu şehit etmişlerdir. http://tr.wikipedia.org/wiki/ASALA

12. Bir süre sonra yaptıkları bu katliamların iddialarını desteklemeye yardımcı olmadığını farkeden Ermeniler taktik değiştirmişler ve Kürtleri kullanmaya karar vermişlerdir. Günümüzdeki bölücü terör örgütü PKK'nın yönetici kademesinde çok sayıda Ermeni bulunmaktadır. Bu kişiler, olası Türkiye'nin bölünme sürecinde, Kuzey Doğu bölgesini Ermenistan'a bağlayabilme hayaliyle çalışmalarını devam ettirmektedirler. Bu amaçla çoğunluğu Kürtlerden oluşan grupları kendilerine yeni bir devlet kurma hayaliyle kandırıp kullanmaktadırlar.

Sözde Ermeni Soykırımı konusunda son sözler

Şimdi diyorlar ki, Almanların bir kısmı Yahudiler'den nefret ettiği için nasıl milyonlarca Yahudi'yi katlettiyse, Türkler de benzer şekilde Ermeni'lerden nefret ettiği için 2 milyon Ermeni'yi katletmişmiş.

• Sanki daha başlangıçta Osmanlı'da 2 milyon Ermeni varmış gibi.

• Sanki Ermeni çeteleri doğuda hiç katliam yapmamış gibi.

• Sanki Rus ve Fransa ordularında Osmanlı'ya karşı hiç Ermeni savaşmamış gibi.

• Sanki göçten sonra Anadolu'da hiç Ermeni kalmamış gibi.

• Sanki göçten sonra Lübnan bölgesinde hiç Ermeni kalmamış gibi.

• Sanki Avrupa'ya hiç göç eden Ermeni olmamış gibi.

Siz siz olun böyle şeylere inanmayın!

Dünyanın o güne kadar gelmiş geçmiş en büyük savaşında, Osmanlı'yı sırtından vuran Ermeni'lere karşı herşeye rağmen büyük bir hoşgörü gösterilmesini ve geçici olarak zorunlu göçe tabi tutulmalarını bu milletin erdemine bağlayın gitsin...5 yıl 5 ay önce eklendi

Türkiye'de öğrenci kalitesi son dönemde düşüyor mu? EMO'nun Kalıcı Yaz Saati Uygulamasıyla ilgili olarak Tasarruf Değil İsraf Açıklamasına Tekzip Ev almak için biriktirilen paranın zekatı Bildiriye imza atan 1128 akademisyen hangi üniversitelerden Sözde Ermeni Soykırımı hakkında maddeler halinde bilmeniz gerekenler İstanbul'da ev almalı mıyım? Knockout.js teknolojisi nedir, Knockoutjs ne işe yarar? Göçmen denilenler aslında kimler? 300 yıllık problemi 16 yaşındaki genç çözdü Radyasyon: Dalga dalga ölüyoruz! "Tanrı Parçacığı"nın peşinde: Büyük gün yaklaştı Bu kelimenin Türkçesi var, onu kullanın Boraltan Köprüsü Katliamı, Dramı, Gerçekleri Çocuksuzluk şampiyonu Almanya'da okullar öğrencisiz kalabilir Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye'den vatandaşlık fırsatı 2011 seçimi, eğitim seviyesi ile parti oyları arasındaki bağlantı Türkiye'nin dış borcu ve güncel bir analiz Bir zamanlar: İsrail'le "alçak koltuk" krizi olmuştu Bilimsel makale yazma kılavuzu Japonya ve Enerji: Peki Ya Alternatifi Ne? Beş milyon müslümanın göç haritası
1
2
3
4
5
6
7